Przepisy związane z urlopem bezpłatnym reguluje Kodeks Pracy. Art. 174., mówi że „Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego”

Na początku ważna uwaga - szef nie może nas zmusić do korzystania z urlopu bezpłatnego.

Inicjatywa musi wyjść od pracownika, bez jego zgody nie można wysłać pracownika na taki urlop.

Gdyby nie była wymagana zgoda pracownika łatwo wyobrazić sobie sytuację, że szefowie nie chcąc płacić wynagrodzenia w okresie, gdy spada im ilość zamówień wysyłają całą załogę na przymusowe wolne i nic nie muszą za ten okres płacić. 

Na urlopie bezpłatnym - na co wskazuje już sama nazwa - nie należy się pracownikowi żadne wynagrodzenie.

Mało tego, taki pracownik nie ma też prawa do świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak zasiłek chorobowy czy opiekuńczy.

Informator "Jak wziąć bezpłatny urlop" we wtorek 27 sierpnia w "Gazecie Wyborczej".