Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcja jest oddolną inicjatywą obywatelską. Autorem jest Mariusz Malinowski, reżyser i działacz KODu. Polega na wysyłaniu do lokalnych władz - wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - oficjalnych pism zastrzegających brak zgody na udostępnienie Poczcie Polskiej danych wyborcy: nazwiska, adresu zameldowania, numeru PESEL itd.

Poczta Polska działa bezprawnie

Poczta, która od rządu PiS otrzymała zadania zorganizowania powszechnych wyborów korespondencyjnych 10 maja, potrzebuje list osób uprawnionych do głosowania, by wysyłać do nich „pakiety wyborcze”.

Problem w tym, że ustawa o wyborach korespondencyjnych nie jest jeszcze obowiązującym prawem. W tej chwili analizuje ją Senat, który ma na to czas do 5 maja. Izba wyższa już zgłasza liczne zastrzeżenia do projektu PiS.

Chodzi głównie o to, że jest on niezgodny z zasadą wolnych i tajnych wyborów, o których mówi konstytucja. W dodatku zmiany, które w Sejmie wprowadził PiS, są sprzeczne z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego zabraniającymi gmerania w kodeksie wyborczym w czasie krótszym niż pół roku od daty głosowania. W dodatku wprowadzając zmiany, obóz władzy złamał regulamin izby niższej, bo nie zachował odpowiednich terminów procedowania zmian w kodeksie wyborczym.

Senat zbiera opinie i prowadzi konsultacje. Dlatego ustawa do Sejmu wróci najprawdopodobniej w ostatniej chwili, na cztery dni przed datą wyborów, przy której upiera się władza. PiS się tym nie przejmuje i - jak zapowiedział to publicznie prezes partii Jarosław Kaczyński - prze do wyborów 10 maja.

W tej sytuacji Poczta nie miałaby szans zdążyć przed wyborami, została więc zobowiązana przez rząd do zwracania się do lokalnych władz już teraz, bez faktycznej podstawy prawnej. Dzieje się to w podobnym trybie jak drukowanie przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych kart do głosowania.

RODO zabrania przekazywania danych

Organizatorzy akcji opublikowali na Facebooku wzór pisma, które każdy może wysłać do swojego samorządu. Na początku jest zdecydowane zastrzeżenie: „w związku z informacjami o zamiarze przekazania spisu wyborców przedsiębiorstwu Poczta Polska S.A. informuję, iż nie wyrażam zgody na przekazanie moich danych osobowych”.

W dalszej części należy zwrócić się do samorządu, że  „jeśli dojdzie lub doszło do przekazania moich danych osobowych pochodzących ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. proszę o niezwłoczne przekazanie na piśmie informacji o zakresie przekazanych danych oraz podanie podstawy prawnej przekazania”.

Na końcu jest ostrzeżenie przed konsekwencjami prawnymi przekazania danych Poczcie: „Gdyby doszło do przekazania moich danych osobowych Poczcie Polskiej S.A. bez podstawy prawnej lub przed uchwaleniem i wejściem w życie odpowiedniej ustawy, rozważam wystąpienie o ukaranie Pani/Pana jako administratora moich danych osobowych oraz o odszkodowanie na mocy art. 79 i 82 rozporządzenia (RODO)”.

Wzór pisma poniżej

 imię i nazwisko

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

adres

…..………………….................................................dnia ……………

miasto/wieś,

Pani/Pan

wójt/burmistrz

gminy/miasta ………………………..

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z informacjami o zamiarze przekazania spisu wyborców przedsiębiorstwu Poczta Polska S.A. informuję, iż nie wyrażam zgody na przekazanie moich danych osobowych. Art. 89 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), zezwalający na przekazywanie danych w celach realizacji zadań publicznych, nie ma zastosowania do czasu uchwalenia i uprawomocnienia przepisów prawa włączających ten podmiot do procesu wyborczego.

Jeśli dojdzie lub doszło do przekazania moich danych osobowych pochodzących ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A., proszę o niezwłoczne przekazanie na piśmie informacji o zakresie przekazanych danych oraz podanie podstawy prawnej przekazania.

Gdyby doszło do przekazania moich danych osobowych Poczcie Polskiej S.A. bez podstawy prawnej lub przed uchwaleniem i wejściem w życie odpowiedniej ustawy, rozważam wystąpienie o ukaranie Pani/Pana jako administratora moich danych osobowych oraz o odszkodowanie na mocy art. 79 i 82 rozporządzenia (RODO).

Z poważaniem

imię i nazwisko

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.