Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

2 grudnia 2016 r. Sejm RP uchwalił ustawę nowelizującą prawo o zgromadzeniach. W trakcie prac nad ustawą całkowicie zignorowano głos organizacji obywatelskich, odmawiając zorganizowania wysłuchania publicznego w sprawie zmian, które będą miały wpływ na każdego obywatela i mieszkańca Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa wprowadza pierwszeństwo zgromadzeń cyklicznych oraz demonstracji organizowanych przez instytucje państwowe oraz związki wyznaniowe. Stanowi to zaprzeczenie obywatelskiego charakteru konstytucyjnej wolności zgromadzeń i może stanowić narzędzie służące do nadużycia władzy przez władzę publiczną.

W świetle konstytucji i europejskiej konwencji praw człowieka kluczowym czynnikiem dla oceny legalności zgromadzenia jest jego pokojowy charakter, a nie znaczna częstotliwość czy charakter organizatora (np. organ państwa lub związek wyznaniowy). Obowiązujące obecnie przepisy są w stanie skutecznie zabezpieczyć porządek publiczny oraz bezpieczeństwo samych protestujących. Świadczy o tym m.in. przebieg zgromadzeń, które odbyły się 11 listopada 2016 r. w Warszawie.

Z tego względu całkowicie zbędne są również proponowane normy rozgraniczające o co najmniej 100 metrów dwie demonstracje odbywające się w tym samym czasie w niewielkiej odległości od siebie. Takie rozwiązanie może doprowadzić do sytuacji, kiedy kontrmanifestacja straci kontakt z główną manifestacją, a tym samym zaburzona zostanie wolność publicznego wyrażania poglądów.

Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny, „wolność zgromadzeń pełni funkcję stabilizacyjną w odniesieniu do istniejącego ładu społecznego oraz politycznego, a przede wszystkim w stosunku do mechanizmu przedstawicielskiego. Jest formą aktywnego udziału obywateli w życiu państwa i przez to troski o dobro wspólne”.

Nie ma naszej zgody na arbitralne i nieuzasadnione ograniczenia wolności obywatelskich. Decyzja co do ich ograniczenia musi wypływać z silnych przesłanek bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Dziś nie ma takiego zagrożenia, a proponowana zmiana wydaje się podyktowana względami politycznymi i wygodą władzy publicznej. Dlatego też stanowczo sprzeciwiamy się instrumentalnemu ograniczaniu naszych praw i wolności na potrzeby władzy politycznej.

Apelujemy do Senatorów RP o zatrzymanie dalszych prac na tą ustawą i odrzucenie jej w całości.

Jednocześnie zwracamy się do Prezydenta RP o skorzystanie z prawa weta wobec tej ustawy, jeśli zostałaby przyjęta przez parlament.

* Sygnatariusze (lista z godz. 16:45, 6 grudnia 2016):  

1. Amnesty International Polska
2. Aspekty. Fundacja na rzecz rozwoju językoznawstwa komputerowego, logiki i badań nad językiem
3. Centrum Inicjatyw Obywatelskich
4. Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe
5. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
6. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
7. Federacja Małopolska Pozarządowa
8. Federacja Polskie Lobby Kobiet
9. Fundacja Aktywności Lokalnej
10. Fundacja Autonomia
11. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
12. Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA
13. Fundacja Centrum Badań Migracyjnych
14. Fundacja Centrum Cyfrowe
15. Fundacja Dialog-Pheniben
16. Fundacja dla Polski
17. Fundacja Dzika Polska
18. Fundacja e-Państwo
19. Fundacja Frank Bold
20. Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR
21. Fundacja im. Bronisława Geremka
22. Fundacja im. Izabeli Jarugi – Nowackiej
23. Fundacja im. Stefana Batorego
24. Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
25. Fundacja Inna Przestrzeń
26. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
27. Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
28. Fundacja Kobieca eFKa
29. Fundacja „Korony Drzew” – dobre życie po 50
30. Fundacja Kultura Liberalna
31. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
32. Fundacja Machina Fotografika
33. Fundacja Merkury
34. Fundacja MY Pacjenci
35. Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
36. Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
37. Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
38. Fundacja Niech Się...Dzieje
39. Fundacja Normalne Miasto – Fenomen
40. Fundacja Ocalenie
41. Fundacja Otwarty Kod Kultury
42. Fundacja Panoptykon
43. Fundacja Partners Polska
44. Fundacja Phan Bde
45. Fundacji Pokolenia
46. Fundacja Pole Dialogu
47. Fundacja Polskie Forum Migracyjne
48. Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
49. Fundacja Proaktywni
50. Fundacja Przestrzeń Kobiet
51. Fundacja Rodzić po Ludzku
52. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
53. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
54. Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO
55. Fundacja Strefa Kobiet
56. Fundacja Szkoła Liderów
57. Fundacja Szkoła z Klasą
58. Fundacja SYNAPSIS
59. Fundacja Śnieżki Twoja Szansa
60. Fundacja Trans-Fuzja
61. Fundacja TUS
62. Fundacja Tu obok
63. Fundacja Violet Kiwi
64. Fundacja Wiedza Lokalna
65. Fundacja Wolność od Religii
66. Fundacja Wolontariat Równości
67. Głosy Przeciw Przemocy
68. Grupa nieformalna Obywatele RP
69. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
70. Inicjatywa na Rzecz Zwierząt BASTA!
71. INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa
72. Instytut Globalnej Odpowiedzialności
73. Instytut Spraw Obywatelskich
74. Instytut Spraw Publicznych
75. Kampania Przeciw Homofobii
76. Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa
77. Kobiety Nauki - Polska Sieć Kobiet Nauki
78. Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem
Dziecięcym KROK DALEJ
79. Ochotnicza Straż Pożarna "Szczecin"
80. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
81. Organizacja Studencka Queer UW
82. Polska Fundacja im. Roberta Schumana
83. Polski Instytut Credit Management
84. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznes
85. Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu
86. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
87. Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
88. Pozarządowe Centrum Rozwoju Społecznego
89. Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
90. Pro Humanum - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
91. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
92. Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach
93. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
94. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
95. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides
96. Stowarzyszenie BORIS
97. Stowarzyszenie Dialog Społeczny
98. Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK
99. Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne Ręką Dzieło
100. Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia"
101. Stowarzyszenie Ekspedycja w głąb kultury
102. Stowarzyszenie Empatia
103. Stowarzyszenie Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności
104. Stowarzyszenie Homo Faber
105. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
106. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
107. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
108. Stowarzyszenie Koalicja Karat
109. Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk
110. Stowarzyszenie Kongres Kobiet.
111. Stowarzyszenie Klon/Jawor
112. Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna
113. Stowarzyszenie Krasnostawski Ruch Ekologiczny "VIRIDIS"
114. Stowarzyszenie Kultura Równości
115. Stowarzyszenie Magurycz
116. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
117. Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis"
118. Stowarzyszenie Na Górze
119. Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian"
120. Stowarzyszenia na rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności”
121. Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Podlaskiej DRUMLA.
122. Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT
123. Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Oświatowa
124. Stowarzyszenia „Nikoś"
125. Stowarzyszenie Nowoczesność dla Rozwoju
126. Stowarzyszenia Obywatele Solidarnie w Akcji
127. Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko”
128. Stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
129. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
130. Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska
131. Stowarzyszenie Projekt: Polska
132. Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze M.O.S.T.
133. Stowarzyszenie "Ster Na Demokrację"
134. Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo
135. Stowarzyszenie Willa Decjusza
136. Stowarzyszenie Wyspa Słodowa 7
137. Stowarzyszenie "ŻUŁAWY GDANSKIE"
138. Towarzystwo dla Natury i Człowieka
139. Towarzystwo Dziennikarskie
140. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
141. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
142. Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców
143. Świdnicka Masa Krytyczna - Świdnik Miasto Dla Rowerów
144. Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
145. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
146. Związek Nauczycielstwa Polskiego              

Wszystkich, którzy chcą dołączyć do sygnatariuszy, prosimy o przesłanie maila na: kontakt@obserwatoriumdemokracji.pl 

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.