Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

List samotnych rodziców do premiera Morawieckiego został dziś (21 stycznia 2022) odczytany w Sejmie podczas konferencji prasowej. Jego autorzy apelują o przywrócenie  możliwości wspólnego rozliczania podatku dochodowego z dzieckiem przez samotnych rodziców.

Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

LIST OTWARTY RODZICÓW SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYCH DZIECI

Szanowny Panie Premierze,

wprowadzenie nowego programu podatkowego, "Polskiego ładu", w sposób drastyczny pogorszyło sytuację podatkową osób samotnie wychowujących dzieci. Likwidacja dotychczasowej możliwości, która pozwalała rozliczać podatek wspólnie z dzieckiem i zastąpienie jej ulgą na dziecko w stałej kwocie 1500 zł, dla większości samotnych rodziców powoduje straty. Tracą osoby zarabiające już od ok. 4000 zł brutto miesięcznie.

My, rodzice samotnie wychowujący dzieci, jesteśmy poprzez te zmiany dyskryminowani względem podatników pozostających w związkach małżeńskich. Osoby w związku małżeńskim nadal mają możliwość skorzystania z rozliczania podatku ze współmałżonkiem. Jest to dla nas rażąca niesprawiedliwość, oto przykład:

mąż utrzymujący niepracującą żonę będzie mógł wspólnie rozliczyć podatek dochodowy, a matka samodzielnie utrzymująca dziecko już nie.

Chcemy zaznaczyć, że my, samotni rodzice, często podejmujemy dodatkowe prace, aby zapewnić naszym dzieciom godne warunki życia. Z drugiej zaś strony niejednokrotnie musimy ponosić dodatkowe koszty, których nie ponoszą w ogóle lub w mniejszym stopniu małżeństwa z dziećmi.

Pozbawiając nas części dochodów, odbiera się nam możliwość stworzenia naszym dzieciom takich samych szans rozwoju, jakie mają dzieci z pełnych rodzin,

a przecież art. 71 Konstytucji RP stanowi, że "Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych".

My tej pomocy ze strony władz publicznych w znacznej części zostaliśmy pozbawieni.

Ponadto uzasadnienie zmian podatkowych potrzebą ograniczenia zjawiska niezawierania małżeństw i brania rozwodów w celu optymalizacji podatkowej jest dla nas ogromnie krzywdzące. Za samotnym rodzicielstwem najczęściej stoją osobiste tragedie (śmierć, przemoc, nałóg). Sprawnie działające państwo jest w stanie zwalczać nadużycia finansowe inną metodą niż poprzez niesprawiedliwe rozwiązanie, jakim jest pozbawienie osób samotnie wychowujących dzieci możliwości rozliczenia podatku na preferencyjnych zasadach, na równi z pełnymi rodzinami.

Fakt, że zmiany te zostały przedstawione dopiero na ostatnim etapie prac legislacyjnych i nie zostały poddane konsultacjom społecznym, wskazuje na to, że nie były one właściwie przeanalizowane, przygotowane i przemyślane. Analiza przygotowana przez Kancelarię Senatu (Ekspertyza dotycząca redystrybucyjnych konsekwencji zmian regulacji podatkowych w ramach pakietu „Polski ład" przyjętych przez Sejm dnia 1 października 2021 r.) pokazuje, że osoby samotnie wychowujące dzieci są grupą, która najwięcej straci na zmianach podatkowych w ramach "Polskiego ładu". W rzeczywistości najbardziej dotkliwie odczują to nasze dzieci, którym będziemy zmuszeni pogorszyć materialne warunki życia.

Wnioskujemy o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu przywrócenie prawa do preferencyjnego opodatkowania dochodów, na równi z małżeństwami, w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko, zagwarantowanego w ustawie z 1991 r. i tym samym zniwelowanie niesprawiedliwości podatkowej.

Z wyrazami szacunku

Samotni Rodzice

listy@wyborcza.pl

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.