W specjalnym dodatku wyjaśniamy, jakie zmiany dla pracowników wprowadziła ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.Omawiamy też, co aktualne prawo gwarantuje osobom zwalnianym i poszukującym pracy.

Przypominamy, co nowego pojawiło się w sposobie wykonywania pracy, jej wymiarze wynagrodzeniach:

  • Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika przy pracy zdalnej.
  • Zmniejszenie wynagrodzenia i czasu pracy.
  • Kiedy można wydłużyć czas pracy?
  • Ile należy się podczas postojowego?
  • Dla kogo przewidziano zapomogi?

Zwolnionym z pracy podpowiadamy:

  • Co mówi kodeks o rozwiązaniu umowy o pracę?
  • Jak zarejestrować się w urzędzie pracy?
  • Na co może liczyć bezrobotny?
  • Jaki branże rekrutują i gdzie szukać ofert.

"Koronawirus i praca". Dodatek specjalny już we wtorek, 21 kwietnia w "Wyborczej".