Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

WERSJA W JĘZYKU BIAŁORUSKIM >>>

Drodzy Przyjaciele, Drodzy Obywatele Republiki Białorusi,

75 lat temu społeczeństwom Europy Środkowej i Wschodniej narzucono nowy porządek świata, który był wynikiem tragicznych wojen prowadzonych pomiędzy wielkimi globalnymi mocarstwami. Przez dekady narody Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, krajów Półwyspu Bałkańskiego, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Ukrainy zmuszone były walczyć o najważniejsze wartości: wolność jednostki, niepodległość, szacunek do człowieka oraz poszanowanie prawdy. Wartości, które stanowią tożsamość wszystkich demokratycznych państw świata.

9 sierpnia 2020 r. wspaniały naród Białorusi po raz kolejny stanie do walki o wartości, bez których żadne społeczeństwo nie może się nazywać wolnym.

Z ogromnym wzruszeniem i dumą obserwujemy Waszą siłę i determinację, by te wybory były świętem demokracji i zwycięstwem wolnych obywateli Białorusi. 

40 lat temu polski ruch „Solidarności” doprowadził do upadku komunizmu w Polsce.

Dzięki odwadze obywateli, sile walki i wierze w zwycięstwo niemożliwe stało się możliwe. Nie byłoby jednak polskiego sukcesu bez solidarności państw demokratycznych i determinacji historycznych przywódców wolnego świata.

Pomni własnych doświadczeń oraz doświadczeń wielu pokoleń walczących o wolność mówimy jasno i wyraźnie, iż obywatele Białorusi nie są i nie mogą pozostać w tej walce sami.

Wsparcie niepodległej, wolnej i demokratycznej Białorusi jest moralnym obowiązkiem współczesnych demokratycznych przywódców.

Solidarność niech płynie od wszystkich wolnych obywateli świata, a mury runą.

 • Lech Wałęsa, przywódca „Solidarności”, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Prezydent RP w latach 1990-95, więzień polityczny
 • Leszek Balcerowicz, działacz „Solidarności”, lider zmian gospodarczych w Polsce po upadku komunizmu
 • Konrad Bieliński, działacz Solidarności, więzień polityczny
 • Bogdan Borusewicz, działacz „Solidarności”, wicemarszałek Senatu, więzień polityczny
 • Zbigniew Bujak, działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Władysław Frasyniuk, działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Ewa Kulik-Bielińska, działaczka „Solidarności”, więźniarka polityczna
 • Barbara Labuda, działaczka „Solidarności”, więźniarka polityczna
 • Bogdan Lis, działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Jan Lityński, działacz „Solidarności”, więzień polityczny
 • Adam Michnik, działacz „Solidarności”, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”, więzień polityczny
 • Grażyna Staniszewska, działaczka „Solidarności”, więźniarka polityczna
 • Ludwika Wujec, działaczka „Solidarności”
 • Henryk Wujec, działacz „Solidarności”, więzień polityczny

______________________________

To our Belarusian Friends.

People of Belarus, Dear Friends,

75 years ago, as a result of tragic world wars between global powers, the people of Central and Eastern Europe were imposed with a new world order. Through the following decades the nations of Belarus, Bulgaria, Czechia, Estonia, the Western Balkan peninsula countries, Lithuania, Latvia, Poland, Romania, Slovakia and Ukraine, were forced to fight for the most essential core values: individual freedom, independence, respect to every human being and recognition to the truth. These are the values that constitute the identity of every democratic country in the world.

0n the 9th of August 2020, the great Belarusian nation will fight once again for these values, without which no nation can be considered free.

With great pride and hope, we observe your strength and determination to make these elections a celebration of democracy and a victory of the free people of Belarus.

40 years ago, Polish Solidarity movement brought the communist regime in Poland to collapse. Thanks to the courage of the citizens, their will to fight and the faith in victory, the impossible became possible.

However, there would have been no Polish success without solidarity of the democratic countries of the world and determination of historic leaders of the free world.

Remembering our own experience and the experience of the generations that fought for freedom, we declare loud and clear that the people of Belarus are not and cannot remain alone in their struggle.

The support for independent, free and democratic Belarus is the moral duty of all the present-day democratic leaders. Let the solidarity from all the free people of the world become sound and let the walls collapse.

 • Lech Wałęsa, Leader of the Solidarity Movement, Nobel Peace Prize laureate, President of the Republic of Poland in 1990 – 1995, political prisoner
 • Leszek Balcerowicz, the Solidarity activist, leader of the economic changes after the collapse of communism
 • Konrad Bieliński, the Solidarity activist, political prisoner
 • Bogdan Borusewicz, the Solidarity activist, Deputy Senate Marshal, political prisoner
 • Zbigniew Bujak, the Solidarity activist, political prisoner
 • Władysław Frasyniuk, the Solidarity activist, political prisoner
 • Ewa Kulik-Bielińska, the Solidarity activist, political prisoner
 • Barbara Labuda, the Solidarity activist, political prisoner
 • Bogdan Lis, the Solidarity activist, political prisoner
 • Jan Lityński, the Solidarity activist, political prisoner
 • Adam Michnik, the Solidarity activist, Editor in Chief of „Gazeta Wyborcza”, political prisoner
 • Grażyna Staniszewska, the Solidarity activist, political prisoner
 • Ludwika Wujec, the Solidarity activist,
 • Henryk Wujec, the Solidarity activist, political prisoner
Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.