Więcej osób będzie właścicielami gruntów. Ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów we własność została poprawiona. Zyskają m.in. mieszkańcy bloków spółdzielczych.

Ustawa obowiązuje od stycznia 2019 r. Niestety przepisy nie wszystkim pozwalają na szybkie i łatwe uwłaszczenia. Problemy mają zwłaszcza spółdzielnie mieszkaniowe. Dlatego przygotowano nowelizację ustawy przekształceniowej - w połowie maja uchwalił ją Sejm.

Nowe przepisy pozwolą uwłaszczyć więcej gruntów, bez konieczności geodezyjnego podziału działek - osobno działki z budynkami mieszkalnymi i osobno te z punktami handlowymi.

A mówiąc precyzyjniej, zmiany pozwolą na uwłaszczenie gruntów z budynkami wielorodzinnymi, na których znajdują się budynki nie zakwalifikowane jako „niezbędne dla prawidłowego korzystania z budynku mieszkalnego” np. garaże niesłużące mieszkańcom, jeśli łączna powierzchnia użytkowa tych ostatnich nie przekracza 30 proc. powierzchni użytkowej wszystkich nieruchomości stojących na tych gruntach.

Przepisy, które obowiązywały od stycznia przewidywały możliwość uwłaszczenia tylko gruntów pod budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz garażami służącymi mieszkańcom bloków.

Jeśli na działce był wolnostojący budynek usługowy lub sklep, gminy mogły - i to robiły - odmówić przekształcenia gruntu pod całą nieruchomością, a więc też pod blokami mieszkalnymi spółdzielni. 

Zmiany w użytkowaniu wieczystym w środę 26 czerwca w "Gazecie Wyborczej"

Więcej na ten temat
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem