Najpopularniejsze atlasy drogowe podzielone zostały na dwie części: część 1. to "Polska północna z Warszawą", część 2. to "Polska południowa z Warszawą". Atlasy zawierają mapy z kompletną siecią autostrad i dróg ekspresowych, również tych w budowie oraz planowanych. Uwzględnione zostały na nich nowe obwodnice, drogi krajowe dwujezdniowe oraz z pasami bocznymi, a także drogi lokalne i polne. Wszystkie zawarte w atlasach dane są zgodne z GPS. Dodatkowo w wydaniu będzie można znaleźć specjalne QR, kody odsyłające do stron internetowych, na których można sprawdzić długość kolejek na przejściach granicznych i aktualny cennik opłat na autostradach oraz pobrać oświadczenie o zdarzeniu drogowym.

Atlasy samochodowe Polski z miesięcznikiem "Z Gazetą" w sprzedaży w najlepszych kioskach i punktach sprzedaży prasy.

Cena miesięcznika z atlasami 19,99 zł (w tym 8% VAT).