Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

>> Ustawianie prezydencji - firma bliska PO wygrała przetarg wart 34 mln zł

>> Szef CBA: Dyrektorzy handlowi IBM i HP mają postawione zarzuty korumpowania urzędników

Jestem pracownikiem naukowym w zakresie nauk ścisłych (fizyka) i lubię czasem zweryfikować takie informacje.

Otóż istnieje publikacja o nazwie "Global Competitiveness Report", która zamieszcza kompetentne dane statystyczne porównujące różne kraje pod względem konkurencyjności (dla krytyków: nie jest to publikacja GUS, koordynatorem ze strony polskiej był Narodowy Bank Polski, w osobie przedstawiciela Piotra Boguszewskiego).

Cytowane niedawno dane na temat poziomu systemu kolejnictwa w Polsce (77. miejsce na świecie na 144 oceniane kraje) pochodziły właśnie z tej publikacji. Przy okazji: jeżeli chodzi o sieć drogową, to zajmujemy 124 pozycję.

Wymieniona publikacja przytacza również dane na temat korupcyjności. Z tego co udało mi się odnaleźć obejmują one co najmniej trzy wskaźniki. Są to:

1. Nieregularne opłaty i łapówki

2. Niezależność sądownictwa

3. Faworyzowanie w decyzjach organów rządowych.

Przyjrzyjmy się po kolei tym wskaźnikom.

Ad. 1. Nieregularne opłaty i łapówki.

Respondenci odpowiadali na pytanie: Jak częste jest opłacanie nieudokumentowanych opłat i łapówek związanych z a) importem i eksportem, b) mediami publicznymi, c) roczną opłatą podatków, d) przyznawaniem publicznych kontraktów i licencji, e) otrzymywaniem korzystnych opinii sądowych. We wszystkich przypadkach respondenci przyznawali punkty od 1 (bardzo powszechne) do 7 (nigdy nie zdarza się). Dane dotyczą lat 2011-2012.

W tej ocenie Polska zajmuje 37 miejsce z wynikiem 4,9, czyli wyższym niż średnia światowa (4,2). Z krajów europejskich wyprzedzają nas (w kolejności malejących wyników):

 

1. Finlandia

 

2. Dania

 

3. Islandia

 

4. Luxemburg

 

5. Norwegia

 

6. Szwecja

 

7. Holandia

 

8. Szwajcaria

 

9. Irlandia

 

10. Wielka Brytania

 

11. Niemcy

 

12. Belgia

 

13. Estonia

 

14. Austria

 

15. Francja

 

16. Portugalia

Natomiast kraje wyprzedzane przez nas to (w tej samej kolejności punktowej):

 

1. Słowenia

 

2. Hiszpania

 

3. Cypr

 

4. Litwa

 

5. Malta

 

6. Macedonia

 

7. Czarnogóra

 

8. Węgry

 

9. Łotwa

 

10. Bośnia-Hercegowina

 

11. Włochy

 

12. Czechy

 

13. Bułgaria

 

14. Rumunia

 

15. Albania

 

16. Serbia

 

17. Chorwacja

 

18. Słowacja

 

19. Mołdawia

 

20. Grecja

 

21. Rosja

 

22. Ukraina

Ad.2 Niezależność sądownictwa.

W tym wskaźniku odpowiada się na pytanie, w jakim stopniu sądownictwo w kraju jest niezależne od wpływów członków rządu, obywateli lub przedsiębiorstw. Punkty od 1 - silnie uzależnione do 7- całkowicie niezależne.

Tutaj Polska lokuje się na 50 miejscu ze wskaźnikiem 4,2, który przewyższa średnią światową (3,9). Wyprzedzają nas (w kolejności malejących wyników):

 

1. Finlandia

 

2. Holandia

 

3. Irlandia

 

4. Szwajcaria

 

5. Niemcy

 

6. Norwegia

 

7. Szwecja

 

8. Wielka Brytania

 

9. Dania

 

10. Luksemburg

 

11. Islandia

 

12. Estonia

 

13. Belgia

 

14. Austria

 

15. Malta

 

16. Francja

 

17. Cypr

Za nami lokują się (w kolejności malejących wyników):

 

1. Hiszpania

 

2. Łotwa

 

3. Portugalia

 

4. Włochy

 

5. Słowenia

 

6. Węgry

 

7. Czechy

 

8. Bośnia-Hercegowina

 

9. Litwa

 

10. Grecja

 

11. Bułgaria

 

12. Macedonia

 

13. Chorwacja

 

14. Rumunia

 

15. Słowacja

 

16. Albania

 

17. Ukraina

 

18. Serbia

Ad. 3. Faworyzowanie w decyzjach organów rządowych.

Kolejnym czynnikiem związanym z korupcją jest faworyzowanie w decyzjach czynników rządowych. Respondenci przyznają punkty od 1 (zawsze wykazują faworyzowanie) do 7 (nigdy nie wykazują faworyzowania).

Polska znajduje się na miejscu 55 z wynikiem 3,3 bliskim średniej światowej (3,2).

Wyprzedzają nas (w kolejności malejących wyników):

 

1. Szwecja

 

2. Holandia

 

3. Finlandia

 

4. Szwajcaria

 

5. Norwegia

 

6. Dania

 

7. Niemcy

 

8. Luksemburg

 

9. Wielka Brytania

 

10. Estonia

 

11. Belgia

 

12. Irlandia

 

13. Islandia

 

14. Austria

 

15. Francja

 

16. Hiszpania

Za nami lokują się (w kolejności malejących wyników):

 

1. Litwa

 

2. Łotwa

 

3. Portugalia

 

4. Bośnia-Hercegowina

 

5. Malta

 

6. Macedonia

 

7. Albania

 

8. Chorwacja

 

9. Słowenia

 

10. Węgry

 

11. Grecja

 

12. Włochy

 

13. Ukraina

 

14. Mołdawia

 

15. Ukraina

 

16. Czechy

 

17. Rumunia

 

18. Serbia

 

19. Słowacja

Z przeglądu tych tabel można oczywiście wysnuć wiele wniosków. Dla mnie istotne były następujące:

1. W przytoczonych konkurencjach Polska wyprzedziła nie tylko kraje ostatnio przystępujące do Unii (Węgry, Czechy, Litwa, Słowacja), ale również niektórych "starych członków" Unii. W przypadku łapówek były to Hiszpania, Włochy i Grecja, w przypadku niezawisłości sądów Hiszpania, Portugalia, Włochy, Słowenia i Grecja, a w przypadku faworyzujących decyzji rządowych Portugalia, Słowenia, Grecja i Włochy. We wszystkich przypadkach liczba krajów wyprzedzających Polskę była mniejsza niż liczba krajów wyprzedzanych przez nią.

Ostatnia uwaga. Raport konkurencyjności przedstawia poszczególne kraje wymieniając czynniki najbardziej utrudniające rozwój. Przydaje im się również odpowiednia wagę (zainteresowanych odsyłam do samej publikacji). Otóż dla Polski za czynniki takie uznano:

1. Przepisy podatkowe (waga 20,4)

2. Ograniczające prawa pracownicze (waga 13,6)

3. Niewydajna biurokracja rządowa (waga 13,4)

W tym wykazie korupcja zajmuje 11. miejsce z wagą 2,6.

Powyższy list dedykuję amatorom wsadzania do więzień skorumpowanych urzędników państwowych. Panowie i Panie! Zastanówcie się raczej nad sprawnym systemem podatkowym i zliberalizowanym prawem pracy. To jest wprawdzie trudniejsze niż zasiadanie w komisjach sejmowych, ale na pewno z większym pożytkiem dla kraju. Chociaż przyznaję, dla tabloidów to żaden temat.

Czekamy na Wasze listy. Napisz: listy@wyborcza.pl

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.