"Samochodowy Atlas Polski" - co wtorek w prezencie od "Gazety Wyborczej". Atlas zawiera: 12 części mapy (w tym 3 składki indeksowe) i specjalny 13 zeszyt z planami miast.

"Samochodowy atlas Polski" w skali 1:230 000 został opracowany z wykorzystaniem najnowszych informacji z terenu. Stanowi on dokładną, rzetelną i kompletną informację o Polsce. "Samochodowy atlas Polski" jest darmowym dodatkiem do "Gazety Wyborczej".

Atlas zawiera:

* bogatą sieć drogową, na którą składają się drogi szybkiego ruchu, główne, drugorzędne oraz lokalne

* elementy organizacji ruchu takie jak: tunele, przełęcze, strome spadki dróg czy "czarne punkty"

* odległości drogowe w kilometrach , numery dróg krajowych, wojewódzkich i międzynarodowych, morskie promy samochodowe, fotoradary

* obiekty turystyczne, wybraną bazę noclegowa, punkty ochrony zdrowia

* granice państw, województw, powiatów, miast oraz parków narodowych i krajobrazowych

* atlas umożliwia również współpracę z systemem GPS

"Samochodowy atlas Polski" jest darmowym dodatkiem do "Gazety Wyborczej".

Sprzedaż dodatku zakończona.

 

Inne dodatki można zamówić w Dziale Sprzedaży Wysyłkowej pod numerem telefonu 801 130 000 (opłata zgodnie z taryfą operatora) lub (22) 555 44 00 oraz w Kulturalnym Sklepie .