Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Pan Tadeusz Kościński, Minister Finansów

Pani Magdalena Rzeczkowska, Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowny Panie Ministrze, Szanowna Pani Minister!

W związku z wdrażaniem ""Polskiego ładu" sytuacja w Krajowej Administracji Skarbowej stała się krytyczna!

Pracownicy zaangażowani do dyżurów w sprawie udzielania informacji na temat "Polskiego ładu" rozpoczynają pracę o godzinie 11, a kończą o 19. W czasie dyżuru teoretycznie są zobligowani do udzielania informacji tylko w zakresie "Polskiego ładu", ale w praktyce udzielają porad odnośnie wszelkich spraw skarbowych.

Przy obecnym przeciążeniu pracowników przyznanie im kolejnych zadań w bardzo istotny sposób ogranicza czas pracy niezbędny do wypełnienia ich zasadniczych obowiązków. W ten sposób następuje systematyczne pogłębianie się zaległości w wykonywaniu zadań przez poszczególnych pracowników i całych urzędów, a wielu urzędników obawia się kar za niezdolność do realizacji dotychczasowych obowiązków.

Pracownicy nie zostali odpowiednio przygotowani do udzielania informacji w zakresie "Polskiego ładu", a pospiesznie prowadzone webinaria są farsą szkoleń. Duże grupy osób wysłuchują wykładów na małym ekranie komputera jednego zalogowanego pracownika. W związku z tym słyszalność wykładu jest bardzo słaba, a tablice informacyjne pokazywane w trakcie szkolenia są całkowicie nieczytelne. Ponadto na szkolenia loguje się zbyt wielu pracowników, co skutkuje obciążeniami serwerów, przerwami, zakłóceniami w odbiorze. Prowadzone w takich warunkach webinaria pełnią głównie funkcje propagandowe, a ich wartość merytoryczna jest niewielka.

Całkowicie nieracjonalnym i szkodliwym działaniem przełożonych jest przerzucanie obowiązku prowadzenia szkoleń odnośnie "Polskiego ładu" na pracowników urzędów skarbowych.

Dotychczas szkolenia na temat nowych rozwiązań podatkowych prowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej, którzy nie są obciążeni bezpośrednią obsługą podatników i nie mają ściśle wyznaczonych terminów realizacji swoich działań. Obciążanie urzędów skarbowych nowymi obowiązkami grozi ich paraliżem.

W związku z powyższym z obawy o nieterminowe wykonanie kluczowych zadań organów podatkowych oraz popełnianie omyłek będących wynikiem braku wystarczającego czasu na wykonywanie wszystkich zadań, w trosce o wizerunek Krajowej Administracji Skarbowej, jak i z uwagi na dobro podatników domagamy się:

  • natychmiastowej likwidacji dyżurów w urzędach skarbowych w godz. 15-19 w zakresie "Polskiego ładu",
  • natychmiastowego uruchomienia dodatkowych środków (spoza KAS) na wypłatę dodatków zadaniowych pracowników zaangażowanych w informowanie na temat "Polskiego ładu",
  • natychmiastowej realizacji zaległej uchwały modernizacyjnej za lata 2020 oraz 2021 oraz wzrostu wynagrodzeń zasadniczych ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r. w wysokości 20 proc.

Niespełnienie powyższych żądań spowoduje rozpoczęcie akcji protestacyjnej w Krajowej Administracji Skarbowej.

Z poważaniem

Agata Jagodzińska, przewodnicząca

Do wiadomości: Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.