Maturzysto, przez najbliższych kilka dni, będziesz sprawdzał swoją wiedzę nabytą przez ostatnie lata nauki w szkole średniej.
"Gazeta Wyborcza" będzie publikowała testy wraz z odpowiedziami ekspertów z języka polskiego (w sobotę, 5 maja), matematyki (we wtorek, 8 maja) oraz z języka angielskiego (w środę, 9 maja).

Sprawdź dzień po napisanym egzaminie, jak Ci poszło!

Poprawne odpowiedzi znajdziesz w " Wyborczej" w dniach: 5, 8, 9 maja.