Korzystając z zaproszenia Jensa Stoltenberga do publicznej dyskusji nad nową strategią Sojuszu, Konferencja Ambasadorów RP przygotowała dokument, który wysłaliśmy na ręce sekretarza generalnego NATO (do wiadomości stałego przedstawiciela RP przy NATO).
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Dwudziestego ósmego czerwca w Madrycie rozpocznie się szczyt NATO, na którym planowane jest przyjęcie nowej Koncepcji Strategicznej Sojuszu. W tym samym miesiącu i miejscu odbył się pamiętny szczyt, na którym zaproszono do NATO Polskę, Republikę Czeską i Węgry. Przedtem podpisany został Akt Stanowiący, który miał być podstawą partnerskich relacji między NATO i Federacją Rosyjską. Dwadzieścia pięć lat później na terytorium Ukrainy toczy się pośrednio wojna między Zachodem a Rosją. W tym samym mieście, stolicy Hiszpanii, w diametralnie zmienionych warunkach zostanie przyjęta Koncepcja Strategiczna będąca reakcją na tę sytuację.

Dyskusje o strategii NATO wymagają myślenia długofalowego. Jak Sojusz i państwa członkowskie budować będą relacje z Federacją Rosyjską po zakończeniu wojny w Ukrainie? Czy dążyć będą do normalizacji tych relacji przez zaspokojenie części roszczeń Putina? Taka polityka może zostać zrealizowana tylko kosztem Ukrainy. Czy zwycięży przekonanie, że rewizjonizm Kremla musi być powstrzymany, jeśli trzeba, również siłą militarną? Przyjąwszy tę opcję, Zachód będzie chciał wyciągnąć konsekwencje z rosyjskich zbrodni w Ukrainie i relacje z Moskwą będą sprowadzone do niezbędnego minimum, ograniczą się do modus vivendi.

Rezultat zmagań zwolenników obu podejść znajdziemy w nowej Koncepcji Strategicznej i komunikacie końcowym szczytu. Korzystając z zaproszenia Jensa Stoltenberga do publicznej dyskusji nad nową Strategią Sojuszu, Konferencja Ambasadorów RP przygotowała dokument, który wysłaliśmy na ręce Sekretarza Generalnego NATO (do wiadomości Stałego Przedstawiciela RP przy NATO). Postulaty w formie konkluzji przytaczamy niżej, całość dokumentu można przeczytać na naszej stronie (https://ambasadorowiedotorg.wordpress.com/).

Konkluzje

 1. Rosja wszczęła niesprowokowaną wojnę przeciw Ukrainie. Prowadzi ją w sposób barbarzyński. Bohaterski i skuteczny opór Sił Zbrojnych Ukrainy został potężnie wsparty przez Zachód, zjednoczony pod przywództwem USA. Wojna zmieniła dramatycznie sytuację bezpieczeństwa w Europie. Unaoczniła głębokie zagrożenia dla wolności i demokracji, na których oparte są cywilizacja i rozwój świata Zachodu. Adekwatna i długofalowa odpowiedź na tę sytuację musi zostać zaprogramowana w nowej koncepcji strategicznej NATO. Dokument powinien zawierać zapisy wskazujące na Federację Rosyjską jako źródło zagrożenia dla wspomnianych wartości.
 2. Federacja Rosyjska chce siłą podporządkować suwerenne państwa regionu swoim interesom. Wojna w Ukrainie jest dramatycznym dowodem tych dążeń: starcia autorytarnego imperializmu z liberalną demokracją. NATO – jako sojusz demokratycznych i praworządnych państw – broni międzynarodowego porządku opartego na powszechnie przyjętych (także przez Federację Rosyjską) normach prawa międzynarodowego. NATO jest wyłącznie sojuszem obronnym, a przynależność do Sojuszu musi wynikać z nieskrępowanej woli suwerennych państw członkowskich.
 3. Masowe zbrodnie wojenne popełniane przez żołnierzy rosyjskich na terytorium Ukrainy unaoczniają konieczność znacznego wzmocnienia zdolności obronnych państw sąsiadujących z Federacją Rosyjską, bowiem artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego chroni nie tylko suwerenność i integralność terytorialną państw członkowskich, ale także wolność i życie obywateli tych państw. Koncepcja strategiczna powinna zawierać zobowiązanie państw członkowskich do znacznego wzmocnienia własnych sił zbrojnych, odpowiedniego rozwinięcia wspólnych zdolności militarnych, stałej obecności wojsk sojuszniczych w państwach bezpośrednio zagrożonych agresją Federacji Rosyjskiej, intensywnego dostosowania planowania obronnego do nowej sytuacji. NATO musi być odpowiednio przygotowane do natychmiastowej i twardej obronny każdego skrawka terytorium państwa członkowskiego w przypadku ataku sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej.
 4. Rosja jest największą potęgą nuklearną pod względem liczby posiadanych głowic, różnorodności ich siły oraz różnorodności środków przenoszenia. Rosyjska doktryna „deeskalacji przez eskalację", czyli ograniczonego uderzenia nuklearnego, by wymusić akceptację swoich żądań, jest zapowiedzią terroryzmu nuklearnego. Nie wolno mu ulec. Należy wyraźnie stwierdzić, że użycie przez Rosję, jako pierwszej, broni jądrowej pociągnie za sobą odpowiednią reakcję NATO. Arsenał atomowy NATO nie może mieć mniejszej mocy odstraszającej.
 5. Rosja jest także źródłem zagrożeń hybrydowych, w tym dezinformacyjnych i cybernetycznych. Koncepcja strategiczna musi wskazać na konieczność wzmocnienia odporności państw NATO i partnerskich oraz ich społeczeństw na te zagrożenia.
 6. Koncepcja strategiczna powinna zawierać zapis, że państwom partnerskim zaatakowanym przez Rosję członkowie NATO udzielą wsparcia militarnego, humanitarnego i ekonomicznego, tak jak udzielają go obecnie walczącej Ukrainie.
 7. Pod presją Rosji i Chin, rewizjonistycznych państw autorytarnych, porządek międzynarodowy ulega zmianie. Dynamicznie rosnący potencjał gospodarczy i militarny Chin będzie angażować Stany Zjednoczone w coraz większym stopniu. Dlatego Europa powinna znacznie zwiększyć swój udział w zdolnościach obronnych NATO, odciążając siły zbrojne USA wobec ich zobowiązań na Pacyfiku. Koncepcja strategiczna powinna zapowiedzieć kontynuację i rozwijanie współpracy z UE w tym zakresie.
 8. Wojna w Ukrainie silnie zjednoczyła szeroko rozumiany Zachód, obejmujący nie tylko państwa osi transatlantyckiej, ale także demokracje basenu Pacyfiku: Japonię, Australię, Koreę Południową i Nową Zelandię. Zachód powinien zachować tę jedność w konfrontacji z autorytarnym rewizjonizmem, jednocześnie znacząco dywersyfikując politykę wobec Rosji i Chin. NATO jako regionalny sojusz obronny powinno skoncentrować się na zapewnieniu siły militarnej odpowiedniej dla zatrzymania agresji Rosji. Natomiast konfrontacja z Chinami ma wymiar przede wszystkim ekonomiczny i cywilizacyjny; nie należy wykonywać posunięć, które sprzyjałyby zacieśnianiu ich stosunków z Rosją. NATO – jako jedna z najważniejszych organizacji wspólnoty demokracji – powinno rozwijać partnerstwo z demokracjami Pacyfiku, by tę jedność wzmacniać.

Konferencja Ambasadorów RP

   

Konferencja Ambasadorów RP to stowarzyszenie byłych przedstawicieli RP, którego celem jest analiza polityki zagranicznej, wskazywanie pojawiających się zagrożeń dla Polski i sporządzanie rekomendacji. Chcemy dotrzeć do szerokiej opinii publicznej. Łączy nas wspólna praca i doświadczenie w kształtowaniu pozycji Polski jako nowoczesnego państwa Europy, znaczącego członka Wspólnoty Transatlantyckiej. Jesteśmy przekonani, że polityka zagraniczna powinna reprezentować interesy Polski, a nie partii rządzącej.

listy@wyborcza.pl

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
  NATO się spotkało ,papierek napisało.
  już oceniałe(a)ś
  0
  1