Na lewicy umiarkowaną socjaldemokrację spod znaku Biedronia wypiera radykalizm Partii Razem. To nie wróży dobrze Polsce na przyszłość.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Autor jest przedsiębiorcą, politologiem, prezesem zarządu i twórcą fundacji Liberté!

Adrian Zandberg, odpowiadając Mateuszowi Morawieckiemu, wygłosił kontrexposé - znakomite retorycznie i merytorycznie dobrze przygotowane. Przez media przetacza się więc fala zachwytu nad liderem skrajnej lewicy.

Nastroje społeczeństwa oczekującego aktywnej polityki społecznej państwa, skutecznie podsycane przez partię rządzącą i rosnącą liczbę mediów, budują podatny grunt pod lewicowy radykalizm gospodarczy. Dlatego wielu wyborcom opozycji będzie łatwo polubić Zandberga i Razem. Młodzi, jednoznaczni i posiadający własną narrację lewicowcy wyróżniają się na tle starszych, mało wyrazistych, często źle przygotowanych polityków opozycji.

Udało się im zbudować w miarę spójny zespół, co w polskiej polityce jest raczej wyjątkiem niż regułą. W kwestiach obyczajowych są liberalni, co też jest plusem dla wielu ośrodków związanych z opozycją. I to może przesłaniać faktyczny obraz tego środowiska.

Bowiem Partia Razem to chyba najbardziej radykalnie i jawnie antykapitalistyczna, antyrynkowa i socjalistyczna grupa polityczna, jaka zdołała na poważnie zaistnieć w III RP. Jej pomysły na ułożenie zasad życia gospodarczego są tożsame z błędną diagnozą PiS. Od partii Kaczyńskiego razemowców odróżnia to, że przynajmniej retorycznie bywają od nich jeszcze radykalniejsi.

Budowane w sposób niezrównoważony państwo dobrobytu zamieni się w państwo biedne i niestabilne

Niewątpliwe niektóre pola aktywności państwa, o których w kontrexposé mówił Zandberg, są sensowniejsze niż proste rozdawnictwo w wykonaniu PiS. Potrzeba docenienia pracowników sfery budżetowej jest realną i cywilizacyjną potrzebą, zwłaszcza że bardzo szybkie podnoszenie płacy minimalnej oraz faktyczna inflacja na artykuły pierwszej potrzeby w ostatnich latach przyczyniły się do jeszcze silniejszego obniżenia statusu tej grupy.

Niezbędne są też zmiany w systemie kształcenia lekarzy i pielęgniarek, których większej liczby będziemy rozpaczliwie w kolejnych latach potrzebować. Państwo powinno inwestować w żłobki oraz w praktycznie nieistniejący w Polsce system opieki nad osobami najstarszymi, wymagającymi stałej opieki. Ale lista życzeń to jedno, a realne możliwości realizacji to drugie. A Razem wydaje się żyć w świecie maszynek do produkowania pieniędzy.

Zandberg może mieć szanse przekonać do siebie wielu wyborców dziś ukierunkowanych na PiS. Ktoś powie, że z dwojga złego lepsze Razem niż PiS. W pewnym sensie to prawda. Jeśli jednak polska polityka zacznie sprowadzać się do pojedynku, który obserwowaliśmy między Morawieckim o Zandbergiem – kto efektowniej i lepiej retorycznie obieca dosłownie wszystko w oderwaniu od jakichkolwiek możliwości ekonomicznych – skończy się to gospodarczą zapaścią przy społecznych oczekiwaniach cudów i wygodnego życia. A to mieszanka szczególnie wybuchowa.

Chcemy pracować mniej? OK, ale nie udawajmy że to nie ma swoich konsekwencji

Razem wydaje się wyrazicielem nowego, bardziej roszczeniowego pokolenia milenialsów. W odróżnieniu od pokolenia rodziców, budowniczych III RP, wyznających kult wysiłku i przedsiębiorczości, młodzi dziś szukają równowagi w życiu zawodowym i prywatnym, chcą pracować konieczne minimum i jednocześnie dobrze zarabiać. Sytuacja gospodarcza coraz większej liczbie osób na to pozwala, choć nie sprzyja to zwiększaniu produktywności firm i ma konsekwencje gospodarcze.

Przestajemy gonić Zachód, zaczynamy truchtać. Trucht oznacza spowolnienie gospodarcze, a spowolnienie gospodarcze oznacza mniejsze możliwości rozbudowy programów socjalnych i wydatków państwa. Koło się zamyka.

Zachodnie korporacje nie są diabłem wcielonym

Zandberg w przemówieniu po raz kolejny powtórzył ataki i oskarżenia pod adresem wielkich aktorów współczesnego kapitalizmu, czyli międzynarodowych korporacji, tak jakby były one wręcz jednym z głównych problemów i wrogów, z którymi musi się uporać polski rząd. Budowanie takiej wizji jest szkodliwe i nieuczciwe intelektualnie.

Korporacje w Polsce to nie tylko proste montownie, które zresztą też są potrzebne. Wielkie korporacje dają Polsce setki tysięcy miejsc pracy, i to bardzo często tych właśnie zdecydowanie lepiej płatnych niż sektor małych i średnich polskich przedsiębiorstw. To zachodnie korporacje wprowadzają do Polski standardy cywilizujące warunki pracy, budują szerokie programy prospołeczne i upowszechniają pożądane również przez lewicę postawy. To zachodnie korporacje wpompowały przez ostatnie 30 lat niezwykłe środki inwestycyjne, dzięki m.in. którym polska gospodarka od kilku lat kwitnie.

Warto odwołać się do raportu Polityki Insight „Co przyniosły inwestycje zagraniczne”. Autorzy szacują wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w pierwszym ćwierćwieczu III RP na ponad 712 mld zł oraz dowodzą, że dzięki ulokowanemu w Polsce kapitałowi zagranicznemu i aktywności międzynarodowych korporacji poziom PKB w 2015 r. był wyższy o 15,6 proc. niż w scenariuszu bez inwestycji zagranicznych.

Zachodnie korporacje w Polsce to technologie i know-how, o których kilkanaście lat temu mogliśmy tylko marzyć.

Wielkim nadużyciem jest też rysowanie obrazu zachodnich firm jako sfery patologii, która za przyzwoleniem klasy politycznej nie płaci w Polsce podatków. To po prostu nieprawda. Zdecydowana większość te podatki płaci. Wśród dziesięciu największych płatników CIT w Polsce w latach 2013-18 są trzy korporacje zagraniczne, a warto przypomnieć, że CIT nie jest najważniejszym podatkiem dla budżetu państwa i wiarygodnym miernikiem wkładu podatkowego firmy. O wiele ważniejsze są generowany VAT oraz podatki, które zyskuje państwo od pracy pracowników danej firmy.

Owszem, istnieje kilka gigantycznych firm z branży nowych technologii, które ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, często również w sensie stricte geograficznym, nie płacą w Polsce danin takich jak inne firmy. To problem globalny, którego nikt raczej nie rozwiąże na poziomie państwa narodowego, więc gratuluję Zandbergowi dobrego samopoczucia i poczucia sprawczości. Jednocześnie całkowity bilans działania wielu z tych technologicznych korporacji na polskim rynku jest pozytywny, a wiele z dostarczanych przez nie unikalnych produktów czy zasobów informacyjnych ma jednak wielką wartość dla obywateli.

Chcecie skasować tzw. "śmieciówki"? A co na to sami zainteresowani?

Zandberg po raz kolejny zaatakował również zwykłych przedsiębiorców, których najwyraźniej postrzega jako jeden z głównych problemów, w czym przypomina wielu swoich skrajnie lewicowych ideowych towarzyszy. Współczesna historia Wenezueli jest świetną przestrogą przed takim myśleniem. Jedyne, co lider Razem zaproponował polskim przedsiębiorcom, to zwiększenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy i likwidacja umów cywilnoprawnych zwanych śmieciówkami.

W obecnej sytuacji na rynku pracy oba te postulaty są coraz silniej oderwane od rzeczywistości. Dziś to pracodawcy coraz częściej nalegają na zawarcie umów o pracę gwarantujących im stabilność, zapobiegających zabójczej rotacji pracowników i oferujących jasne zasady współpracy z pracownikiem. Natomiast to pracownicy często wolą lepsze podatkowo i bardziej elastyczne dla nich formy współpracy, szczególnie w niektórych branżach kreatywnych czy sektorach pracy dorywczej. Ciekawe, co na temat pomysłów Partii Razem powiedzieliby sami zainteresowani, czyli osoby, które pracują na takich zasadach. Jestem pewien, że wprawiłoby to Zandberga w zakłopotanie.

Likwidacja umów cywilnoprawnych jest w istocie próbą realnego podwyższenia obciążeń podatkowych pracowników i pracodawców oraz utrudnienia życia pracownikom, którzy preferują bardziej elastyczne formy kooperacji. Może najwyższy czas przestać manipulować i przyznać, że chodzi po prostu o zwiększenie wpływów do budżetu? Nie wykluczam, że w poszukiwaniu dochodów któryś rząd będzie zmuszony do takiego samego opodatkowania wszystkich rodzajów pracy, ale bądźmy uczciwi intelektualnie i nie twierdźmy, że stanie się to w interesie osób samozatrudnionych czy rozliczających się na podstawie umów o dzieło.

Ubezpieczenie to nie podatek! Umowy społeczne są ważne!

Również inicjatywa ustawodawcza Lewicy dotycząca zniesienia trzydziestokrotności składek ZUS oraz ustanowienia emerytury maksymalnej to początek drogi do zdewastowania podstawowych zasad, którymi rządzą się ubezpieczenia społeczne. To zerwanie kontraktu, który obywatele zawierają z państwem.

Ubezpieczenie płacimy, aby potem otrzymać świadczenie w wysokości adekwatnej do odłożonych środków. Jeśli politycy dowolnie mogą zmienić ubezpieczenie w podatek, to burzy to jakąkolwiek logikę alokowania środków w ubezpieczeniach społecznych i uczy, że obywatel nie może być pewny działania swojego państwa. W dodatku Zandberg zgłasza ten projekt pisany na kolanie na potrzebę chwilowej sytuacji politycznej w iście pisowskim stylu. Gdzie tak oczekiwana dbałość o proces legislacyjny, konsultacje i dialog ze społeczeństwem?

USA są dla nas ważne. Grajmy na wielu fortepianach

Zawarte w wystąpieniu Zandberga delikatne, ale znaczące sygnały dotyczące polityki zagranicznej również nie budzą ufności. Kim jest Donald Trump, nie trzeba tłumaczyć. Oczywiste jest, że wiernopoddańcza polityka PiS wobec jego administracji jest błędna.

Jednak geopolitycznie idą czasy szczególnie trudne, w których umiejętność gry na wielu fortepianach i przyciągania różnych sojuszników może być jeszcze ważniejsza niż przez ostatnie 30 lat. Polski nie stać na pisowską jednokierunkowość wobec Stanów Zjednoczonych, ale tym bardziej nie stać nas na amerykanosceptycyzm Zandberga. Zaangażowanie gospodarcze, polityczne i wojskowe Stanów Zjednoczonych w Polsce powinno być stałym elementem konsensu wszystkich sił politycznych. Tym bardziej że wbrew miłym dla ucha frazesom Trumpa o bohaterskiej Polsce w USA coraz mniej interesują się naszym regionem. Musimy więc w ramach dostępnych środków się zastanowić, jak temu przeciwdziałać, zamiast atakować polsko-amerykańską współpracę wojskową czy krytykować obecność amerykańskich korporacji w naszym kraju.

Od polityka o takich aspiracjach jak Zandberg wypada wymagać znajomości podstaw geopolitycznej gry w naszym regionie.

Emerytalna inicjatywa ustawodawcza wskazuje, że idee Partii Razem zaczynają dominować na lewicy. Wcześniej Robert Biedroń miał siłę przyciągania wyborców centrowych i tworzenia potrzebnej nam umiarkowanej socjaldemokracji. Adrian Zandberg będzie raczej tworzył zakon radykałów. To nie wróży dobrze na przyszłość. Zandbergizm nie zbawi ani opozycji, ani Polski - wręcz odwrotnie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
  Ten rzekomy "radykalizm" to w kapitalistycznych krajach zachodniej i północnej Europy norma. Czytam ten tekst i mam wrażenie, jakby był rok 1999 a nie 2919.
  @frajtak
  Miej na uwadze, że autorowi nie chodzi zapewne o "radykalizm" z exposé Zandberga, bo go tam nie było. Zapewne nie czytujesz deklaracji ideologicznych polityków kanapowego Razem z ostatnich 10 lat powiedzmy. Dość to trudne, media niszowe, żeby znaleźć trzeba się naszukać.
  Jednak da się i chyba warto. Bo może Zandberg dorósł i zmienił zdanie, a może nie. Dorosła polityka to nie miejsce na niepewności i niespodzianki.
  już oceniałe(a)ś
  7
  15
  @frajtak

  Mysle, iz autor ma racje, bo Zandberg stawia nieumiarkowane wymogi, na ktore na razie Polski niestac.
  już oceniałe(a)ś
  9
  15
  @Tales
  Masz na myśli program Razem z 2015 roku? W przeciwieństwie do PO spinał się finansowo a 90 % Polaków i Polek na nim zyskiwało.
  już oceniałe(a)ś
  19
  10
  @adenauer_konrad
  Z tym 90% to pojechałeś...
  już oceniałe(a)ś
  10
  11
  @adenauer_konrad
  Program Razem? I 90% zyskuje? A reszta?
  Ale nie, chodzi mi o teksty ideologiczne środowiska.
  już oceniałe(a)ś
  5
  4
  @Tales

  Z ostatnich 10 lat? To jest o tyle interesujące, że Razem istnieje od czterech i pół.

  I tak, lewicowi politycy to nie Gadomski i Balcerowicz - oni zmieniają poglądy pod wpływem rzeczywistości.
  już oceniałe(a)ś
  11
  4
  @Tales
  Najbogatsze 10% powinno płacić większe podatki, żeby 90% płaciło niższe. Teraz jest odwrotnie - ludzie zarabiający po 3000 brutto płacą proporcjonalnie do zarobków więcej niż ci którzy zarabiają po 15 tyś. Tak jest w Rosji, a chcemy żeby było jak np w Niemczech - tam bogatsi płacą więcej.
  już oceniałe(a)ś
  17
  7
  @adenauer_konrad
  "ludzie zarabiający po 3000 brutto płacą proporcjonalnie do zarobków więcej"

  Ale jednak bezwzględnie płacą DUŻO MNIEJ. A nikt nie naje się proporcjami. Ważne są liczby.
  już oceniałe(a)ś
  8
  16
  @Franek.Dolas
  nope, ważny jest stopień obciążenia podatkiem
  już oceniałe(a)ś
  15
  3
  @tru.dat
  Co za bzdura y Liczy się suma wpłacona. A nie stopień obciążeń. Nawet jeśli masz dwa podatki z czego ty wpłacisz z każdego złotówkę, a ktoś już z jednego wpłaci 10...to prosta matematyka z kogo budżet zyskuje więcej? Więc nie biedni płacą więcej, tylko płacą proporcjonalnie mniej, a nawet dużo mniej ponieważ mają niższe stawki. Nawet jeśli procentowa płacą podobnie , to powiedzmy 10% z 2 tys, a już ten sam procent z 8 tys...znowu matematyka na poziomie podstawówki. I tak samo jest obecnie z ZUS. Co z tego, że płacisz cały rok jak nawet nie zbliżysz się do górnej granicy, a ktoś w ciągu tych 9 przekracza ponieważ miesięcznie wpłaca więcej niż ty. Liczby nie kłamią
  już oceniałe(a)ś
  3
  7
  @adenauer_konrad
  No super. Tak bo my mamy budżet zbliżony do Niemiec i podobne gwarancje od strony państwa? Bo tak jest w Niemczech. Ci bogatsi mają dostęp do służby zdrowia, opieki socjalnej, dobrej edukacji, a u nas co? Jak chce się kopiować to trzeba to robić umiejętnie. A niech jedni płacą by 90% mogło żyć na zasiłkach i pić wódę. 10% nie utrzyma 90% nie ma takiej możliwości. Zresztą w imię czego by mieli? Po co ? Lepiej wyjechać do Niemiec i mieć te obciążenia owszem, ale żyć sobie spokojnie i jeszcze być szanowanym za pracę, nie to co u nas. Sprawiedliwość społeczna działa w dwie strony, a nie niech jedni harują na drugich. I nie ci z 3 tys nie płacą proporcjonalnie więcej ponieważ mają niższe stawki i budżet też z nich dużo mniej zyskuje. Ponieważ kwoty są niskie i niskie wpływy. Jeśli nagle jeszcze pomniejszymy wpływy do budżetu z tych 90% to z czego to państwo ma się utrzymać? Ile wy chcecie ukraść z tych 10%... podpowiem nawet jak zabierzecie 100% to budżetu nie utrzymacie. Taka jest prawda. Liczy się ile ostatecznie trafia do budżetu. z 3 tys trafi mniej niż z 15 tys. Notabene te 10 % zaczyna się od 8 tys......
  już oceniałe(a)ś
  4
  5
  @Franek.Dolas
  Masz rację, w liczbach bezwzględnych ten co zarabia 3000 płaci powiedzmy 600 zł. podatku, ten co zarabia 15000 płaci powiedzmy 1500 zł podatku.
  A to że dla pierwszego to jedna piąta zarobków i powoduje, że żyje na granicy biedy, a ten drugi płaci jedną dziesiątą dochodów i nie zauważa, że zapłacił jakikolwiek podatek to naturalne, prawda?
  już oceniałe(a)ś
  2
  0
  Na czym polega ten radykalizm? Bo ja dosłuchałem się tylko standardów jakie obowiązują w państwach zachodniej Europy. I jeszcze jedno, przemówienie Zandberga było pisane wspólnie przez wszystkie partie Lewicy, to nie był głos tylko Razem.
  @alakyr1
  Wszystko dobrze. Ktoś musi bronić "klasę pracowniczą". Nieładnie jest jednak podcinać skrzydła sprawnym, dobrze zarabiającym pracownikom. Stawiać znak równości miedzy kapitałem a siłą roboczą? Atakować korporacje na tym etapie rozwoju gospodarki i w sytuacji gdy te korporacje dają miejsca pracy? A tym, które spekulują, pracy nie dają można śrubę przykręcić. Cóż jednak z tego gdy wszelkie władze na świecie na smyczy kapitału chodzą! Żadna lewica tego nie wymiecie bo na koniec też tą smycz sobie założy. Albo zbankrutuje! Pieniądz rządzi a nie lud pieniądza żądny. I tyle!
  już oceniałe(a)ś
  13
  23
  ||I jeszcze jedno, przemówienie Zandberga było pisane wspólnie przez wszystkie partie Lewicy, to nie był głos tylko Razem.||

  Buhahaha.... Znowu projektujesz:-) Było pisane i redagowane przez wyłącznie przez "razemitów", mających PZPRoskie zobie i trolle w du... żym poważaniu.
  już oceniałe(a)ś
  6
  23
  @altakyr

  Bardzo to ciekawe, tyle że politycy Lewicy mówili coś innego.
  już oceniałe(a)ś
  12
  3
  @altakyr
  Kłamiesz, ale to nic dziwnego u ciebie. Przeczytaj sobie Walenciaka w "Przeglądzie", tam dowiesz się kto i jak pisał przemówienie Zandberga.
  już oceniałe(a)ś
  5
  7
  @zemanco

  =====Żadna lewica tego nie wymiecie bo na koniec też tą smycz sobie założy====
  Sorry, w zachodniej Europie działającym standardem jest większość postulatów Lewicy, u nas dopiero składanych. Więc nie mów że nic nie da się zrobić.
  Po drugie, problemy z dominacją kapitału są problemem globalnym i coś z tym trzeba zrobić bo???? pierdyknie.
  już oceniałe(a)ś
  22
  5
  @alakyr1
  Proszę o informację: W którym to kraju zachodnim rządzi skrajna lewica? W którym ma większość? Co do wielkiego kapitału to nie ma na niego rady. Urządził (zorganizował) on ludzkość w taki sposób, że doprowadzi do samozatrucia tej ludzkości. Ludzi nie będzie a po skarbcach ze złotem szczury i karaluchy spacerować będą. Pozostanie jedynie bezludna Planeta Ziemia. I tyle!
  już oceniałe(a)ś
  7
  9
  @alakyr1
  Jeśli marcelinkom tak bliskie są standardy zachodnioeuropejskie , to może by tak, będąc konsekwentnymi, podnieść wiek emerytalny. Nie, marcelinki tego nie zrobią, bo one wybierają tylko socjal, pracą sobie dudy nie zawracają.
  już oceniałe(a)ś
  14
  13
  Ze slynny alakyr, putinowski trol, broni europejskosci Zandberga to chyba najciekawsze xD
  już oceniałe(a)ś
  6
  6
  @alakyr1
  Właśnie widzisz... Zapytałem autorkę :-)
  że stary partyjny beton PZPR chce zostać nową lewicą...
  już oceniałe(a)ś
  3
  2
  @zemanco
  Mówimy o rządzeniu czy o zandbergiźmie? Autor pisze, że nas nie zbawi, ty uważasz podobnie, a ja twierdzę po wysłuchaniu Zandbergo, że to o czym mówił, co postulował, w większości działa w Europie zachodniej i nie ma znaczenia kto tam rządzi, lewica, chadecja, zieloni.
  Takie są standardy, o których u nas dopiero zaczyna się mówić dzięki lewicy, a które na zachodzie działają od lat i wcale nie są uważane za jakoś bardzo lewicowe.
  już oceniałe(a)ś
  10
  1
  @altakyr
  To przemówienie Zandberga pisano w redakcji Wyborczej? Aż mi się nie chce wierzyć.
  już oceniałe(a)ś
  1
  2
  @zemanco
  A kto chce wymiatać korporacje? Płacenie podatków to wymiatanie czy rozumne zarządzanie finansami państwa?
  już oceniałe(a)ś
  2
  1
  "Autor jest przedsiębiorcą, politologiem, prezesem zarządu i twórcą fundacji Liberté!"

  Czyli autor jest radykałem wolnorynkowym z radykalnej fundacji Liberte i swój fundamentalizm projektuje na innych. Przypomnę że na łamach Liberte publikował Bartyzel znany z sympatyzowania z Ruchem Narodowym.

  Postulaty Razem - progresja podatkowa, dofinansowanie usług publicznych, legalna aborcja, tanie leki to standard nawet w liberalnej Wielkiej Brytanii czy Chadeckich Niemczech.
  @adenauer_konrad
  Coś mi się wydaje, że Lewica będzie miała większego wroga w neoliberalnej Platformie niż w PiSie.
  Widać to po artykułach w Wyborczej, o komentarzach betonowych Platformersów nie mówię, można je przeczytać.
  Budująca jest jednak liczba plusików pod komentarzami pokazującymi cynizm i obłudę Platformy i neoliberałów.
  już oceniałe(a)ś
  4
  0
  Szczerze, Biedron jest tylko progresywny światopoglądowo, a ekonomicznie to liberał wię nie wiem skąd stwierdzenie, że wiosna to socjaldemokracja. Ale lepiej dalej iść w historię o tym, że Zandberg to radykał i znajconalizuje przemysł, przeprowadzi kolektywizacje, i utworzy Gułagi... oraz, że walczył w rewolucji październikowej.
  @Krzysztof Rosiński
  A KK to ultralewica! Z założenia. Potem to biznes partyjny i wszyscy tak samo się uwieszają na dotacjach, składkach, dietach i partyjnych pensyjkach. Gają masom to co masy słyszeć lubią. Gdy zaś masy mają tego dość, otwierają oczy i czynią specjalny użytek z latarni. Hej!
  już oceniałe(a)ś
  4
  7
  Jak sie chce zyc na europejskim poziomie, to trzeba przestrzegac zasad socjalnej gospodarki rynkowej i placic europejskie podatki. Kwota wolna od podatku nizsza niz najnizsze dochody to skandal. Z moim poczuciem sprawiedliwosci kloci sie brak progresji w podadku PIT, brak kwoty wolnej od podatku w wysokosci 13200 PLN! W krajach socjalnej gospodarki rynkowej osoby o najnizszych dochodach przez kwote wolna od podatku PIT maja wiekszy budzet. A w Polsce nawet przy dochodzie minimalnym 1100 PLN, placimy podatek a w budzecie zostaje 888 PLN. Ten system jest asocjalny i nie do przyjecia. Wprowadzenie progresji i kwoty wolnej od podatku na poziomie dochodu minimalnego (1100x12=13200) to wiecej niz koniecznosc.
  @style
  Pełna zgoda.
  już oceniałe(a)ś
  5
  2
  @style
  ale ponieważ cały aparat partyjno-państwowy od początków 3 RP przyzwyczaił się żyć z dojenia biedaków, żadne zmiany w systemie podatkowym nie nastąpią za naszego życia//
  już oceniałe(a)ś
  7
  3
  @just_a_number
  Zmiany wymusi UE raczej predzej niz pozniej, bo tak ogromnych dysproporcji system nie zniesie. Zasada jest prosta to bogaty doklada do wspolnoty, a nie jak w PL biedny pracuje na bogatego.
  już oceniałe(a)ś
  7
  2
  Czyli po to płacę prenumeratę Wyborczej, żeby czytać w niej teksty, które tydzień wcześniej za darmo przeczytałem w Liberte.
  @airborell
  Trzeba było wcześniej nie czytać.
  już oceniałe(a)ś
  12
  2
  @Mr_Katelbach
  A to nawet śmieszne.
  już oceniałe(a)ś
  6
  0
  @airborell
  Kapitalizm po polsku.
  już oceniałe(a)ś
  8
  0
  @airborell
  Hej, przynajmnniej wywalił zdanie że milenialsi (tj. urodzeni w latach 80. i 90.) dopiero zaczynają wchodzić na rynek. To musi być warte tych dwóch dych na miesiąc :P
  już oceniałe(a)ś
  8
  0
  @airborell
  Ale przynajmniej nie jest to seria screenshotów z twittera, jak na gazeta.pl. Nie marudź więc waść.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  Radykalizm Partii Razem... To nie wróży dobrze Polsce na przyszłość.Lewica nie budzi ufności...Wzruszyłem się do łez, jak to autor dba o dobro Polski.Widocznie kolejny Polak patriota katolik chyba spod znaku podłej zmiany skoro nie przeraża go droga jaką zmierza Polska pod obecną władzą,łamanie Konstytucji,niszczenie struktur demokratycznego państwa prawa, praworządności,nietolerancja,nacjonalizm,faszyzm i kretynizm polityczny (kret-ślepota)...podła zmiana cynizm oszustwa i głupota.To nie wróży dobrze na przyszłość...wróżbita się znalazł lepsza Polska poza Unią Europejską niż lewica przy władzy.Cóż miejsce siedzenia zmienia punkt widzenia, widocznie korytko redaktorskie wiecznie pełne ...a nuż się władzy artykuł spodoba?
  @rocony
  " skoro nie przeraża go droga jaką zmierza Polska pod obecną władzą,łamanie Konstytucji,niszczenie struktur demokratycznego państwa prawa, "

  Przeraża, ale zandbergowski fanatyzm nie jest jedyną droga wyjścia. Nie musi być.
  już oceniałe(a)ś
  9
  14
  @rocony
  "Widocznie kolejny Polak patriota katolik chyba spod znaku podłej zmiany" - niezły przejaw lewicowej tolerancji? wrażliwości? A może po prostu lewicowego fanatyzmu? Jedyne skojarzenia jakie mam z twoim komentarzem to właśnie TVPis albo Piotropawłowicz. Podobny poziom jadu, podobny brak konkretów w dyskusji, podobny brak faktów. I za co to wszystko - bo autor tekstu ośmielił się skrytykować świętego Zandberga?
  Mnie też nazwiesz Ciemnym suterenem? Wiesz, ja już stałem tam gdzie stało ZOMO, byłem zdradziecką mordą, gorszym sortem...przyjmę parę innych wyzwisk do kolekcji. Ten poziom dyskursu jakoś mnie nie rusza.
  Pozdrawiam
  już oceniałe(a)ś
  7
  5
  @rocony
  A czym się różni populista Zandberg od populisty Kaczyńskiego dla człowieka okradanego z pieniędzy i przyszłości !?
  już oceniałe(a)ś
  6
  4
  @rocony
  Wcale nie koryto redaktorskie, tylko to sam jaśniepan 'prezes zarządu'.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  Cieszę się, że trzęsiecie portkami. Panie Zandberg - tak trzymać!
  już oceniałe(a)ś
  41
  5