Jak czytelnicy interpretują tekst profesora Marka Abramowicza z "Wolnej Soboty"?
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Czytelnicy komentują tekst prof. Marka Abramowicza opublikowany w "Wolnej Sobocie".  

Czy poglądy można traktować jak fakty? 

Z zainteresowaniem przeczytałem wywód prof. Marka Abramowicza w "Wolnej Sobocie" („Nasz Wszechświat ma jakiś początek").

Profesor Abramowicz pisze: „wcale niemała liczba współczesnych fizyków sądzi, że fizyka jest dziś o wiele bliżej, niż była w wieku XIX, do uznania istnienia duchowej transcendencji (Boga?) jako ważnego elementu obiektywnej rzeczywistości. To są  f a k t y" (podkr. moje). I dalej: „Natomiast przekonanie, iż «fizyka już dawno odrzuciła bajeczki o Bogu», jest nieracjonalnym przesądem, zabobonem".

A w następnym akapicie precyzuje powyższe swe stwierdzenie, że „współczesna fizyka jest bliżej Boga niż była w wieku XIX", dodając: „Nie napisałem natomiast, że znam dowody na istnienie Boga. Nie! Nie znam takich dowodów, bo (jak przecież napisałem) takich dowodów nie ma". Tyle profesor Abramowicz.

Zastanawiam się, dlaczego przekonanie nawet dużej grupy fizyków w sytuacji braku dowodów wspierających dane przekonanie ma być faktem. I dlaczego sądy tych fizyków, którzy uważają, że fizyka jest dziś o wiele bliżej do uznania obiektywnej rzeczywistości Boga, zasługują na miano faktów w sytuacji, gdy jak pisze autor, nie zna on dowodów na istnienie Boga, natomiast poglądy tych, którzy uważają, że fizyka odrzuciła postulat istnienia Boga (również w sytuacji braku dowodów), są tylko przesądem, zabobonem. Skoro nieznane są fizyce dowody na istnienie Boga, jak i na Jego nieistnienie, to skąd ta różnica w ocenie poglądów? Jeśli i jeden, i drugi pogląd jest niepoparty dowodem, to dlaczego jeden jest faktem, a drugi - zabobonem?

Dalej jest podobnie: interpretacje wydają mi się podporządkowane pewnym subiektywnym założeniom. Na przykład trudno mi zrozumieć, dlaczego pogląd, że „bez antropicznego wyregulowania praw i stałych fizyki gatunek homo sapiens nie mógłby powstać", jest bardziej wiarygodny niż również obecny i będący też subiektywnym pogląd, że bez istnienia gatunku homo sapiens nie istniałoby antropiczne wyregulowanie praw i stałych fizyki (a może nawet i fizyka, jak ją postrzega i rozumie homo sapiens).

Z poważaniem

Marek Wystański

Jako wierzący buddysta popieram pogląd, że ateizm nie może być jedyną wykładnią w stawianiu hipotez dotyczących powstania i natury wszechświata

Jako buddysta muszę wyrazić ubolewanie, że osoba tak wykształcona jak prof. Marek Abramowicz nie zająknie się nawet, iż najnowsze teorie fizyków dotyczące cyklicznych narodzin wszechświata, a używa się nawet określenia "eon" - jako bardzo długi okres czasowy, idealnie pasują do koncepcji buddyzmu o naturze Kosmosu. Jako laik w sprawach fizyki, lecz wierzący buddysta popieram pana profesora w poglądzie, że ateizm nie może być jedyną wykładnią w stawianiu hipotez dotyczących powstania i natury wszechświata.

Pytam jednak: skąd niezachwiana, granicząca z arogancją wiara, że co transcendentne to tylko judeo-chrześcijańskiej natury? Jeśli profesor dopuszcza, a nawet wierzy, że twórcą wszechświata jest Bóg jako byt nadprzyrodzony, to jako naukowiec niech najpierw naukowo, na drodze doświadczeń wykluczy tezę, że wszechświat stworzony jest przez karmę wszystkich czujących istot. Wszechświat zgodnie z religią buddyzmu i hinduizmu odradza się cyklicznie, nie ma początku i końca. Odsyłam do kanonu palijskiego.

Pozdrawiam

Mirosław Rzeszowski

listy@wyborcza.pl

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
  Bez człowieka nie byłoby bóstw, bogów i .... Boga.
  już oceniałe(a)ś
  19
  1
  Bóg to śnienie człowieka o sobie samym. To o czym wiemy bez żadnej wątpliwości, to jest fakt podlegania nieznośnym ograniczeniom. Zarzut, że ktoś chce Boga zastąpić, zająć jego miejsce, unisztożyć go czyli wykazać się mocą jeszcze większą niż ta przez niego posiadana jest ciągle podnoszony. . Fideiści mają niekończący się zasób opowieści o tym do czego prowadzą próby życia bez Boga, jak złe dla nas są próby usunięcia go z rzeczywistości i zastąpienia go żywymi ludźmi. Oraz zastąpienie "prawdziwej wiary" jakąś nową religią neomarksistowskaelgiecośtampedalskożydowską. To działa, działa mocno, włada wyobraźnią milionów, a jak włada, to się MUSI przełożyć na politykę i wpływać na zorganizowaną przemoc czyli państwo. I tu jest sęk pogrzebany.

  Gdybyż "istniał" tylko Bóg filozofów, to mógłby sobie zaprzątać głowy filozofów bez szkody dla całej reszty. Mógłby sobie Abramowicz mierzyć magiczną miarką jak daleko jest fizyka od Boga, wykryć, że ta odległość jest coraz mniejsza, określić zaraz szybkość zbliżania i wyznaczyć, w pocie czoła, dzień i godzinę, kiedy już bez żadnego dystansu, Bóg i fizyka padną sobie w ramiona, albo wręcz przeciwnie, dojdzie między nimi do rukapasznoj schwatki. Wierzę (sic!)na kredyt, że Abramowicz nie pójdzie z tym objawieniem na rynek i nie zażąda oddania mu władzy, dla dobra nas wszystkich, gdyż albowiem Bogofizyka czy też Fizykobóg zawierzył mu sposób na uwolnienie nas od wszelkich ograniczeń, więc powinniśmy zapewnić Pośrednikowi pomiędzy nami a Bogiem i Fizyką każdą ilość pałaców, haremy, płacić mu podatki, spełniać jego fochy i oddać dowództwo nad wojskiem oraz policją, szczególnie tą tajną. Nie, Samsonowicz do tego się nie zniży. Ja to czuję, ja wiem, ze on piędroli o Bogu bo lubi, bo umi, ale nic ponadto. I gdybyż sami Samsonowicze sobie o Bogu bajdurzyli, to by nie było problemu.

  Tymczasem mamy na pęczki takich poetów teologii jak Krasodębski, Legutko czy Kurski (Jacuś). wielu ich, a wszyscy gotowi zadbać o zbawienie każdego heretyka, jak nie po dobroci to torturami. Ale są też tacy jak Międlar, jak Rybak jak BĄKIEWICZ... Savonarola, Torquemada.

  Udało się, całkiem niedawno, stworzyć państwa w których prawach Bóg się pojawia tylko raz czy dwa, gdzieś w konstytucji, jako o z dupki na choinkę zaledwie, a cała reszta jest wolna od religijnych uniesień. Państwa neutralne światopoglądowo, świeckie, pilnujące ciepłej wody w kranach, nie realizujące WIELKICH IDEI, krucjat i podbojów. Wolne także od symetrycznego, wobec religijnego, fanatyzmu wielkich planów całkowitego przerobienia społeczeństwa w celu realizacji jakiejś socjalnej utopi, gdzie każdemu wedle potrzeb, państwo w którym władza robi tylko to co możliwe i co konieczne i nie zajmuje się udzielaniem (wspartej przemocą) odpowiedzi na pytanie czy to Bóg stworzył świat. W takim państwie nie zwalcza się też żadnej wiary. Bo to kwestia prywatna, domowa, rodzinna, stowarzyszeniowa.

  Tak zorganizowane państwa zanotowały niebywały wzrost dobrobytu, zapewniły swoim obywatelom nigdy dotychczas nie widziany poziom bezpieczeństwa, nie wywoływały wojen, dały niebywałe możliwości wyboru życiowej drogi (w tym praktykowania najdziwaczniejszych wiar). Obywatele tych państw nie szukają szczęścia poza ich granicami, co najwyżej migrują pomiędzy nimi, natomiast ludzie urodzeni w krajach gdzie rządzą tradycyjne wartości, gdzie się wyznaje jedyną, zawsze prawdziwą wiarę, gdzie inne wiary lub niewiarę się wypala rozżarzonym żelazem, a przy okazji trzyma się ludzi w nędzy i upodleniu, ci ludzie milionami oblegają granice krajów "bezbożnych" i wszystkim ryzykują by je przekroczyć.

  Czy to co powiedziałem jest argumentem przeciwko istnieniu Boga? Nie!!!! Ja się tym w ogóle nie zająłem. Mówię tylko, daragije riebjata, ze jak ktoś zbyt żarliwie i z uporem zaczyna przekonywać o istnieniu Boga, to należy go traktować z najwyższą nieufnością. Dziarscy chłopcy Bąkiewicza mają zawsze nieograniczony apetyt na władzę a Bóg jest zawsze z nimi, zawsze po ich stronie.
  @chupamantecas
  Taki długi wywód, a tak upada na odległości korzyści w udziale we władzy Abramowicza z przekonania ludzi do wiary w Boga. A tak swoją drogą, to jakie państwa, wolne od religijnych uniesień, masz na myśli?
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  Fundamentem nowoczesnej nauki, od XVII wieku, jest zasada ekonomii myślenia, zwana brzytwą Ockhama. Nie należy wprowadzać nowych pojęć i założeń, jeśli nie ma się ku temu mocnych podstaw i jeśli istnieje prostsze wyjaśnienie. To jest obowiązująca zasada heurystyczna, także w fizyce. Jeśli żadnego boga nie da się dowieść i nie ma żadnych fenomenów, które by nie dały się wyjaśnić prościej ("taniej") to znaczy, że żadnego boga nie ma - z punktu widzenia nauki oczywiście. Wierzyć sobie każdy może w jakiego lubi, podobnie jak w jednorożce, elfy czy krasnoludki.
  @wujcioszela
  Proszę wrócić do artykułu. Autor opisuje właśnie takie spekulacje fizyczne, gdzie najbardziej "ekonomiczne" myślowo jest wprowadzenie pojęcia boga. W przeciwnym wypadku spekulacje prowadzą bowiem do wniosków "nieekonomicznych". Co oczywiście żadnym dowodem nadal nie jest.
  już oceniałe(a)ś
  0
  1
  @wujcioszela
  A jakie prostsze wytłumaczenie widzisz dla świadomości i wolnej woli?
  już oceniałe(a)ś
  0
  1
  @krzym7
  Nic nie opisuje. Twierdzi, że są jacyś fizycy szukający metafizyki w Wielkim Wybuchu, "antropicznym wyregulowaniu" i "roli świadomości w kwantowych pomiarach".

  Nie wątpię, że są też fizycy szukający podobieństwa przypalonego tosta do Jezusa i kwestionujący datowanie całunu Turyńskiego. Tylko co z tego?
  już oceniałe(a)ś
  3
  0
  Gratulacje dla Pana Marka, bardzo dobra obserwacja!
  już oceniałe(a)ś
  6
  0
  Znając skomplikowanie ale i w miarę dobrze zorganizowany świat można przyjąć ze jest inny byt o intelekcie przewyższającym człowieka , który mógł przyczynić się do powstania świata i człowieka . Jeśli nazwiemy ten byt Bogiem to mamy Boga. ALe Bog to jedno a religia to inna sprawa - religia nie wynika z żadnych filozoficznych przesłanek - jest stworzona przez człowieka , który sprytnie wykorzystuje przesłankę logiczną dla istnienia bytu wyższego - Boga. Religia spełnia tylko role wspomagania władzy i podporządkowania ludzi innym ludziom zajmującym wyższe miejsce w oficjalnej hierarchi stworzonej historycznie przez ludzi.
  @adam_jozef
  "Religia spełnia tylko role wspomagania władzy".
  Skąd taki wniosek? Oraz jak on się ma do życia pierwszych chrześcijan, czyli wedle Twojej teorii, stworzycieli religii?
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  Przeraża mnie poziom umiejętności czytania ze zrozumieniem, tym bardziej że osoby, które mają z tym problem, biorą się za pisanie.

  To, o czym sądzie niemała grupa fizyków, można sprawdzić. Dlatego można mówić o fakcie (lub jego braku), mając na uwadze że warunki prawdziwości tego zdania nie są zbyt wygórowane (ilu to jest niemała grupa?). Pewnie nie mniej prawdziwa byłaby przeciwna teza, że niemała grupa fizyków uważa inaczej...

  Natomiast w niczym to nie rozstrzyga kwestii istnienia Boga. Prawdziwość tego (czy odwrotnego) poglądu grupy fizyków jest na ten moment niesprawdzalna więc dlatego nie jest nazywana faktem.

  Idąc dalej, antropiczne wyregulowanie zdaje się być warunkiem koniecznym życia homo sapiens, natomiast życie homo sapiens nie jest koniecznym warunkiem antropicznego wyregulowania. Np. jak zafundujemy sobie zagładę raczej nie zmieni to antropicznego wyregulowania we wszechświecie.

  Z tą karmą czujących istot to mam pewien problem logiczny (jak mogła stworzyć wszechświat, skoro istot tych jeszcze nie było), ale niezbyt widzę by prof. Marek Abramowicz wypowiadał się o cechach Boga, w tym że chodzi o Boga judeo-chrześcijańskiej natury.
  @lorantil
  Jedynym faktem jest istnienie grupy fizykó o takich lub innych poglądach. I tyle.
  Pozdrawiam
  już oceniałe(a)ś
  2
  0
  @Renekk@poczta.onet.pl
  Faktem jest też antropiczne wyregulowanie (choć opinią/wiarą jest nadana mu interpretacja).
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  @lorantil
  Napisałem prawie identyczny komentarz, ale potem zobaczyłem powyższy i swój wycofałem. Dziwię sie, że w dyskusji o niezmienności praw przyrody zapomina się, że sprawę rozwiązała w 1918 r. Emma Noether, wykazując, że stałość praw w czasie związana jest z prawem zachowania energii.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  To artykuł o przygłupiastej roli tzw. "naukofców". Pewnikiem dyżurujący w sieci księża i klerycy oczekujący na swe chlebodajne parafie, będą zażarcie bronić ideii boga. Tak by podtrzymać kurczący się elektorat ciemnogrodu.
  już oceniałe(a)ś
  3
  0
  Jahwe powiedzial wprost, ze to on stworzyl swiat.
  Sprawa jest jednak tylko pozornie oczywista.
  Archeologia dowodzi, ze Jahwe nie byl pierwszym chronologicznie Bogiem, przed nim byli inni i liczba mnoga jest tutaj zupelnie na miejscu.
  Przeprowadzenie big bangu i regulacja antropoiczna sa na tyle zlozone, ze usprawiedliwione jest domniemanie iz bylo tutaj zaangazowanych wielu bogow.
  Istmieje tez przewrotna hipoteza, ze pancreatorem byl szatan.
  Fizycy nie dosc dobrze rozumieja kwestie powstania (?) swiata aby na tym etapie,
  ich metafizyczna czastka mogla wiazac modele fizyki z jakims konkretnym bogiem/bogami.

  Z tego powodu prof. Abramowicz grzeszy podwojnie ( oby mu bogowie mu wybaczyli ) -
  nadrabia niedostatki i niewiadome teorii fizycznej metafizycznymi dodatkami i przebiera w metafizycznym kosmosie wedlug wlasnego widzimisie, bez respektu dla jego mieszkancow.

  Dywagacje profesora sa niskiego lotu i niewarte nawet nagrody Tempeltona.
  @Nicuk
  Co archeologia jest w stanie powiedzieć o istnieniu Boga?
  już oceniałe(a)ś
  0
  1