Warto wiedzieć, że podatek powinny zapłacić osoby, które otrzymały darowiznę o wartości przekraczającej kwotę wolną od podatku.

Kwoty wolne od podatku wynoszą:

9637 zł – dla osób z I grupy podatkowej;

7276 zł – dla osób z II grupy podatkowej;

4902 zł – dla osób z III grupy podatkowej.

Ważne! Przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku sumuje się wartość otrzymanej darowizny z wartością rzeczy i praw majątkowych otrzymanych od tej samej osoby w okresie pięciu lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło otrzymanie ostatniej darowizny.

Uwaga! Nie trzeba rozliczać się przed fiskusem z drobnych prezentów, tzw. zwyczajowych, których wartość jest stosunkowo niewielka, jak książka czy zabawka. Podatku nie trzeba też płacić w przypadku skorzystania ze zwolnienia podatkowego.

Poradnik dla osób, które dostały lub chcą dać cenne prezenty - w środę 17 lipca w "Gazecie Wyborczej".