13 października jako Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof - ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji 64/200 z 21 grudnia 2009.

To święto jest związane z Międzynarodowym Dniem Ograniczania Klęsk Żywiołowych (ang. International Day for Natural Disaster Reduction, rezolucja 44/236 z 22 grudnia 1989) obchodzonego w drugą środę października.