2 grudnia 2016 Sejm RP uchwalił ustawę nowelizującą Prawo o zgromadzeniach. W trakcie prac nad ustawą całkowicie zignorowano głos organizacji obywatelskich, odmawiając zorganizowania wysłuchania publicznego w sprawie zmian, które będą miały wpływ na każdego obywatela i mieszkańca Rzeczypospolitej Polskiej.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Ustawa wprowadza pierwszeństwo zgromadzeń cyklicznych, a ich przeprowadzenie będzie uzależnione od zgody wojewody, będącego przedstawicielem Rady Ministrów w terenie. Stanowi to zaprzeczenie obywatelskiego charakteru konstytucyjnej wolności zgromadzeń i może stanowić narzędzie służące do nadużycia władzy przez władzę publiczną.

W świetle konstytucji i europejskiej konwencji praw człowieka kluczowym czynnikiem dla oceny legalności zgromadzenia jest jego pokojowy charakter, a nie znaczna częstotliwość czy charakter organizatora (np. organ państwa lub związek wyznaniowy). Obowiązujące obecnie przepisy są w stanie skutecznie zabezpieczyć porządek publiczny oraz bezpieczeństwo samych protestujących.

Świadczy o tym m.in. przebieg zgromadzeń, które odbyły się 11 listopada 2016 r. w Warszawie. Z tego względu całkowicie zbędne są również proponowane normy rozgraniczające o co najmniej 100 metrów dwie demonstracje odbywające się w tym samym czasie w niewielkiej odległości od siebie. Takie rozwiązanie może doprowadzić do sytuacji, kiedy kontrmanifestacja straci kontakt z główną manifestacją, a tym samym zaburzona zostanie wolność publicznego wyrażania poglądów.

Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny, „wolność zgromadzeń pełni funkcję stabilizacyjną w odniesieniu do istniejącego ładu społecznego oraz politycznego, a przede wszystkim w stosunku do mechanizmu przedstawicielskiego. Jest formą aktywnego udziału obywateli w życiu państwa i przez to troski o dobro wspólne”.

Nie ma zgody na ograniczanie wolności obywatelskich

Nie ma naszej zgody na arbitralne i nieuzasadnione ograniczenia wolności obywatelskich. Decyzja co do ich ograniczenia musi wypływać z silnych przesłanek bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Dziś nie ma takiego zagrożenia, a proponowana zmiana wydaje się podyktowana względami politycznymi i wygodą władzy publicznej. Dlatego też stanowczo sprzeciwiamy się instrumentalnemu ograniczaniu naszych praw i wolności na potrzeby władzy politycznej.

Wprowadzona przez Senat poprawka usuwająca przepis o prymacie zgromadzeń organizowanych przez władze publiczne, Kościół i związki wyznaniowe nie eliminuje ani wprowadzonej ustawą nierówności obywateli wobec prawa - pozostawiając preferencje dla „zgromadzeń cyklicznych”, ani ograniczenia wolności publicznego wyrażania poglądów - zakazując demonstracji równoległych, organizowanych w tym samym miejscu i czasie.
Apelujemy do Pana, Panie Prezydencie, o zawetowanie tej ustawy jako niezgodnej z Konstytucją RP ratyfikowanymi przez Polskę konwencjami międzynarodowymi, których przepisów zobowiązaliśmy się przestrzegać.


1. Amnesty International Polska
2. Aspekty. Fundacja na rzecz rozwoju językoznawstwa komputerowego, logiki i badań nad językiem
3. Centrum Inicjatyw Obywatelskich
4. Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe
5. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
6. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
7. Forum Darczyńców w Polsce
8. Forum Związków Zawodowych
9. Federacja Małopolska Pozarządowa
10. Federacja Polskie Lobby Kobiet
11. Forum Darczyńców w Polsce
12. Fundacja Aktywności Lokalnej
13. Fundacja Artykuł 25
14. Fundacja Autonomia
15. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
16. Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA
17. Fundacja Centrum Badań Migracyjnych
18. Fundacja Centrum Cyfrowe
19. Fundacja Centrum Praw Kobiet
20. Fundacja Dialog-Pheniben
21. Fundacja dla Odmiany
22. Fundacja dla Polski
23. Fundacja Dziennikarska Medium Publiczne
24. Fundacja Dzika Polska
25. Fundacja e-Państwo
26. Fundacja Feminoteka
27. Fundacja Frank Bold
28. Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR
29. Fundacja Greenmind
30. Fundacja Hej Koniku
31. Fundacja Idealna Gmina – Warszawa
32. Fundacja im. Bronisława Geremka
33. Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej
34. Fundacja im. Stefana Batorego
35. Fundacja Industrial
36. Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
37. Fundacja Inna Przestrzeń
38. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
39. Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
40. Fundacja Kobieca eFKa
41. Fundacja „Korony Drzew” – dobre życie po 50
42. Fundacja Kultura Liberalna
43. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
44. Fundacja Machina Fotografika
45. Fundacja Merkury
46. Fundacja Munilab
47. Fundacja im. Juliusa Fromma
48. Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"
49. Fundacja MY Pacjenci
50. Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
51. Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
52. Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
53. Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej
54. Fundacja Niech Się...Dzieje
55. Fundacja Normalne Miasto – Fenomen
56. Fundacja Ocalenie
57. Fundacja Orbis Tertius - Trzeci Teatr Lecha Raczaka
58. Fundacja Otwarty Kod Kultury
59. Fundacja Panoptykon
60. Fundacja Partners Polska
61. Fundacja Phan Bde
62. Fundacja Pokolenia
63. Fundacja Pole Dialogu
64. Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej
65. Fundacja Polskie Forum Migracyjne
66. Fundacja Pomocy Zwierzętom "(Nie)Milcz - Reaguj"
67. Fundacja Pozytywnych Zmian
68. Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
69. Fundacja Proaktywni
70. Fundacja Przestrzeń Kobiet
71. Fundacja Rodzić po Ludzku
72. Fundacja FERSO – Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
73. Fundacja Rozwoju Metod Łączonych w Medycynie
74. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
75. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
76. Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO
77. Fundacja Strefa Kobiet
78. Fundacja Szkoła Liderów
79. Fundacja Szkoła z Klasą
80. Fundacja SYNAPSIS
81. Fundacja Śnieżki Twoja Szansa
82. Fundacja Trans-Fuzja
83. Fundacja TUS
84. Fundacja Tu obok
85. Fundacja Unia & Polska
86. Fundacja Violet Kiwi
87. Fundacja Wiedza Lokalna
88. Fundacja Wolność od Religii
89. Fundacja Wolontariat Równości
90. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
91. Fundacja WWF Polska
92. Fundacja Zielony Przylądek
93. Fundusz Lokalny Masywu Snieżnika
94. Gdańsk Obywatelski
95. Głosy Przeciw Przemocy
96. Grupa nieformalna Obywatele RP
97. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
98. Inicjatywa na rzecz Zwierząt BASTA!
99. INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa
100. Instytut Globalnej Odpowiedzialności
101. Instytut Spraw Obywatelskich
102. Instytut Spraw Publicznych
103. Kaliska Inicjatywa Miejska
104. Kampania Przeciw Homofobii
105. Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa
106. Kobiety Nauki - Polska Sieć Kobiet Nauki
107. Kujawsko-Pomorskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
108. Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Krok Dalej"
109. Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego "Nomada"
110. Obywatele Kultury
111. Ochotnicza Straż Pożarna "Szczecin"
112. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
113. Organizacja Studencka Queer UW
114. Polska Fundacja im. Roberta Schumana
115. Polski Instytut Credit Management
116. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznes
117. Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu
118. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
119. Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
120. Pozarządowe Centrum Rozwoju Społecznego
121. Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
122. Pro Humanum - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
123. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
124. Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach
125. Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji
126. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
127. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
128. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides
129. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Carpe Diem
130. Stowarzyszenie Baza PCT
131. Stowarzyszenie Bliżej Siebie i Natury
132. Stowarzyszenie BORIS
133. Stowarzyszenie Dialog Społeczny
134. Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej "Widok"
135. Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne Ręką Dzieło
136. Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia"
137. Stowarzyszenie Ekspedycja w głąb kultury
138. Stowarzyszenie Empatia
139. Stowarzyszenie Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności
140. Stowarzyszenie Homo Faber
141. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
142. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
143. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów
144. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
145. Stowarzyszenie Koalicja Karat
146. Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk
147. Stowarzyszenie Kongres Kobiet.
148. Stowarzyszenie Klon/Jawor
149. Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna
150. Stowarzyszenie Kooperacja Miejska
151. Stowarzyszenie Krasnostawski Ruch Ekologiczny "VIRIDIS"
152. Stowarzyszenie Kultura Równości
153. Stowarzyszenie Magurycz
154. Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze
155. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
156. Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis"
157. Stowarzyszenie Na Górze
158. Stowarzyszenie na rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian”
159. Stowarzyszenia na rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności”
160. Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem, Zaburzeniami Rozwojowymi i ich Rodzin “Sensus”
161. Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado
162. Stowarzyszenie na rzecz Ziemi Podlaskiej DRUMLA
163. Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT
164. Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Oświatowa
165. Stowarzyszenia Nikoś
166. Stowarzyszenie Nowoczesność dla Rozwoju
167. Stowarzyszenia Obywatele Solidarnie w Akcji
168. Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko”
169. Stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
170. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
171. Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego
172. Stowarzyszenie Prawo do Miasta
173. Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska
174. Stowarzyszenie Projekt: Polska
175. Stowarzyszenia Obywatele Solidarnie w Akcji
176. Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze M.O.S.T.
177. Stowarzyszenie Rowerem do Nowoczesności
178. Stowarzyszenie Stacja Szamocin.
179. Stowarzyszenie Ster Na Demokrację
180. Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo
181. Stowarzyszenie Willa Decjusza
182. Stowarzyszenie Wyspa Słodowa 7
183. Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie"
184. Towarzystwo dla Natury i Człowieka
185. Towarzystwo Dziennikarskie
186. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
187. Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia
188. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
189. Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców
190. Świdnicka Masa Krytyczna - Świdnik Miasto Dla Rowerów
191. Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
192. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
193. Związek Nauczycielstwa Polskiego
194. Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich

 

Apel do prezydenta Andrzeja Dudy
Apel do prezydenta Andrzeja Dudy 

 

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
  Pisanie do Dudy jest poniżej godności przyzwoitego człowieka. Podobnie jak podawanie mu ręki.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  W Wyborczej coraz mniej zjadliwych artykułów o PiS, albo gazecie zaczęły podobać się rządy partii Kaczyńskiego, albo co bardziej prawdopodobne, zaczyna powoli łasic się o granty państwowe? Wcześniej praktycznie każdy wpis dotyczył formacji rządzącej i pluł jadem, teraz jeden najwyżej dwa artykuły, co się zmieniło? Odnośnie dzisiejszego wstępniaka potępiającego sędzię Julię Przyłębską, opartego na tajemniczym donosie, warto dla równowagi zaznajomić się z historią powoływania dzisiejszego "króla trybunału" Rzeplińskiego i zaufania do niego. W odróżnieniu ta historia nie wymaga śledztwa, ni dochodzenia, bo jest szczegółowo opisana w Wikipedii. Dla niektórych może być szokiem ile było nieudanych prób powołania tego dupka na różne stanowiska i brakiem zaufania do niego w przeszłości.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  W sprawie uchwalanych przez Sejm ustaw Andrzej Duda, pełniący funkcję prezydenta, może decydować jedynie o tym, którym długopisem podpisać ustawę. A do związanych z tym obowiązków pana Dudy należy pozostawanie w gotowości do wykonywania poleceń prezesa Kaczyńskiego przez 24 godziny na dobę. I z tego obowiązku pan Duda wywiązuje się wzorowo, za co niewątpliwie należy mu się Order Kaczora Białego.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  suwerenie, wychodź na ulice i protestuj
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  podpisuje tez ten apel!! ale tzw. prezydent od tzw. pis i tak podpisze pewnie w nocy po rozmowie z ruchadelkiem i kaczy.....!!! Polska to obecnie tylko pis-szambo+pis-wariatkowo!!!!!!
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  Apel do marionetki szczerbatego zboczonego dziada. Nie osmieszajcie sie.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  Piszcie na Berdyczów... Skutek ten sam.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  Mówi dziad do dupy, a ona robi kupy.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0