Kombatanci i ofiary represji okresu wojennego i powojennego mogą też liczyć na różnego rodzaju wsparcie. Chodzi m.in. o osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to także żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w latach 1949-1959 w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach rud uranu, z poboru z 1949 r., wcielonych do nadkontyngentowych brygad Służby Polsce i przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla lub kamieniołomach czy przymusowo zatrudnianych w batalionach budowlanych w latach 1949-1959. Aby otrzymać dodatki pieniężne dla osób uprawnionych, muszą pobierać emeryturę lub rentę. Należy się im:

** Dodatek kombatancki, który wynosi 222,01 zł miesięcznie (żołnierze górnicy nie otrzymują dodatków kombatanckich, ale świadczenie pieniężne w tej samej wysokości),

** Dodatek kompensacyjny - 33,3 zł miesięcznie (nie otrzymują go wdowy po żołnierzach górnikach),

** Ryczałt energetyczny (także dla wdów lub wdowców po uprawnionych). Jego wysokość to 171,41 zł.

** Nauczyciele, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne komplety albo przed 1 września 1939 r. nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy oraz Wolnego Miasta Gdańska, mogą się starać o dodatek za tajne nauczanie. Miesięcznie dostaną 222,01 zł.

Osobie uprawnionej do dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie przysługuje tylko jeden z nich.

Praktyczny informator o pomocy dla kombatantów i osób represjonowanych w poniedziałek 20 maja w "Gazecie Wyborczej"