Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

„Czyste Powietrze” to program dofinansowania do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji domu, mający na celu poprawę jakości powietrza w naszym kraju. Zwalczanie smogu to jednak niejedyny profit z działań podejmowanych w ramach programu. Kompleksowa termomodernizacja polegająca na wymianie źródła ciepła na bardziej ekologiczne i energooszczędne oraz dociepleniu przegród domu, to również ważna korzyść dla rodzinnego budżetu. Przyniesie bowiem efekt w postaci zmniejszenia kosztów ogrzewania przy poprawie komfortu cieplnego w budynku.

WIĘCEJ CZYTAJ W DODATKU "CZYSTE POWIETRZE. ENERGOOSZCZĘDNE MATERIAŁY,TECHNOLOGIE I INSTALACJE"

Na program „Czyste Powietrze”, który będzie funkcjonował do 2029 r., przeznaczono 103 mld zł. O dofinansowanie na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację domu mogą ubiegać się właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonych mieszkań w budynkach jednorodzinnych.

Co nowego?

15 maja 2020 r. weszła w życie nowa wersja programu – „Czyste Powietrze 2.0”. Wprowadziła ona szereg modyfikacji, które uprościły biurokrację związaną z przyznawaniem dotacji i umożliwiły skorzystanie ze wsparcia jeszcze większej liczbie osób. W pakiecie korzyści oferowanych w ramach nowej wersji programu „Czyste Powietrze” znalazło się m.in. uproszczenie wniosku o dotację, możliwość jego składania w formie elektronicznej i zastąpienie większości wymaganych dokumentów oświadczeniami. Skrócono również terminy rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni. Do programu włączono także gminy oraz sektor bankowy i wprowadzono możliwość rozpoczęcia inwestycji na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Kolejną korzyścią dla beneficjentów jest wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia z 24 do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku. Beneficjenci zostali też podzieleni na grupy uprawnione do dofinansowań o różnej wysokości.

Podwyższony poziom dofinansowania

Do niedawna beneficjenci mogli składać wnioski o dotację jedynie w wariancie podstawowym. Umożliwia on osobom o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł przyznanie dofinansowania w kwocie do 20 tys. zł. W październiku 2020 r. uruchomiono także podwyższony poziom dofinansowania. Uprawnione są do niego osoby, w przypadku których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1,4 tys. zł oraz osoby samotne o dochodach 1,96 tys. zł miesięcznie. Mogą oni uzyskać o 12 tys. zł więcej niż beneficjenci w wariancie podstawowym. Oznacza to, że dzięki uruchomieniu podwyższonego wariantu dofinansowania osoby o niższych dochodach mogą wnioskować o dotację sięgającą nawet 32 tys. zł na termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła. W tym celu muszą przedstawić zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę.

Istnieje również trzecia, najbardziej intensywna forma dotacji pozwalająca pokryć zdecydowaną większość lub nawet całość kosztów realizowanej inwestycji. Będzie ona przysługiwać osobom potrzebującym największego wsparcia, które znajdą się w programie dzięki aktywności gmin. Gminy mogą bowiem dodatkowo wspomóc beneficjentów, występując o rządową dotację z programu „Stop Smog”.

„Mój Prąd” z dodatkową pulą 100 mln zł

W ramach zmian połączono również „Czyste Powietrze” z programem „Mój Prąd”, oferującym dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 2-10 kW. Dzięki ich zintegrowaniu nie trzeba składać dwóch oddzielnych wniosków o dotację. Choć budżet przewidziany na program „Mój Prąd” już się wyczerpał, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dołożył do puli dodatkowe 100 mln zł do wykorzystania w naborze trwającym do 18 grudnia 2020 roku.

WIĘCEJ CZYTAJ W DODATKU "CZYSTE POWIETRZE. ENERGOOSZCZĘDNE MATERIAŁY,TECHNOLOGIE I INSTALACJE"

NFOŚiGW potwierdził również, że program będzie kontynuowany w 2021 roku. Jeśli więc nie zdążymy z wnioskiem o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej jeszcze w tym roku, z pewnością warto ubiegać o wsparcie w wysokości do 5 tys. zł w roku kolejnym.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.