W pełni popieramy apel ponad 1 miliona osób, które niedawno podpisały Europejską Inicjatywę Obywatelską "Koniec Epoki Klatkowej - End the Cage Age", wzywającą UE do wycofania wszystkich klatek w hodowli zwierząt - napisali naukowcy w liście otwartym do władz Komisji Europejskiej.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Naukowcy wspierają zakończenie hodowli klatkowej w całej UE

Szanowna Przewodnicząca Komisji von der Leyen, Wiceprzewodniczący Komisji Timmermans oraz Komisarze Kyriakides i Wojciechowski

Argument przeciwko klatkom jest jasny - europejskie zwierzęta hodowlane prowadzą nędzne życie na ograniczonej przestrzeni. Wielu z nich odmawia się ważnych i podstawowych naturalnych zachowań i tego, co sprawia, że warto żyć. Istnieją lepsze sposoby hodowli i jako eksperci w dziedzinie dobrostanu zwierząt wzywamy Komisję Europejską do zaktualizowania prawodawstwa, aby odzwierciedlić to, co wszyscy wiemy, że jest prawdą - żadne zwierzę hodowlane nie powinno cierpieć w klatce.

W pełni popieramy apel ponad 1 miliona osób, które niedawno podpisały Europejską Inicjatywę Obywatelską „Koniec Epoki Klatkowej - End the Cage Age”, wzywającą UE do wycofania wszystkich klatek w hodowli zwierząt.

W Unii Europejskiej ponad 300 milionów zwierząt hodowlanych jest zamkniętych w klatkach. Badania naukowe pokazują, że klatki mają z natury poważne wady z punktu widzenia dobrostanu zwierząt, a ich stosowanie jest niezgodne z Traktatem uznającym zwierzęta za istoty czujące. W każdym przypadku istnieją komercyjnie opłacalne alternatywy, które zapewniają lepszy dobrostan zwierzętom.

Wspieramy wycofanie następujących:

Wzbogacone klatki dla kur niosek: klatki bateryjne są już objęte zakazem w UE. EFSA stwierdziła, że we wzbogaconych klatkach „repertuar zachowań jest nadal ograniczony w porównaniu z zachowaniem ptaków w systemach bezklatkowych”. W ulepszonych klatkach kury wciąż nie mogą zaspokoić swoich potrzeb, takich jak grzędowanie, swobodne poszukiwanie pożywienia i kąpiele piaskowe.

Klatki porodowe: są tak wąskie, że maciory nie mogą się obrócić ani wykonywać swoich naturalnych odruchów związanych z budowaniem gniazda. Satysfakcja macior związana z budowaniem gniazda jest powiązana z późniejszymi pozytywnymi macierzyńskimi odruchami u matek, mniejszą liczbą zgniecionych prosiąt, a także zdrowszymi prosiętami. W przeciwieństwie do tego trzymanie macior w klatkach może prowadzić do przedłużonego porodu, wyższej liczby urodzeń martwych prosiąt oraz do agresywnych zachowań matek.

Kojce indywidualne: ograniczenie unijne dotyczące tychże nadal pozwala na ich stosowanie przez pierwsze cztery tygodnie ciąży. Wynika to z obaw, że mieszanie w stadzie macior we wczesnej ciąży może być szkodliwe dla wskaźnika ciąż oraz rozwoju zarodków i ich przeżywalności. Jednak wiele badań nie wykazało niekorzystnego wpływu takiego mieszania macior na ich zdolność reprodukcyjną, wskaźniki ciąż lub przeżycie zarodków. Prawo unijne powinno więc zostać zmienione w celu usunięcia wyjątku, który zezwala na korzystanie z kojców dla loch w pierwszych czterech tygodniach ciąży.

Młode kurki (kury przed rozpoczęciem składania jaj) oraz nioski i brojlery rozpłodowe: obecnie nie ma żadnych ograniczeń co do przetrzymywania tych ptaków w jałowych lub wzbogaconych klatkach. Należy zaprzestać używania obu typów klatek dla tych ptaków.

Klatki dla królików hodowlanych: prawie wszystkie króliki w UE są zamknięte w przepełnionych, jałowych, drucianych klatkach, w których ich jakikolwiek ruch jest poważnie ograniczony. Praktycznie nie mają możliwości ćwiczeń, co prowadzi do osłabienia kości, podczas gdy druciane podłoże często powoduje bolesne owrzodzenia nóg i łap. Króliki w klatkach nie są w stanie wykonywać wielu ważnych naturalnych zachowań, takich jak kopanie, ukrywanie się i żerowanie. Prowadzi to do ogromnego stresu i nieprawidłowości zachowań, takich jak powtarzające się gryzienie klatki.

Klatki dla przepiórek, kaczek i gęsi: co najmniej 143 mln przepiórek jest hodowanych rocznie w UE na mięso i jaja. Większość z nich jest trzymana w klatkach, w których nie są w stanie wykonywać swoich naturalnych zachowań, w tym biegać, zażywać kąpieli piaskowych i żerować. Cierpienie, którego doświadczają, jest zupełnie niepotrzebne, ponieważ dostępne są systemy z chowu ściółkowego i wolnego. Stosowanie klatek w hodowli kaczek i gęsi jest już niezgodne z prawem na mocy różnych zaleceń Rady Europy. Mimo to kaczki i gęsi hodowane na foie gras są wciąż przetrzymywane w małych, jałowych klatkach przez ostatnie dwa tygodnie życia i karmione w tym okresie na siłę. Należy zaprzestać stosowania tych klatek, a także karmienia wymuszonego.

Indywidualne kojce dla cieląt: Dyrektywa dot. hodowli cieląt wymaga, aby cielęta były trzymane w grupach od 8. tygodnia życia, ale dopuszcza trzymanie ich w indywidualnych kojcach do tego wieku. Badania pokazują, że cielęta hodowane w izolacji mają niewystarczające umiejętności społeczne, trudności w radzeniu sobie w nowych sytuacjach, a także słabszą zdolność uczenia się. Dyrektywę należy zmienić tak, aby wymagała, by cielęta były trzymane w grupach lub parach po oddzieleniu od matki, z wyjątkiem przypadków, gdy lekarz weterynarii zaświadczy, że chore lub ranne cielę musi być trzymane w indywidualnym pomieszczeniu.

Niektórzy hodowcy trzymają cielęta indywidualnie, twierdząc, że zmniejsza to ryzyko chorób, ale badania wskazują, że niski odsetek chorujących zwierząt można osiągnąć, gdy cielęta są trzymane w małych, stabilnych grupach oraz przez dobre praktyki zarządzania hodowlą, w tym odpowiednie metody karmienia mlekiem, zapewnienie higieny, odpowiedniej wentylacji, praktykowanie karmienia siarą oraz monitorowanie diety i zdrowia zwierząt.

Podsumowując, dowody naukowe zdecydowanie wskazują, że trzymanie zwierząt gospodarskich w klatkach musi zostać zakończone. Popieramy i wzywamy Komisję Europejską do wydania decyzji w sprawie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Koniec Epoki Klatkowej - End the Cage Age”, która obejmuje przegląd prawodawstwa mający na celu wycofanie klatek z hodowli.

Sygnatariusze:

 1. Professor Bo Algers, Professor Emeritus, Department of Animal Environment and Health, Swedish, University of Agricultural Sciences, Sweden
 2. Dr. Enrico Alleva, Ethologist, Past-President of Italian Society for the Study of Animal Behaviour, Accademia dei Lincei, Italy
 3. Dr. Norbert Alzmann, Visiting Lecturer for Bioethics, University of Tübingen, Germany
 4. Dr. Maria Andersson, Senior Lecturer in Anthrozoology, Swedish University of Agricultural  Sciences, Sweden
 5. Lucia Anettová, PhD Candidate in Zoology and Parasitology, Masaryk University, Brno, and Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
 6. Prof.dr.sc. Boris Antunovic, DVM, Doctor of Veterinary Medicine - Faculty of Agrobiotechnical Sciences, National Food Safety Consultant at the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations; member of the Scientific Council of the European Food Safety Authority (EFSA); founder and first director of the Croatian Food Agency, Croatia
 7. Elina Åsbjer, DVM, Swedish Center for Animal Welfare (SCAW), Sweden
 8. MVDr. Robert Babcan, veterinary surgeon, Veterinary Hospital Bennett Bratislava, Slovakia
 9. Professor Boris Bakota, Ph. D., "Animal Rights" Course Coordinator, University of Osijek, Faculty of Law, Croatia
 10. Dr. Jonathan Balcombe, Director, All Things Fish, Canada
 11. Johannes Baumgartner, Ass. Prof. Dr. med. vet., Dipl. ECAWBM (AWSEL); Senior scientist and lecturer for animal behaviour, husbandry and welfare, University of Veterinary Medicine Vienna, Institute of Animal Welfare Science, Austria
 12. Dr. Michel Baussier, DVM, Honorary President of the French Veterinary Council, France
 13. Professor Marc Bekoff, Emeritus Professor Biology, University of Colorado, USA
 14. Dr. rer. medic. dipl.-biol. Mark Benecke, Forensic Biologist, Germany
 15. Dr. Regina Binder, Leiterin der Informations- und Dokumentationsstelle für Tierschutz- & Veterinärrecht Veterinärmedizinische, Universität Wien, Austria
 16. Dr. Dalila Bovet, Professor in Ethology, Paris Nanterre University, France
 17. Dr. rer. nat. Karsten Brensing, Science Author, Germany
 18. Katarína Bucková, Early-stage researcher on dairy calf welfare, Institute of Animal Science, Prague, Czechia
 19. Professor Gordana Bukvić, prof. dr. sc., Professor of Agronomy, Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek, Croatia
 20. Arabella Burgers, Msc Veterinary Medicine, President Caring Vets, the Netherlands
 21. Dr. Mario C. Cirillo, Engineer, ISPRA, Director of Department for Assessment, Control and Environmental Sustainability, Italy
 22. Professor Joy Carter, Vice-Chancellor, University of Winchester, UK
 23. Dr. Devis Casetta, President Veneto Region Biologists Association for Scientific Research, Italy
 24. Professor Ljiljana Celenković, Professor of Biology and Chemistry, Croatia
 25. Doc., Ing. Helena Chaloupková, Head of Department of Ethology and Companion Animal Science, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources, Czech University of Life Sciences Prague, Czechia
 26. Dr. Georgios Charitakis MD, Ph.D, Cardiologist, Greece
 27. MVDr. Miroslav Cibula, Veterinarian, Cardiology, Veterinary Hospital Bennet Bratislava, Slovakia
 28. Professor Sheila Crispin, Emeritus Professor of Ophthalmology, University of Bristol, UK
 29. Dragan Cvijanovic, Dipl. Ing., Expert Associate for Vegetable Production, Croatia
 30. Dr. Rick D’Eath, Reader in Animal Behaviour and Welfare, SRUC, Scotland, UK
 31. Ivana Daubnerova, PhD., genetics, Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Slovakia
 32. Dr. E.N. (Elske) de Haas, Researcher Veterinary Medicine, Department Population Health Sciences, Animals in Science & Society, Animal Welfare, University of Utrecht, The Netherlands
 33. Dr. Nicola Decaro, DVM, PhD, Dipl. ECVM., Full Professor of Infectious Diseases of Animals, Department of Veterinary Medicine University of Bari, Italy
 34. Dr. Vinciane Despret, Maître de Conférences en Philosophie, Université de Liège, Belgium
 35. MVDr. Yuliya Didyk, PhD., Ústav zoológie SAV/I.I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine, Researcher, Zoologist, Slovakia/ Ukraine
 36. Dr. Laura M. Dixon, Animal Behaviour and Welfare Research Scientist, SCRUC, Scotland, UK
 37. Prof. Dr. Alenka Dovc, Professor, Doctor of Veterinary Medicine, University of Ljubljana, Veterinary Faculty, Institute of Poultry, Birds, Small Mammals and Reptiles, Slovenia
 38. Professor Ian Duncan, Professor Emeritus Chair in Animal Welfare, University of Guelph, Canada
 39. Professor Mark Eisler, Professor & Chair Global Animal Health, University of Bristol, UK
 40. Dr. Rosemary Elliott, BVSc (Hons), MANZCVS (Animal Welfare), MPsych (Clin), BA (Hons), President of Sentient, Sentient, the Veterinary Institute for Animal Ethics, Australia
 41. Alexandros Georgopoulos, Emeritus Professor, Environmental Education, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
 42. Prof. Dr. habil. Andrzej Elżanowski, Professor of Zoology, University of Warsaw, Poland
 43. Prof. Dr. Eve-Marie Engels, retired Professor for Ethics in the Biosciences, Dept. of Biology at the University of Tübingen, Germany
 44. Dr. Alexandros Frantzis, PhD, President of the Pelagos Cetacean Research Institute, Biological Oceanography, Pelagos Cetacean Research Institute, Greece
 45. Dipl.Ing.(FH) Barbara Früh, Department of Livestock Sciences Group lead Animal Housing & Livestock Breeding, Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Switzerland
 46. MVDr. Beáta Galajdová, Veterinarian, Emergency Service, Veterinary Hospital Bennett Bratislava, Slovakia
 47. Dr. Philipp von Gall, PhD, Postdoctoral Researcher, University for Sustainable Development, Eberswalde, Germany
 48. Dr. Mirjana Gazijs, Dr vet. med., Veterinary Ambulance Han Pijesak, Bosnia and Herzegovina
 49. Professor Marita Gimenez Candela, Professor, Director Research Group, Autonomous University of Barcelona, Spain
 50. Prof. Dr. rer. nat. habil. Ulrike Gimsa, Head of Department Psychophysiology, Institute for Behavioural Physiology, Leibnitz Institute for Farm Animal Biology (Leibniz Institut für Nutztierbiologie), Germany
 51. Jane Goodall, PhD, DBE, Founder - the Jane Goodall Institute & UN Messenger of Peace Lina Göransson, Veterinarian, PhD Candidate, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden
 52. Professor Dave Goulson, Professor of Biology, University of Sussex, UK
 53. Assoc. Prof. Dr. Tomaž Grušovnik, Associate Professor for Philosophy of Upbringing and Education, University of Primorska, Slovenia
 54. Dr. Moira Harris, Independent Research Consultant, UK
 55. Dr. Jo Hockenhull, Senior Research Associate, Bristol Vet School, University of Bristol, UK
 56. Dr. Mirjam Holinger, Animal Welfare Researcher, Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Switzerland
 57. Dragana Hrnkaš, mag. biolog., Master's in Biology, Croatia
 58. Dr. med. vet. Jens Hübel, Veterinary Consultant, expert opinions and research with the main focus on Birds (including productive poultry), Animal welfare, Animal testing, Leipzig, Germany
 59. Dra. Virginia Iniesta Orozco, Veterinarian, PhD. Animal Medicine and Health, AVATMA Veterinary Association, Spain
 60. Ivana Ivić, mag. ing., Faculty of Food Technology Osijek, Croatia
 61. Mgr. Karel Janko, PhD, Senior Researcher, Institute of Animal Physiology and Genetics, Czech Academy of Sciences, Czechia
 62. Dr. Per Jensen, Professor of Ethology, Linköping University, Sweden
 63. Dr. Vesna Jiranek, dr. med. vet., Doctor of Veterinary Medicine, Siem Reap Veterinary Care, Croatia
 64. Dr. Irena Jug, Ph.D., Doctor of Agronomy, Faculty of Agrobiotechnical Sciences, Croatia
 65. Dr. Danijel Jug, Ph.D., Doctor of Agronomy, Faculty of Agrobiotechnical Sciences, Croatia
 66. Dr. Hrvoje Juric, Ph.D., Doctor of Philosophy, Member of the Board of Directors of the Croatian Bioethical Society, Faculty of Humanities and Social Sciences, Croatia
 67. MVDr. Richard Kapalko Cert. SAS, Clinical Director, Orthopaedics & Traumatology, Veterinary Hospital Bennett Bratislava, Slovakia
 68. Zbigniew M. Karaczun, Professor of the Department of Environment Protection and Dendrology, Warsaw University of Life Sciences, Poland
 69. Prof. Ivica Kelam, mag. phil. & (bioethic), Head of the Center for Integrative Bioethics of the University of Osijek, and head of the Osijek Unit UNESCO Chair of Bioethics (University of Haifa), University of Osijek, Croatia
 70. Dr. Tomislav Klapec, PhD, Full Professor, Biotechnical sciences: Nutrition, Faculty of Food Technology Osijek, University of Osijek, Croatia
 71. Professor Toby Knowles, Professor of Farming and Food Science, University of Bristol, UK
 72. Dominika Kovácová, Veterinary Nurse, Veterinary Hospital Bennett Bratislava, Slovakia
 73. Mgr. Miloš Krist, PhD, Research Fellow Department of Zoology and Laboratory of Ornithology, Palacky University Olomouc, Czechia
 74. Ing. Perla Kuchtová, PhD, Assistant Professor, Dpt. of Agroecology and Crop Production, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources, Czech University of Life Sciences Prague, Czechia
 75. Mirta Kucić, Master of Conservation Biology, Dolphin Watching Rovinj, Croatia
 76. Kristýna Kunclová, Mgr., Czech Republic Charles University, Institute of Animal Science Prague, PhD Candidate, Research assistant, Czechia
 77. Dr Goran Kusec, Ph.D., Doctor of Biotechnical Sciences, Faculty of Agriobiotechnical Sciences, Croatia
 78. Dr. Bernd Ladwig, Professor of Political Theory and Philosophy, Free University of Berlin, Germany
 79. Dr. rer. nat. Jan Langbein, Senior Scientist, Leibnitz Institute for Farm Animal Biology, Germany
 80. MVDr. Martin Lapin, veterinary surgeon, Veterinary Hospital Bennett Bratislava, Slovakia
 81. Johan Lindsjö, DVM, Swedish Center for Animal Welfare (SCAW), Sweden
 82. Anja Eloise Livaić, mag.biol. exp., Master of Experimental Biology, Croatia
 83. Barbara Mangová, PhD. Institute of Zoology Slovak Academy of Sciences, researcher, zoologist, Slovakia
 84. Hanna Mamzer, dr. hab., Professor of Adam Mickiewicz University, Poland
 85. Dr. Michael Marahrens, Deputy Head, Scientist Farm Animal Welfare, Friedrich-Löffler-Institut (Institute of Animal Welfare and Animal Husbandry (ITT)), Germany
 86. Dr. Davide Marino, Associate Professor of Bio Science and Territory, University of Molise, Department of BioScience and Territory, Italy
 87. Professor Graeme Martin, Emeritus Professor, University of Western Australia, Australia
 88. Dr. Steven McCulloch, Senior Lecturer in Human Animal Studies, Centre for Animal Welfare, University of Winchester, UK
 89. Dr. Alan McElligott, Associate Professor of Animal Behaviour and Welfare, Jockey Club College of Veterinary Medicine and Life Sciences, Department of Infectious Diseases and Public Health, City University of Hong Kong, Kowloon, Hong Kong
 90. Petra Menclova, Veterinary Head Nurse, Veterinary Hospital Bennett Bratislava, Slovakia
 91. Professor Ben Mepham, Hon Professor of Applied Bioethics, University of Nottingham, UK
 92. Dr. Emma Milne BVSc MRCVS, Veterinary Surgeon, France
 93. Dr. Giuseppe Miserotti, Doctor, ISDE (International Society of Doctors for Environments), Italy
 94. Ágnes Moravcsíková Ing., Czech Republic Czech University of Life Sciences; Institute of Animal Science Prague, PhD Candidate; a Research Assistant, Czechia
 95. Dr. Fabio Napolitano, Associate professor of Animal Science, University of Basilicata, Italy
 96. Dr. agr. Christian Nawroth, PhD, PostDoc, Institute of Behavioural Physiology, Leibniz Institute for Farm Animal Biology, Germany
 97. Dr. Carlotta Nonni Marzano, PhD, Researcher, University of Bari - Department of Biology, Italy
 98. MVDr. Erik Novoveský, Veterinarian, Internal Medicine Service, Veterinary Hospital Bennett Bratislava, Slovakia
 99. Professor Raj Patel, Research Professor, University of Texas, USA
 100. Wojciech Pisula, Professor of Comparative Psychology, Institute of Psychology, Polish Academy of Sciences, Poland
 101. Dr. Sotirios Prapas, Director Cardiac Surgery Department, Henry Dunant Hospital Center, Greece, Vice Chancellor, The World Society of Cardiovascular & Thoracic Surgeons, Founder & President of The Euro-Asian Bridge Society of Cardiovascular & Thoracic Surgeons, Member of the board of directors, International Hippocratic Foundation of Kos, Greece
 102. Dr. Svjetlana Prodanović, DVM, Doctor of Veterinary Medicine, Croatia
 103. Dr.-Ing. Andreas Pfennig, Professor of Chemical Engineering, University of Liège, Belgium
 104. Dr. Alexander Rabitsch, Farm Animal Veterinarian, Expert for Animal Welfare, Austria
 105. Miriam Ráczová, Veterinary Nurse, Veterinary Hospital Bennett Bratislava, Slovakia
 106. Dr. Kate Rawles, Freelance Outdoor Philosopher, Writer and Environmentalist, UK
 107. Professor Sir Martin Rees, Astronomer Royal, Cambridge University, UK
 108. Doc., Mgr. Vladimír Remeš, PhD, Docent of Zoology, Department of Zoology and Laboratory of Ornithology, Palacky University Olomouc, Czechia
 109. Dr. Verena Rennich, dr. med. vet., Agriculture and veterinary school Osijek, Croatia
 110. Dr. Theol, Associate Professor in Ethics, Helena Röcklinsberg, University lecturer in Animal Ethics, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden
 111. Dr. Darija Rupcic-Kelam, Ph.D., Professor of Philosophy, Ethics and Bioethics, Doctor of Philosophy in the field of ethics (bioethics), Croatia
 112. Dr. Richard Ryder Ph.D ( Cantab), MA, DCP, FZS, Author, UK
 113. Professor Carl Safina, Endowed Professor for Nature and Humanity, Stony Brook University, USA
 114. Dr. Massimo Scalia, Prof. of Mathematical Physics, Head of BEM Department (Bioelectromagnetism) at CIRPS - Centre for the Sustainable Development, Italy
 115. Dr. Kurt Schmidinger, PhD, Food Scientist and Geophysicist, Scientific Board of Albert SchweitzerStiftung für unsere Mitwelt & FEWD at University of Vienna, Austria
 116. Frederieke Schouten, Msc Veterinary medicine, Vice President Caring Vets, the Netherlands
 117. Professor James A. Serpell, Professor of Animal Welfare and Ethics, School of Veterinary Medicine, University of Pennsylvania, USA
 118. Lena Skånberg, PhD Candidate in Ethology and Animal Welfare, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden
 119. Maja Skracić, mag. ing., Ecology and Protection of the Sea graduate, Marine Biology and Ecology, Croatia
 120. Dr. Lynne U. Sneddon, Director of Bioveterinary Science, University of Liverpool, UK
 121. Dr. Lisanne Stadig, PhD, Senior Policy Officer: Farm Animals, Dierenbescherming (Dutch Society for the Protection of Animals), the Netherlands
 122. Dr. Andrea Di Stefano, Prof. Master Ridef , Politecnico di Milano, Italy
 123. Dr. Cédric Sueur, Ass. Professor in Animal behaviour and Ethics, Strasbourg University, France
 124. Doc. Dr. Tanja Švara, Assistant Professor, Doctor of Veterinary Medicine, Institute for Pathology, Wild Animals, Fish and Bees, University of Ljubljana, Veterinary Faculty, Slovenia
 125. Dr. Richard Templer, FRSC, Director of Innovation, Grantham Institute, Climate Change & Environment, UK
 126. Dipl. Ing. Jano Topercer, PhD., Senior Research Scientist - Ecologist and Ornithologist, Comenius University, Botanical Garden, Detached Unit at Blatnica, Slovakia
 127. PhD in Practical Philosophy Olle Torpman, Adjunct Lecturer in Animal Ethics, Swedish University of Agricultural Sciences
 128. Dr. Mario Tozzi, Researcher, PhD, CNR (National Centre of Research), Italy
 129. Em.O.Univ.Prof.Dr.med.vet. Josef Troxler, Prof. für Tierhaltung und Tierschutz, Vetmeduni Vienna, Austria
 130. Doc. Dr. Aleksandra Vergles Rataj, Assistant Professor, Doctor of Veterinary Medicine, University of Ljubljana, Veterinary Faculty, Slovenia
 131. Dr. Elisabetta Visalberghi, Ethologist and Primatologist, Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR, and Honorary Member the Jane Goodall Institute Rome, Italy
 132. Susanne Waiblinger, A.Univ.Prof. Dr. med. vet. / Associate Prof. Dr.med.vet. Dipl. ECAWBM (AWSEL), Fachtierärztin für Verhaltenskunde / Fachtierärztin für Tierhaltung und Tierschutz, Department for Farm Animals and Institute of Animal Welfare Science and Veterinary Public Health, University of Veterinary Medicine (Vetmeduni Vienna), Austria
 133. Dr. Heleen van de Weerd, Director, Cerebrus Consulting, UK
 134. Professor John Webster, MA, Vet MB, PhD, DVM (Hon) MRCVS, Emeritus Professor of Veterinary Science, School of Veterinary Science, University of Bristol, UK
 135. Professor Francoise Wemelsfelder, Professor of Animal Welfare, Scotland’s Rural College, UK
 136. Dr. Becky Whay, Professor of Animal Behaviour and Welfare, Vice President International, National University of Ireland Galway, Ireland
 137. Dr. Julia Wright, Senior Research Fellow, Agroecology, University of Coventry, UK
 138. Nina Zajacová, Veterinary Nurse, Veterinary Hospital Bennett Bratislava, Slovakia
 139. Dr. Tatjana Zajec, Dr.med.vet., Doctor of Veterinary Medicine, Shelter for abandoned animals of the City of Zagreb - Dumovec; Croatian Small Animal Veterinary Section, Croatia
 140. MVDr. Patrik Zelezník, Veterinarian, Emergency Service, Veterinary Hospital Bennett Bratislava, Slovakia
 141. Dr. Marta Zizek, Ph.D., Postdoctoral research fellow, Department of Biology, Faculty of Science, Zagreb, Croatia
icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
  140 naukowców, a tylko czworo z Polski? Gdzie reszta? Wstyd!
  już oceniałe(a)ś
  12
  0
  Podpisuje sie obiema rekami.
  Rownoczesnie domagam sie
  ciasnych klatek dla pisich.
  @korkodyl_nilowy_nadrzewny
  Nie, akurat tutaj PIS próbował cos zrobić: piątka dla zwierząt.
  już oceniałe(a)ś
  1
  1
  @merdeka
  Dobrze powiedziane. COŚ.
  już oceniałe(a)ś
  1
  0
  @YZAC
  jeszcze lepiej powiedziane: 'próbował" i sam się prędziutko z tych prób rakiem wycofał, gdy tylko ojciec muchomor pogroził toruńskim paluszkiem
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  Milion osób w UE podpisało ten apel... jak dla mnie, te milion osób nie znało powyższych argumentów, mówiących o tym, że lepsze warunki to de facto lepsze zyski. Myślę, że w ogromnej większości kierowali się empatią dla zwierząt, troską o klimat i środowisko naturalne, przestrzeń dla dzikiej przyrody. I właśnie to powinno zostać uwzględnione. To jest głos, który mówi, że empatia wobec zwierząt powinna być prawnie ujęta, tak jak już w niektórych prawach została. Ustawa o ochronie praw zwierząt w PL też mówi, że zwierzę nie jest rzeczą. Tylko po to, żeby w kolejnym punkcie napisać, że jeśli jakaś sytuacja wykracza poza opis w tej ustawie, to należy stosować prawa dotyczące rzeczy. Myśliwi w swojej ustawie mają zapisane, że polowania mają spełniać potrzeby ludzkie w obszarze łowiectwa. A potrzeby w obszarze empatii i po prostu odwalenia się od zwierząt?
  @klementynaja
  jestem jedną z tego miliona, a także wegetarianką na drodze do weganizmu;

  więc mylisz się; byłoby głupotą żądać czegoś, na co nie ma najmniejszych szans powodzenia; owszem, możemy podpisać milion petycji nawołujących do kodyfikacji empatii (powodzenia) i rezygnacji z jedzenia mięsa;

  tyle że to niczego nie zmieni, prawda?

  robi się tyle, ile można w danych warunkach, i używa się takich argumentów, jakie rozumie oponent, bo tylko wtedy mamy jakąkolwiek szansę na sukces;

  najskuteczniejsza jest metoda małych kroków, co świetnie pokazuje zakaz używania klatek bateryjnych w hodowli kur; jego wprowadzanie nie było łatwe, a okresy przejściowe długie, ale teraz zaczyna się już mówić o zakazie stosowania klatek wzbogaconych, a na końcu tej drogi jest hodowla ściółkowa; gdyby natomiast te kilkanaście lat temu ktoś zawołał: 'uwolnić wszystkie kury, ale już!', to wszyscy popukaliby się w głowę i pewnie nic się nie zmieniło;

  doskonale pokazują to losy 'piątki dla zwierząt', która zapewne nigdy nie zostanie uchwalona, za to niektóre z jej nieprzemyślanych zapisów doprowadziły tylko do mobilizacji grup o dużo większej sile politycznej, niż całe środowisko obrońców zwierząt w tym kraju;
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  XXI wiek a my nadal mussimy sie domagac, apelowac, prosic, demonstrowac... Nasza Ziemia
  ginie a my budujemy klaty dla zwierzat by ilus tam ludzi do jednego pokazania sie, moglo miecc jakas futrzana ozdobke. Robimy dyrektorem publicznej instytucji (i to z zalozenia, jakiej) z hitlerowca. Itd, itp, i tak ciagle. Szkoda slow.
  już oceniałe(a)ś
  9
  0
  Najwyższy czas na ten protest! Szkoda, że tylko dwóch Polaków podpisało
  już oceniałe(a)ś
  8
  0
  Popieram w 100%, tylko jak tu przekonać naszych hodowców? Zajmie to sporo czasu, ale trzeba coś robić, bo samo się nie zrobi.
  @persefona
  powinno być unijne 'kasa za bezklatkowość' ;) ciekawe, jak by się nasi 'rolnicy' od norek zachowali. Ale może jeszcze szybciej zagłosowaliby za przyjęciem nas w poczet WNP? ;)
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  Tak długo, jak człowiek będzie zabijał zwierzęta, ludzie będą zabijali się nawzajem.
  W istocie ten, kto zabija i zadaje ból, nie zazna radości i miłości.
  Wszystko to, co człowiek zwierzęciu wyrządził, spadnie z powrotem na człowieka.

  Sentencje przypisywane Pitagorasowi.
  już oceniałe(a)ś
  2
  0
  znaczy szansa, ze zakaza budowy blokowisk i wszyscy ludzie wreszcie zaczna mieszkac w domkach jednorodzinnych?
  już oceniałe(a)ś
  1
  7