Po zmianach dostaniemy pieniądze na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na kryterium dochodowe. I to już za lipiec 2019. 

W ustawie zapisano również prawo do świadczenia z programu „Rodzina 500+” dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Do tej pory im ono nie przysługiwało.

Na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze, licząc od dnia urodzenia dziecka, będą trzy miesiące. Dotrzymanie tego terminu spowoduje, że dostaniemy pieniądze z wyrównaniem od dnia narodzin.

Dziś 500 plus przysługuje dopiero od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Rodzice po narodzinach dziecka od razu muszą udać się do gminy, jeśli chcą otrzymać świadczenie za bieżący miesiąc.

Co jeszcze się zmieni? Kiedy i w jaki sposób złożyć wniosek? Czytaj w poniedziałek 27 maja w "Gazecie Wyborczej".