W obliczu śmiertelnego zagrożenia niezawisłości, integralności terytorialnej i bytu państwowego Ukrainy - jesteśmy z Wami
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

List Polskiego PEN Clubu do Ukraińskiego PEN Clubu

23 lutego 2022

Drodzy Przyjaciele,

w obliczu śmiertelnego zagrożenia niezawisłości, integralności terytorialnej i bytu państwowego Ukrainy – jesteśmy z Wami.

Jesteśmy świadomi, że wymierzone w Ukrainę działania Federacji Rosyjskiej i jej prezydenta godzą w fundamentalne zasady prawa międzynarodowego, stanowiące podstawę pokojowego ładu świata: ładu ustanowionego kosztem milionów ofiar wojny światowej i milionów ofiar totalitaryzmów.

Rosja przez swoje działania i oświadczenia w sprawie Ukrainy stawia się poza prawem międzynarodowym, poza normami Karty Narodów Zjednoczonych i praw człowieka. Gwałcąc własne zobowiązania – czy to Memorandum Budapeszteńskiego z grudnia 1994 roku czy porozumień mińskich – Federacja Rosyjska wyrzeka się reguł prawnych dyplomacji. Sądząc z wypowiedzi jej prezydenta, zastępuje podstawy prawne wizją permanentnej walki. Nie ma w tej wizji heroizmu, jedynie cynizm wyobrażenia o świecie bezprawia.

Jesteśmy świadomi, jak wielką groźbę również dla Polski, Europy i świata niesie dziś tragiczne zagrożenie Ukrainy. Jesteśmy świadomi, że na ukraińskiej ziemi rozstrzygają się dziś Wasze i nasze losy, decyduje się przyszłość świata.

Jesteśmy z Wami.

***

Letter of the Polish PEN Club to PEN Ukraine

23rd February, 2022

Dear Friends,

In face of the deadly threat to the independence, territorial integrity and sovereign statehood of Ukraine – we stand with You.

We are well aware that the actions of the Russian Federation and its president aiming at Ukraine are directed at the fundamental rules of international law which form the grounds for a peaceful world order: an order established at the cost of millions who perished during the World War and millions who fell victim to totalitarianisms.

Through its actions and declarations on Ukraine, Russia is placing itself outside international law, it is distancing itself from the norms laid down in the United Nations Charter and Human Rights Treaties. In violation of its own obligations, whether of the Budapest Memorandum from December 1994 or the of Minsk Agreements – the Russian Federation has renounced any rules of diplomatic law. Judging from the statements made by its president, it is replacing the framework of law with a vision of permanent warring. Heroism has no place inside this vision, it is simply a cynical vision of a lawless world.

We are well aware of the perils this deadly threat to Ukraine poses also to Poland, Europe and the world. We are well aware that today Your fate and our fate is being decided on Ukrainian soil, as well as the future of the world.

We stand with You.
---
Piszcie: listy@wyborcza.pl

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej na ten temat
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem