Osoby przewlekle chore, którym choroba utrudnia codzienne życie, powinny postarać się o orzeczenie o niepełnosprawności. Choroby to nie zatrzyma, ale pomoże z nią walczyć.

Orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień pozwala korzystać z wielu form pomocy, w tym:

 • rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu (prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, dłuższych przerw w pracy)
 • rehabilitacji społecznej (np. terapia zajęciowa, turnusy rehabilitacyjne)
 • ulg w podatkach, zniżek w komunikacji, karty parkingowej, zwolnienia z abonamentu rtv
 • usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych np. przez pomoc społeczną czy organizacje pozarządowe
 • uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych oraz zasiłku stałego z pomocy społecznej.

Co się należy przewlekle chorym z orzeczoną niepełnosprawnością? Informator już w poniedziałek 15 kwietnia w "Gazecie Wyborczej".

Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem