Ordynacja podatkowa, to specjalna ustawa, która reguluje polskie prawo podatkowe i zasady postępowania podatkowego. Ordynacja określa też organy podatkowe i ich właściwość, a także zawiera normy prawa karnego. Ordynację podatkową stosuje się do spraw związanych z podatkami, opłatami i należnościami wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, opłat skarbowych i opłat lokalnych, a także innych spraw związanych z prawem podatkowym. 

Od nowego roku w życie mają wejść zmiany w ordynacji podatkowej. Nowe przepisy mają nas lepiej chronić w kontaktach ze skarbówką. Kontakt podatnika z urzędem ma być szybki, łatwy i przyjemny.

W naszym informatorze wyjaśniamy:

Co dokładnie zmieni się od 2020 roku?
Na czym będzie polegało tzw. postępowanie uproszczone i procedura konsultacyjna?
Czy przed postępowaniem sądowym będzie można skorzystać z mediacji i czym jest tzw. umowa podatkowa?

Od nowego roku zmienią się też terminy, w jakich podatnicy mają prawo złożyć odwołanie lub zażalenie. Dzisiaj czas na złożenie odwołania to 14 dni, a na zażalenie 7 dni. Nowa ordynacja wydłuża ten termin. W informatorze „Wyborczej” piszemy, ile czasu będzie miał teraz  podatnik na odwołanie i zażalenie oraz jak zmieni się kwestia przedawnienia sprawy.

Co się zmieni w prawie podatkowym – informator we wtorek  5 listopada w „Wyborczej”.