We wtorek 7 sierpnia w "Gazecie Wyborczej" znajdziesz informator, w którym podpowiadamy po czym rozpoznać mobbing, a także radzimy osobom, które padły jego ofiarą, jak skutecznie się przed nim obronić i egzekwować swoje prawa.

Ofiarą mobbingu może być nie tylko pracownik, ale również pracodawca, dlatego piszemy, w jaki sposób może na niego zareagować. W sprawach o mobbing, odwrotnie niż w sprawach o dyskryminację, ciężar dowodu spoczywa na pracowniku. Aby skutecznie starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie musi on wykazać, że:

  • był obiektem mobbingu
  • w jego wyniku doznał rozstroju zdrowia
  • dochodzona przez niego kwota zadośćuczynienia jest adekwatna do krzywdy.

W jaki sposób można to udowodnić w sądzie? Czytaj informator "Mojego Biznesu" we wtorek 7 sierpnia w "Gazecie Wyborczej".

Informator został skonsultowany prawnie z adwokat Marzeną Świeczkowską-Wójcikowską.