Polskie prawo pracy przewiduje wyjątkowe sytuacje, w których pracownicy znajdują się pod kloszem i nie powinni obawiać się zwolnienia. W każdym przypadku ochrona ma jednak charakter czasowy i przestaje obowiązywać w określonych warunkach. Poznaj swoje prawa.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, jeśli pracownikowi brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, a okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku (wypracowanie wymaganych lat stażowych).

Powyższe prawo obowiązuje zarówno w przypadku umowy na czas określony jak i nieokreślony. Różnica między rodzajami zatrudnienia polega na tym, że gdy umowa na czas określony wygaśnie w trakcie trwania okresu ochronnego, pracodawca nie ma obowiązku jej przedłużać. W przypadku umowy na czas nieokreślony taka sytuacja nie będzie mieć miejsca.

Jeśli mimo ochrony przedemerytalnej zostaniemy bezprawnie zwolnieni, możemy odwołać się do sądu pracy. Do niedawna na mocy jego wyroku osoby zatrudnione na podstawie umowy na czas nieokreślony mogły wybierać między przywróceniem do pracy a trzymiesięcznym odszkodowaniem. Zatrudnieni na umowach czasowych mogli otrzymać jedynie odszkodowanie. Jednak wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 grudnia 2018 r. podważa tę regułę uznając, że pracownicy zatrudnieni na czas określony również mogą ubiegać się o przywrócenie do pracy.

A kiedy można rozwiązać umowę z pracownikiem w okresie ochronnym? Gdy firma ogłosi upadłość lub dojdzie do likwidacji pracodawcy oraz w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W innych przypadkach pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć pracownikowi w przedemerytalnym wieku ochronnym umowy o pracę, nawet w razie likwidacji stanowiska pracy, które ten pracownik zajmuje.

Kogo nie można zwolnić z pracy? Informator "Gazety Wyborczej" w poniedziałek 29 lipca.