Mieszkania komunalne są własnością gminy. Samorządy, zobowiązane do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności, przyznają je do odpłatnego używania osobom i rodzinom, których nie stać na zakup lub wynajmowanie mieszkania po cenach rynkowych. Niebawem wejdą w życie nowe przepisy dotyczące tego typu mieszkań. Na szczęście lokatorzy wciąż będą mieli prawo do ich wykupienia.

Zmianie ulegną przede wszystkim zasady przyznawania mieszkań komunalnych. Do tej pory głównym kryterium był dochód. Nowe przepisy wprowadzają, poza obowiązkiem składania deklaracji o wysokości dochodów także konieczność złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. Co to oznacza? Czy zmniejszy się liczba osób, którym takie mieszkanie będzie przysługiwać?

We wtorek 6 marca w "Wyborczej" tłumaczymy, jakie skutki będzie miało wprowadzenie nowych przepisów oraz które z mieszkań komunalnych i na jakich zasadach będzie można wykupić.

W środę 7 marca napiszemy jak się starać o wykupienie mieszkań zakładowych (należących np. do Lasów Państwowych i PKP) oraz spółdzielczych.

 

Ważne zmiany dla lokatorów mieszkań komunalnych - we wtorek w ''Wyborczej".