Kobiety w ciąży i połogu (do 6 tyg. po porodzie) są objęte bezpłatną opieką lekarską, nawet, jeśli nie są ubezpieczone. W jej ramach przysługują im bezpłatne wizyty lekarskie, badania USG, opieka szpitalna przed i po porodzie. Dodatkowo przyszła mama ma również prawo do bezpłatnego korzystania z usług stomatologicznych świadczonych w ramach NFZ oraz do bezpłatnych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń.

W szczególnych sytuacjach, kiedy ciąża nie przebiega prawidłowo, może również zostać objęta ustawą „Za życiem”, która zakłada, że świadczenia ambulatoryjne i świadczenia szpitalne powinny być udzielone w dniu zgłoszenia, a jeśli jest to niemożliwe, powinny zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych przywilejów, niezbędne jest zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę oraz dokument tożsamości.

Co przysługuje matce przed i po porodzie? Informator we wtorek 6 sierpnia w "Gazecie Wyborczej"