Hygge tylko dla wybranych
W Danii nawet socjaldemokraci obrali twardy kurs wobec imigrantów. Państwo może konfiskować majątek azylantów na poczet kosztów utrzymania, a mieszkańcy imigranckich dzielnic mają uczyć się o „duńskich wartościach”. [reportaż]

Globalny handel dociera na Arktykę
Fińscy Saamowie obawiają się, że to początek końca ich świata. Jedyni rdzenni mieszkańcy UE obawiają się projektu kolejowego, który podzieli ich ziemię na dwie części. Projekt to element otwarcia na nowe szlaki handlowe, które powstają przez globalne ocieplenie na biegunie północnym. [reportaż]

Zrównoważona moda
Quid daje tkaninom i ludziom nowe życie. Quid przetwarza resztki tkanin i oferuje miejsca pracy kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji, ofiarom konfliktów i nadużyć. Etyczny projekt powstał dzięki 31-letniej Annie Fiscale. [reportaż]

Ratujmy naszą planetę!
Należy wreszcie skończyć z dzikim kapitalizmem. Były francuski minister ekologii Nicolas Hulot uważa, że model oparty na nieograniczonym wykorzystywaniu ograniczonych zasobów to ślepa uliczka. [wywiad]

Populizm wybudził demokrację z letargu
Liberalna demokracja miała być końcem historii, dzięki niej ludzkość miała żyć długo i szczęśliwie. Centroprawica i centrolewica wypełniały to proroctwo zlewając się w coraz bardziej oportunistyczny monolit. Populistyczna prawica przerwała to samozadowolenie i – zupełnie niechcący – przywróciła politykę na salony Zachodu. Niechcący otworzyła też drogę na scenę polityczną swojej antytezie: zielonym. [felieton]

List do Europy
Szwajcaria i jej klimatyczny sposób na prawicowy populizm. Włączyć czy wykluczyć? Co zadziała lepiej w przypadku Le Pen, Farage’a czy Orbana? [felieton]

Tygodnik "Nasza Europa" w sobotę 22 czerwca razem z "Gazetą Wyborczą" oraz z "Wysokimi Obcasami".