Blisko pięć lat temu, w wyroku z 21 października 2014 r., Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych, różnicujący wysokość państwowej pomocy dla opiekunów w zależności od tego, kiedy powstała niepełnosprawność ich podopiecznego, jest niezgodny z Konstytucją. Świadczenie pielęgnacyjne (obecnie 1583 zł miesięcznie) jest przyznawane jedynie rodzicom (opiekunom) dzieci, które stały się niepełnosprawne zanim skończyły 18 lat (lub 25 lat, o ile stało się to w trakcie nauki).

Pozostali opiekunowie - głównie dorosłe dzieci rodziców z dysfunkcjami zdrowotnymi, mogą liczyć jedynie na 620 zł miesięcznie. I tylko wówczas, gdy spełnią wyśrubowane kryterium dochodowe.

W środę podpowiemy gdzie szukać i jak zatrudnić opiekuna dla niesamodzielnych bliskich. 

Chory i niedołężny bliski to wyzwanie dla całej rodziny. Jak pogodzić opiekę nad nim z obowiązkami zawodowymi? Jak się troszczyć, gdy brakuje fachowej wiedzy, umiejętności, a czasem sił i cierpliwości? Jedni szukają sprawdzonego domu opieki, inni odpowiedzialnej opiekunki. Ile to kosztuje? 

Poradniki dla opiekunów osób starszych i chorych już we wtorek (2 lipca) i w środę (3 lipca) w "Gazecie Wyborczej".