Głęboko wierzymy, że interwencja RPO i odwołanie się od wyroku sądu są niezbędne dla zapewnienia niezależności mediów w Polsce - międzynarodowe organizacje reprezentujące wolność prasy apelują do Marcina Wiącka o nierezygnowanie z wnoszenia apelacji w sprawie przejęcia wydawnictwa Polska Press przez Orlen.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Międzynarodowy Instytut Prasy (IPI) przyłącza się do apelu środowisk wolności prasy do rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka, aby ponownie rozważył decyzję o niewnoszeniu wtórnej apelacji od niedawnego orzeczenia sądu w sprawie kontrowersyjnego przejęcia wydawnictwa Polska Press przez Orlen.

Szanowny Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek

Niżej podpisane organizacje piszą do Państwa w związku z decyzją o nieodwołaniu się od odwołania zakupu regionalnego wydawcy gazety Polska Press przez polski koncern naftowy PKN Orlen. Zakwestionowanie tej szkodliwej decyzji ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wolności mediów i konkurencji na rynku mediów w Polsce. Zachęcamy zatem do ponownego rozpatrzenia odwołania przed upływem terminu 10 sierpnia.

W dniu 7 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich wniesione przez Pana poprzednika Adama Bodnara na przejęcie największego i najbardziej wpływowego wydawcy regionalnego w Polsce, Polska Press. Nasze organizacje przyjmują do wiadomości oficjalne oświadczenie wydane 3 sierpnia 2022 r. Popieramy Państwa apel o publiczną debatę na temat lepszych i silniejszych gwarancji pluralizmu mediów. Mamy nadzieję, że takich apeli wysłucha przede wszystkim Komisja Europejska w przygotowywanym projekcie Europejskiej Ustawy o Wolności Mediów. Pozostajemy do Państwa dyspozycji, aby podjąć dialog w tej sprawie. Niemniej jednak trzeba jeszcze raz podkreślić, że wniesienie skargi na zakwestionowanie decyzji sądu okręgowego i żądanie stwierdzenia nieważności zgody polskiego organu ochrony konkurencji na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen ma obecnie ogromne znaczenie. 

W dniu 1 czerwca 2021 r. ARTYKUŁ 19 Europa złożył pozew amicus, kwestionując decyzję UOKiK, która została dwukrotnie odrzucona przez sąd. Wyjaśnił, że decyzja polskiego regulatora konkurencji UOKiK została podjęta z naruszeniem unijnych przepisów dotyczących łączenia przedsiębiorstw, gdyż zupełnie nie ocenił, że nabywca PKN Orlen jest de facto spółką kontrolowaną przez państwo (co potwierdza m.in. ten sam PKN Orlen w niedawnej sprawie fuzji przed Komisją Europejską). To z kolei zepsuło całą ocenę wpływu fuzji na konkurencję na polskim rynku mediów. W związku z tym, nawet bez odwoływania się do testu pluralizmu mediów, ARTYKUŁ 19 wskazał sądowi, że decyzję UOKiK należy uchylić, a ocenę konkurencji przeprowadzić ponownie, z należytym uwzględnieniem wpływu państwowej kontroli Orlenu. 

Ponadto ARTYKUŁ 19 Europa argumentował, że ponieważ pluralizm mediów jest gwarantowany zarówno przez Kartę Praw Podstawowych UE, jak i Europejską Konwencję Praw Człowieka, państwo polskie, jak również jego niezależne organy, ma obowiązek uwzględnić go w swojej ocenie. Niżej podpisane organizacje popierają argumenty prawne przedstawione przez ARTYKUŁ 19 Europa i podkreślają, że ostateczne orzeczenie powinno być zgodne zarówno z prawem UE w zakresie fuzji, jak i ze zobowiązaniami Polski w zakresie europejskich standardów pluralizmu mediów. 

Ponadto nasze organizacje wcześniej ostrzegały, że takie przejęcie dałoby rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS) większą pośrednią kontrolę nad regionalnym krajobrazem medialnym przed wyborami krajowymi w 2023 r., a także doprowadziłoby do oczyszczenia z krytycznych redaktorów i dziennikarzy lokalnych gazet. 

Obawiamy się, że przejęcie Polska Press przez państwową spółkę kierowaną przez osoby bliskie PiS-owi jest centralnym elementem zapowiadanych przez PiS planów „repolonizacji" krajobrazu medialnego. Choć napisane językiem pluralizmu i suwerenności narodowej, w rzeczywistości miały one na celu zaprojektowanie przejęcia niezależnej prasy przez podmioty powiązane z partią rządzącą i wzmocnienie wpływu na rynek mediów prorządowych. 

Podejście to naśladuje rozwój wydarzeń na Węgrzech, gdzie gazety regionalne zostały przejęte przez interesy biznesu o silnych powiązaniach z rządem i ostatecznie stały się rzecznikami popierającymi agendę polityczną Fideszu. Obawy te nie były niesłuszne: PKN Orlen nie podporządkował się decyzji sądu o wstrzymaniu zakupu na czas rozpatrzenia apelacji i albo oddalił, albo wypchnął kilkunastu redaktorów naczelnych z gazet należących do Polska Press od marca 2021 r., a wielu innych odchodzi w proteście, co prowadzi do widocznej zmiany zasięgu, autocenzury i wyraźnego spadku standardów redakcyjnych w niektórych tytułach.

Szanujemy kluczową rolę, jaką polski Rzecznik Praw Obywatelskich odgrywa w promowaniu i ochronie korzystania przez wszystkich ludzi w Polsce z wszystkich praw człowieka, w tym prawa do informacji. 

W związku z tym głęboko wierzymy, że Państwa interwencja i odwołanie się od wyroku sądu są niezbędne dla zapewnienia ochrony filarów pluralizmu mediów i niezależności mediów w Polsce. Mamy zatem nadzieję, że Rzecznik ponownie rozważy swoją decyzję. 

Nasze organizacje będą nadal ściśle monitorować przebieg wydarzeń i chętnie udzielą naszej wiedzy na temat wolności i pluralizmu mediów, jak również wsparcia w procesie odwoławczym. 

Prosimy o uwzględnienie naszych obaw i czekamy na odpowiedź. 

Podpisano

ARTYKUŁ 19 Europa

Europejskie Centrum Wolności Prasy i Mediów (ECPMF)

Europejska Federacja Dziennikarzy (EFJ)

Bezpłatna Prasa bez Ograniczeń

Międzynarodowy Instytut Prasy (IPI)

OBC Transeuropa (OBCT)

Reporterzy bez Granic (RSF)

Listy@wyborcza.pl

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
  "Międzynarodowe organizacje apelują do RPO, aby nie rezygnował z apelacji w sprawie przejęcia Polska Press przez Orlen"

  MY ZWYKLI OBYWATELE TEŻ O TO APELUJEMY !
  już oceniałe(a)ś
  15
  0
  szkoda, że trzeba go namawiać
  już oceniałe(a)ś
  12
  0
  Nie można tego odpuścić. Najpierw zawsze jest liliputin, a potem bywa już za późno.
  Ocenić, osądzić !
  już oceniałe(a)ś
  6
  0