Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

List otwarty do kandydatów na urząd burmistrza miasta i gminy Bogatynia

Szanowny Panie,

W niedzielę, 13 czerwca odbędą się przedterminowe wybory burmistrza miasta i gminy Bogatynia.

Nasza organizacja pozarządowa zajmująca się od wielu lat tematem sprawiedliwej transformacji energetycznej oraz ochroną klimatu i środowiska chciałaby, aby ustosunkował się Pan, jako kandydat ubiegający się o stanowisko burmistrza, do następujących zagadnień:

1) Wokół przedłużenia koncesji dla kopalni Turów do 2026 r. powstał konflikt międzynarodowy z Republiką Czeską, która zaskarżyła Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

TSUE wydał w ostatnich dniach orzeczenie, w którym nakazał tymczasowe zamknięcie kopalni Turów. Za niewykonanie wyroku Polsce grożą potężne kary pieniężne. Dodatkowo, Unia Europejska wyznaczyła jasny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 r. oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. W ostatnich tygodniach wzrosły także ceny za emisję CO2, które przekroczyły 50 euro za tonę i będą najprawdopodobniej w najbliższym czasie dalej rosnąć.

  • a) Jaki jest Pana stosunek do międzynarodowego konfliktu dotyczącego funkcjonowania kompleksu Turów i jakie zamierza Pan, jako przyszły burmistrz, podjąć kroki, aby załagodzić konflikt z Republiką Czeską?
  • b) W związku z negatywnym oddziaływaniem kopalni Turów na wody podziemne po stronie czeskiej, a także na politykę klimatyczną UE Gmina Bogatynia winna rozpatrzyć scenariusze wcześniejszego wygaszenia kopalni i elektrowni Turów. W którym roku, wg Pana, byłby optymalny czas na wcześniejsze wygaszenie działalności kompleksu?

2) Polska, a w tym województwo dolnośląskie, mogą skorzystać z dużych środków z Europejskiego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na transformację energetyczną oraz rozwój regionów górniczych, a także na wsparcie społeczeństwa w tym procesie (tworzenie nowych miejsc pracy, przekwalifikowanie pracowników, itp.). Mowa jest o ponad 3,8 mld euro, a dla samego woj. dolnośląskiego ok. 560 mln euro, w tym dla powiatu zgorzeleckiego ok. 200 mln euro. Ponadto pojawiają się na horyzoncie wielomilionowe środki w II i III filaru Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji UE. Niestety, wobec planów PGE dotyczących wydobywania węgla z kopalni odkrywkowej oraz pracy elektrowni Turów do 2044 r. gmina Bogatynia (oraz cały region zgorzelecki) najprawdopodobniej nie będzie mógł skorzystać z tych funduszy, gdyż są one przeznaczone wyłącznie dla regionów, które mają w planach dekarbonizację do 2030 r.

  • a) Jak widzi Pan możliwość wcześniejszego zakończenia pracy kopalni oraz elektrowni Turów, biorąc pod uwagę fakt, że data wygaszenia kompleksu będzie miała wpływ na możliwość skorzystania regionu z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji UE?
  • b) Jaki ma Pan pomysł na rozwój Bogatyni w następnych dziesięciu latach?

3) Krajowa Izba Klastrów Energii zleciła przygotowanie analizy porównawczej możliwości zastąpienia elektrowni i Kopalni Turów – różnymi źródłami OZE dla obszaru Turoszowa. Wnioski z przeprowadzonej analizy bezwzględnie potwierdzają możliwość techniczną oraz ekonomiczną zastąpienia konwencjonalnej elektrowni Turów miksem OZE (słońce, wiatr, magazyny energii, elektrownia szczytowo-pompowa w przekształconej odkrywce).

Jakie ma Pan stanowisko wobec zastąpienia elektrowni Turów odnawialnymi źródłami energii i wykorzystaniem odkrywki do budowy elektrowni szczytowo-pompowej?

4) Opolno-Zdrój, jako byłe i wciąż dobrze zachowane uzdrowisko, posiada wyjątkowe walory zabytkowe i turystyczne. Niestety, wobec planów wydobywczych PGE do 2044 r. i poszerzenie w związku z tym obszaru górniczego, Opolno-Zdrój prawie w całości ma zostać zniszczone.

Jak zapatruje się Pan na ochronę i wykorzystanie walorów turystycznych Opolna-Zdroju, domów przysłupowych i innych zabytków kultury i architektury Łużyc?

List został skierowany do wszystkich kandydatów. Odpowiedzi zostaną opublikowane przez  Stowarzyszenie. Prosimy o przesłanie odpowiedzi maksymalnie do najbliższego czwartku, 10 czerwca (do godz. 24:00).

Z wyrazami szacunku,

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

zespół ds. sprawiedliwej transformacji

Radosław Gawlik

Katarzyna Kubiczek

Paweł Pomian

Hanna Schudy

Czekamy na listy: listy@wyborcza.pl

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.