Jesteś wydawcą książek? A może fanem literatury reportażowej?

Do 15 stycznia możesz zgłosić swojego faworyta do 9.edycji nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki 2017

Zgłoszenie wraz z 6 egzemplarzami (nadsyłanie egzemplarzy dotyczy wydawców) książki, wydanej w 2017 roku w Polsce i po polsku (tylko pierwsze wydania autorów żyjących), należy przesłać na adres:

Biuro Kultury Miasta st. W-wa
pl. Bankowy 2 (piętro 23, pokój 236)
00-095 Warszawa
koniecznie z dopiskiem: Nagroda Kapuścińskiego

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko autora,
  • tytuł i datę publikacji pierwszego wydania reportażu,
  • imię i nazwisko osoby lub nazwa instytucji zgłaszającej, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu i e-mail).

Mile widziane uzasadnienia zgłoszenia.

Szczegóły i regulamin Nagrody

Książki zgłoszone do 9. edycji ocenia jury pod przewodnictwem prof. Piotra Mitznera, w składzie: Dorota Danielewicz, Magdalena Grochowska, Mariusz Kalinowski i Katarzyna Nowak.

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Jury – Bożena Dudko
e-mail: bozena.dudko@agora.pl

Nagroda im. Ryszarda KapuścińskiegoNagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego red.