Zasady wypłaty dodatkowej pensji w danym roku zapisane są w ustawie „o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla jednostek sfery budżetowej”. Potocznie o ustawie mówi się „ustawa o 13-stce”.

Ustawa przewiduje, że do dodatkowego rocznego wynagrodzenia prawo mają "pracownicy jednostek sfery budżetowej". Chodzi więc o osoby zatrudnione w ministerstwach, urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich, pracownicy kontroli skarbowej, pracownicy oświaty, ochrony prawa, sądów.

Mamy wymienione wszystkie urzędy, gdzie pracownicy mogą ubiegać się o 13-stkę. Są to m.in. Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunał Konstytucyjny, Najwyższa Izba Kontroli, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowa Rada Sądownictwa, sądownictwo powszechne, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowe Biuro Wyborcze, Państwowa Inspekcja Pracy, Rządowe Centrum Legislacji.

Trzynastkę otrzymują również pracownicy biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów parlamentarnych, a także pracownicy samorządowi zatrudnieni w urzędach gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich. 

Komu należy się "13-sta pensja" sprawdzamy we wtorek 20 sierpnia w "Gazecie Wyborczej"