Jeżeli ktoś od początku odkładał składki tylko do ZUS (I filar), to jego pieniądze nie podlegają dziedziczeniu. Czy to jest zgodne z prawem? Otóż jest. Państwo tłumaczy to tak: jeśli ktoś umrze przed emeryturą to ZUS rzeczywiście zyskuje, bo przejmuje wszystkie składki takiej osoby ale np. jak ktoś żyje bardzo długo na emeryturze to Zakład traci, bo musi takiej osobie wypłacać więcej niż odłożyła składek.

Inaczej jest w przypadku składek przekazywanych co miesiąc do OFE - pieniądze te podlegają dziedziczeniu. A co ze składkami, które od nowego roku dobrowolnie będziemy mogli przekazywać na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)? Czy one też podlegać będą dziedziczeniu? Jeśli tak, to czy na podobnych zasadach co składki z OFE? Czy mają do nich prawo mąż/żona, dzieci? Czy składki z OFE i PPK można zapisać w testamencie osobie spoza rodziny? Czytaj w poniedziałek 3 grudnia w "Wyborczej".