Pracodawcy alarmują, że podpisany przez prezydenta rządowy pakiet ustaw składający się na tzw. tarczę antykryzysową nie chroni ich wystarczająco przed ekonomicznymi skutkami wprowadzanych zakazów i ograniczeń. Dlatego wiele przedsiębiorstw już zaczęło zwalniać pracowników lub planuje redukcję zatrudnienia w najbliższym czasie. Kłopoty mają też osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, więc decydują się na zawieszenie lub likwidację firmy.

W „Codziennym Poradniku Antywirusowym" przypominamy najważniejsze dla pracowników przepisy prawa dotyczące:

-wypowiedzenia umowy o pracę,

-rozwiązania umowy za porozumieniem stron,

- rozwiązania umowy zlecenia i o dzieło,

- okresów wypowiedzenia,

- zawieszenia i likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej,

- odwołania do sądu pracy,

- zasiłków dla bezrobotnych.

Na co mogą liczyć zwolnieni po utracie pracy? Sprawdź w "Codziennym Poradniku Antywirusowym" już we wtorek, 7 kwietnia w "Wyborczej".