Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Nie ma demokracji bez wolnych mediów, niezależnych od władz politycznych i grup interesów. Nie ma demokracji bez silnego autonomicznego społeczeństwa obywatelskiego zdolnego do samoorganizacji i artykułowania społecznych potrzeb i aspiracji. To dzięki nim instytucje publiczne, organy władzy, policja, struktury gospodarcze i uczestnicy życia publicznego podlegają społecznej kontroli. Wolne i odpowiedzialne media dostarczają rzetelnych informacji, upowszechniają wiedzę, tworzą przestrzeń do wymiany opinii, prowadzenia otwartej debaty i politycznego sporu.

Niezależne media opierające się na rzetelnym, odpowiedzialnym dziennikarstwie są niezbędne w epoce masowej, zindywidualizowanej komunikacji, jaką otworzył internet. Choć każdy może mieć opinię, nie każdy ma kompetencje, by analizować coraz większe strumienie danych i zamieniać je na użyteczne informacje. Nie każdy ma zasoby i umiejętności, by prowadzić żmudne śledztwa dziennikarskie odsłaniające istotne fakty ze świata polityki i biznesu.

Rola niezależnych mediów nabiera szczególnego znaczenia dziś, gdy przestrzeń społecznego komunikowania staje się polem działań, których celem jest sianie niepewności, rozprzestrzeniania kłamstw i teorii spiskowych, wzmaganie strachu i wrogości do innych. W czasach rosnącej dezinformacji, szerzących się fake newsów i mowy nienawiści, głos niezależnych mediów odwołujących się do sprawdzonych faktów i opartych na wiedzy opinii staje się ważnym punktem odniesienia umożliwiającym odróżnienie prawdy od fałszu. Ta ważna rola niezależnych mediów potwierdza się codziennie w okresie pandemii.

To zamach na wolność i niezależność mediów 

Dla realizacji swojej społecznej misji media potrzebują prawnych gwarancji wolności i niezależności. Potrzebują też niezależnych od władzy źródeł finansowania. Istotnym, w wielu przypadkach jedynym, źródłem dochodów dla mediów są dziś wpływy z reklam. Dlatego próba ograniczenia tych wpływów za pomocą decyzji administracyjnych i politycznych jest zamachem na materialne podstawy funkcjonowania mediów, a tym samym zamachem na ich wolność i niezależność.

Rządowy projekt ustawy wprowadzającej „składkę od przychodów reklamowych”, czyli w istocie dodatkowy podatek poważnie ograniczający wpływy z reklamy, nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia. Jest niczym innym jak zamachem na niezależne media, próbą ograniczenia ich niezależności i zasięgu oddziaływania. Próba ta podejmowana jest w sytuacji pandemii, która uderzyła w podstawy funkcjonowania wielu organizacji i przedsiębiorstw, w tym instytucji medialnych.

Jako przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce stanowczo sprzeciwiamy się projektowi rządowej ustawy wymierzonej w wolne, niezależne media. Sprzeciwiamy się wszelkim próbom ograniczania ich wolności i niezależności. W pełni solidaryzujemy się z protestem instytucji medialnych, które walcząc o swoją niezależność, walczą o dobro wspólne.

Akcja Demokracja

Archiwum Osiatyńskiego

Bytomski Klub Samorządowy

ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Forum Darczyńców w Polsce

Forum Obywatelskiego Rozwoju

Forum Unia Młodych

Fundacja Polki Mogą Wszystko

Fundacja Aktywności Lokalnej

Fundacja Autonomia

Fundacja Bęc Zmiana

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka

Fundacja Centrum Praw Kobiet

Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+

Fundacja Cicha Tęcza

Fundacja Client Earth

Fundacja CultureLab

Fundacja dla Polski

Fundacja Dobra Wola

Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Fundacja EFC

Fundacja Feminoteka

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem

Fundacja Idealna Gmina

Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Kultura Liberalna

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Fundacja Liberté!

Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów

Fundacja Morze Aktywności

Fundacja na rzecz Praw Ucznia

Fundacja Ośrodka Karta

Fundacja Panoptykon

Fundacja Picture Doc

Fundacja Pole Dialogu,

Fundacja Polsat

Fundacja Res Publica

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Fundacja Stocznia

Fundacja Szkoła z Klasą

Fundacja Tolerancyjna Polska

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika

Grupa Ponton

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Helsińska Inicjatywa dla Praw Człowieka

Inicjatywa obywatelska “Chcemy całego życia!”

Inicjatywa Różowa skrzyneczka

INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa

Instytut Spraw Publicznych

Kampania Przeciw Homofobii

Klub Seniora Relaks

Kobiety Filmu

Kolektyw Sputnik Photos

Komitet Obrony Demokracji

Kongres Kobiet

Krytyka Polityczna

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO)

Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym KROK DALEJ

Miasteczko Wolność

Musszelka

Obywatele Kultury

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP

Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Plakaciary Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet

Polska Akcja Humanitarna

Stowarzyszenie “Tuczno, moje małe Kujawy”

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Pomorskie Centrum Praw Człowieka

Projekt: Polska

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Stowarzyszenie “Wójtowice Powrót do Przyszłości”

Stowarzyszenie “Zdanie”

Stowarzyszenie “Złotoryja dla demokracji”

Stowarzyszenie Amnesty International

Stowarzyszenie Antropologów Kultury Etnosfera

Stowarzyszenie BoMiasto

Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

Stowarzyszenie Homo Faber

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego

Stowarzyszenie Integracyjne “Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

Stowarzyszenie Młoda Lewica Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Nasze Łomianki

Stowarzyszenie Oświata Polska

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

Stowarzyszenie Państwomiasto

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo

Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur”

Stowarzyszenie TAK Trójmiejska Akcja Kobieca

Stowarzyszenie Verbum Nobile

Stowarzyszenie Wiosna bez Barier

Stowarzyszenie Zielone Dzieci z Mrągowa

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Świętokrzyskie Centrum Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych,

Towarzystwo “Haj”

Towarzystwo Dziennikarskie

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem (WKRW)

Czekamy na Wasze listy. Piszcie na" listy@wyborcza.pl

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.