Najważniejszą z nich jest prawo samorządów do weryfikacji dochodów najemców mieszkań. Lokatorzy na wezwanie gminy będą musieli wykazać dochody w przeliczeniu na członków gospodarstwa domowego. Takie oświadczenia będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Ale uwaga! - Weryfikacja dochodów najemców lokali mieszkalnych będzie dotyczyć wyłącznie nowo zawieranych umów o najem lokalu komunalnego - zaznacza Zbigniew Przybysz z biura komunikacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Przed laty w lokalach zakładowych żyło wielu Polaków, teraz takie mieszkania zajmują niemal wyłącznie lokatorzy pracujący kiedyś lub w dalszym ciągu na poczcie, kolei, a także żołnierze, leśnicy czy policjanci.

Dzisiaj w kraju wciąż jest kilkadziesiąt tysięcy lokali o takim statusie. Ich pula maleje, m.in. dzięki temu, że najemcy mogą je wykupywać na atrakcyjnych zasadach.

Przykład? Polskie Koleje Państwowe przed rokiem miały około 16,7 tys. lokali zakładowych, a dzisiaj już 15,7 tys. W nieco mniejszej skali, ale systematycznie prywatyzowane są też mieszkania będące w gestii Lasów Państwowych czy Agencji Mienia Wojskowego. Dlatego osoby, którym prawo daje takie możliwości, wciąż mogą się starać o wykup. Autorem obu poradników jest Marcin Czyżewski.

Zmiany w zasadach najmu mieszkań komunalnych oraz zasady wykupu mieszkań zakładowych i spółdzielczych już w poniedziałek i wtorek (11 i 12 marca) w "Gazecie Wyborczej".