Przyjęta przez Sejm ustawa o Sądzie Najwyższym jest fikcyjną realizacją wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących bezprawności Izby Dyscyplinarnej i upolitycznienia procedury dyscyplinarnej wobec polskich sędziów
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

List Porozumienia dla Praworządności z 28 maja 2022 r. do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego i przewodniczącego senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Aleksandra Pocieja. 

Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Przewodniczący!

Wzywamy Senat RP do ochrony polskiej racji stanu i wprowadzenia zmian do ustawy z 26 maja 2022 roku o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2011/IX kadencja).

Opozycja demokratyczna oraz organizacje obywatelskie podpisują 'Porozumienie dla Praworządności'. Obok siebie stanęły: Komitet Obrony Demokracji, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Akcja Demokracja, Wolne Sądy, Defensor Iuris, Kongres Świeckości i Obywatele RP oraz partie polityczne opozycji: Inicjatywa Polska, Lewica Razem, Nowa Lewica, Nowoczesna, Partia Zieloni, Platforma Obywatelska, Polska 2050, Polska Partia Socjalistyczna, Polskie Stronnictwo Ludowe i Unia Europejskich Demokratów. Warszawa, pl. Krasińskich, przed Sądem Najwyższym, 7 grudnia 2021 r
Opozycja demokratyczna oraz organizacje obywatelskie podpisują 'Porozumienie dla Praworządności'. Obok siebie stanęły: Komitet Obrony Demokracji, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Akcja Demokracja, Wolne Sądy, Defensor Iuris, Kongres Świeckości i Obywatele RP oraz partie polityczne opozycji: Inicjatywa Polska, Lewica Razem, Nowa Lewica, Nowoczesna, Partia Zieloni, Platforma Obywatelska, Polska 2050, Polska Partia Socjalistyczna, Polskie Stronnictwo Ludowe i Unia Europejskich Demokratów. Warszawa, pl. Krasińskich, przed Sądem Najwyższym, 7 grudnia 2021 r  Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl

Ustawa ta jest fikcyjną realizacją wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących bezprawności Izby Dyscyplinarnej i upolitycznienia procedury dyscyplinarnej wobec polskich sędziów. Wykonanie wyroków TSUE wymaga przeprowadzenia realnej zmiany: odsunięcia neosędziów od orzekania jako wybranych w bezprawnej procedurze przez upolitycznioną neo-KRS, oderwania procedury dyscyplinarnej od politycznych wpływów i przywrócenia sędziów bezprawnie zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną.

Żaden z tych warunków nie został spełniony:

 • Izba Dyscyplinarna w istocie zmienia jedynie nazwę na Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Neosędziowie zasiadający obecnie w Izbie Dyscyplinarnej, będący w większości prokuratorami albo współpracownikami ministra sprawiedliwości, wybranymi w 15-minutowej procedurze, mogą zostać w nowej izbie albo przejść do merytorycznych izb i orzekać w sprawach obywateli. Dopuszczenie osób wybranych w politycznej procedurze i nieprzygotowanych merytorycznie do orzekania w najtrudniejszych sprawach karnych, cywilnych czy pracy, które trafiają do Sądu Najwyższego, oznacza merytoryczny upadek Sądu Najwyższego;
 • Polityk, tj. prezydent będzie miał bezpośredni wpływ na obsadzenie członków nowej Izby, a więc proces jej upolitycznienia zostanie pogłębiony;
 • Ustawa nie przewiduje koniecznej reformy procedury dyscyplinarnej ani przywrócenia zawieszonych sędziów do orzekania.

Wszystko to oznacza, że władza nadal będzie prześladować niezawisłych sędziów, ale równocześnie odbiorze obywatelom ochronę prawną i gwarancje procesowe. Odbierze je wyborcom wszystkich formacji politycznych, a każdy z nas może się mierzyć z bezprawnym działaniem Państwa. Bez niezależnych sądów i niezawisłych sędziów nie mamy przed tym działaniem skutecznej ochrony.

Nawet jeśli ta ustawa formalnie doprowadzi do zaakceptowania KPO, to nas, obywateli, w żadnej sposób nie chroni przed bezkarnością władzy za działania wobec sędziów i wobec nas, obywateli.

Wzywamy więc wszystkich senatorów do wprowadzenia poważnych zmian do tej ustawy zmierzających do realnego wykonania wyroków TSUE.

Po pierwsze, oczekujemy wprowadzenia poprawek przywracających legalną KRS w miejsce upartyjnionej instytucji obsadzonej hejterami i znajomymi ministra. Wadliwość neo-KRS jest praźródłem wadliwości Izby Dyscyplinarnej. Bez reformy KRS wyroki TSUE pozostają w zasadzie niewykonane.

Po drugie, oczekujemy wprowadzenia poprawek skutkujących odsunięciem od orzekania w jakiejkolwiek izbie Sądu Najwyższego członków obecnej Izby Dyscyplinarnej oraz wykluczenia neosędziów z orzekania w tych izbach.

Po trzecie, oczekujemy wprowadzenia poprawek realnie przywracających do orzekania sędziów nękanych przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną.

Po czwarte, oczekujemy prawdziwej reformy postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów, aby oderwać to postępowanie od politycznych wpływów.

Rozwiązania legislacyjne realizujące nasze postulaty zawierał projekt opozycji odrzucony w Sejmie w pierwszym czytaniu oraz liczne poprawki opozycji, także odrzucone w toku prac parlamentarnych. Jest więc gotowy materiał legislacyjny, na bazie którego Senat może sprawnie opracować stosowne poprawki.

Wzywamy także do rozważenia zaangażowania Komisji Europejskiej czy Komisji Weneckiej w ocenę przedmiotowej ustawy w kontekście wymogów TSUE i zgodności przyjmowanego prawa ze standardami państwa prawa, o których mowa zarówno w traktatach, jak i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz wyrokach obu trybunałów w Luksemburgu i Strasburgu. Polska jest stroną umów międzynarodowych, które zgodnie z art. 91 Konstytucji mają moc wyższą ponad ustawami i wiążą nas w związku z tym ich wszystkie wyroki, niezależnie od tego, co mówi, czy robi, władza wykonawcza i instytucje, które upolityczniła.

Wzywamy także do zorganizowania wysłuchania publicznego. Analizowana ustawa jest bowiem kluczowa nie tylko dla ochrony gwarancji konstytucyjnych obywateli do niezależnego sądu, ale także dla finansowej przyszłości Polski. Od wyników prac nad nią zależy bowiem nie tylko dostęp do środków z KPO, ale także to, czy w przyszłości całe finansowe wsparcie Unii Europejskiej nie zostanie zatrzymane w ramach mechanizmu warunkowości.

Z wyrazami szacunku

Akcja Demokracja,

Komitet Obrony Demokracji,

Obywatele RP,

Ogólnopolski Strajk Kobiet,

Kongres Świeckości,

Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris,

Inicjatywa Wolne Sądy.
---
Piszcie: listy@wyborcza.pl

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
  Tak proste i oczywiste, że samo powinno się stać, a jednak czeka nas walka na zęby, pazury i praworządność.
  już oceniałe(a)ś
  38
  0
  Żeby te zmiany przeprowadzić, trzeba wygrać wybory,vi to zdecydowanie. Senat może te poprawki wprowadz?ć,ale nie przyjmie ich skorumpowany, obecny sejm , Kukizem i jego sobowtórem, Mejzą. Wszystkie zwykłe kuchty dały dudy gnomowi i teraz boją się utraty władzy. Mobilizujmy wyborców, nie tylko wybrańców.
  już oceniałe(a)ś
  31
  0
  Popieram to stanowisko. Podpisuję się.

  Obecnie procedowana ustawa jest kłamstwem ORDYNARNYM !

  To tylko zmiana nazwy czegoś, czego konstytucja nie dopuszcza, co jest sprzeczne z fundamentem demokracji: trójpodziałem władzy.
  już oceniałe(a)ś
  15
  0
  Mechanizm warunkowości to taki niby bacik na próby oderwania się od unijnych zasad. A jednak zdumiewa fakt, że oto pojawia się niebezpieczeństwo akceptacji owych PiSowskich "łamańców prawnych" w imieniu Świętego Spokoju. A któż to jest, ten dziwny twór Unio, Świętym Spokojem zwany?
  już oceniałe(a)ś
  12
  0
  "Nas, obywateli, w żadnej sposób nie chroni przed bezkarnością władzy". Nieprawda, cały czas przed bezkarnością władzy chroni nas UE. Owszem, nie można wygrać przed PiS-TKą, ale można wygrać w Strasburgu. Z tym, że do Strasburga poskarżą się już wybrani z wybranych.
  już oceniałe(a)ś
  3
  0
  Juz uziemili marszałk Grodzkiego w Szwajcarii , zeby Senat nie mógł poprawić ustawy.
  już oceniałe(a)ś
  2
  0