Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą, nawet bez konkretnego polecenia przełożonego. Zdarzenie jest nagłe wtedy, gdy wystąpiło podczas jednej zmiany roboczej, zaś przyczyny zewnętrzne to takie, które tkwią poza organizmem pracownika. Będą to więc urządzenia i maszyny wykorzystywane w zakładzie pracy, wyposażenie firmy i jej stan, używane surowce czy też czyny innych osób. Jeżeli pracownik np. cierpi na nadciśnienie i ma zawroty głowy, i w ich wyniku spadnie z drabiny, istnieje poważne ryzyko, że zdarzenie nie zostanie uznane za wypadek przy pracy - jeżeli jego przyczyną była choroba pracownika. Wszystkie te warunki, czyli przyczyna zewnętrzna, nagłość zdarzenia, uraz i związek z pracą, muszą być spełnione. Jeśli zabraknie choć jednego, dane zdarzenie nie będzie uznane za wypadek przy pracy. 

Komu się należy odszkodowanie za wypadek w pracy? Czytaj we wtorek 23 lipca w "Gazecie Wyborczej".