Pobyt w sanatorium to kontynuacja leczenia szpitalnego lub specjalistycznego. By z niego skorzystać, trzeba być ubezpieczonym w NFZ. Skierowanie na leczenie wystawić może lekarz rodzinny, lekarz specjalista lub lekarz, u którego pacjent leczył się ostatnio w oddziale szpitalnym. Wystawiający musi pracować w placówce, która ma podpisany kontrakt z Funduszem.

Przed wystawieniem kolejnego skierowania lekarz uwzględnia okres, który upłynął od dnia zakończenia przez pacjenta ostatniego leczenia albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Odstęp nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Przepisów nie stosuje się w przypadku dzieci, a także dorosłych kierowanych na leczenie uzdrowiskowe poszpitalne oraz leczenie uzdrowiskowe w warunkach ambulatoryjnych. Zalecana częstotliwość korzystania z leczenia albo rehabilitacji uzdrowiskowej to nie częściej niż raz na 18 miesięcy. 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia skierowanie na leczenie należy przesłać do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 30 dni od wystawienia przez lekarza. Pacjent może to zrobić sam. Dotrzymanie terminu jest bardzo ważne, bo inaczej skierowanie traci ważność. 

Co jeszcze się zmieniło w zasadach wyjazdu do sanatorium? Czytaj we wtorek 27 sierpnia w "Gazecie Wyborczej"
W środę w gazecie dodatek - Przewodnik po sanatoriach i uzdrowiskach.