Jako przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych w pełni solidaryzujemy się z protestującymi w obronie praw kobiet. Wyrażamy uznanie dla determinacji i cywilnej odwagi uczestniczek i uczestników protestów, którzy korzystając z prawa do obywatelskiego sprzeciwu, występują w obronie wolności nas wszystkich.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Oświadczenie organizacji społecznych w sprawie aktualnego kryzysu społecznego

My, przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych, stanowczo sprzeciwiamy się działaniom władz, które prowokują napięcia społeczne i prowadzą do ich eskalacji. Polki i Polacy w całym kraju odpowiedzieli masowymi protestami na ograniczenie praw podstawowych kobiet wynikające z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z 22 października 2020 r. Bezprecedensowa mobilizacja, zwłaszcza ludzi młodych, jest w pełni zrozumiałym wyrazem sprzeciwu. Zupełnie niezrozumiała jest reakcja władz na ten głos gniewu. Odmawianie uznania podmiotowości protestujących, pogarda dla ich argumentów i racji, jawne grożenie przemocą państwową i wezwanie prezesa partii rządzącej, wicepremiera rządu odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa do przemocy pozapaństwowej wywołują olbrzymi niepokój i zdecydowany sprzeciw.

Uważamy, że odpowiedzialność za destabilizację sytuacji w państwie oraz za wynikające z niej zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego ponoszą rządzący, którzy instrumentalnie wykorzystują instytucje państwowe oraz sytuację pogłębiającego się kryzysu epidemicznego w celach politycznych, wbrew interesowi publicznemu, prowokując protesty społeczne i wychodzenie ludzi na ulicę.

Jako przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych w pełni solidaryzujemy się z protestującymi w obronie praw kobiet. Ich protest jest wyrazem walki o godność i prawa podstawowe wszystkich osób. Wyrażamy uznanie dla determinacji i cywilnej odwagi uczestniczek i uczestników protestów, którzy korzystając z prawa do obywatelskiego sprzeciwu, występują w obronie wolności nas wszystkich.

Jako obywatelki i obywatele, a także jako działaczki i działacze organizacji społecznych, wspierać będziemy protestujących dostępnymi nam środkami w ramach naszych kompetencji możliwości. Deklarujemy m.in. pomoc prawną, udział w postępowaniach litygacyjnych, wsparcie w odwołaniu się do międzynarodowych instytucji chroniących zdrowie i prawa obywatelskie, a także świadczenie pomocy dla kobiet, których prawa są łamane.

Sieć organizacji społecznych na rzecz Polski obywatelskiej

 1. Archiwum Osiatyńskiego

2. Centrum Praw Kobiet

3. Forum Darczyńców w Polsce

4. Forum Obywatelskiego Rozwoju

5. Fundacja Autonomia

6. Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka

7. Fundacja EduTank

8. Fundacja Feminoteka

9. Fundacja im. Stefana Batorego

10. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

11. Fundacja Liberté!

12. Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów

13. Fundacja Panoptykon

14. Fundacja Pole Dialogu

15. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

16. Fundacja SaveOneChild

17. Fundacja W Stronę Dialogu

18. Fundacja Szkoła z Klasą

19. Fundacja im. Roberta Schumana

20. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana

21. Greenpeace Polska

22. Helsińska Fundacja Praw Człowieka

23. Inicjatywa Wolne Sądy

24. Instytut Spraw Publicznych

25. Instytut Zdrowia i Hortiterapii

26. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

27. Kampania przeciw Homofobii

28. Kobiety Filmu

29. Komitet Obrony Demokracji

30. Krytyka Polityczna

31. Obywatele dla Edukacji

32. Obywatele Kultury

33. Obywatele RP

34. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", Instytut Psychologii Zdrowia PTP

35. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu

36. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

37. Projekt: Polska

38. Razem dla Konarzewa

39. Sieć Obywatelska Watchdog Polska

40. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

41. Stowarzyszenie Amnesty International

42. Stowarzyszenie Dialog Społeczny

43. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

44. Stowarzyszenie Klon/Jawor

45. Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA

46. Stowarzyszenie Państwomiasto

47. Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii "Otwarta Rzeczpospolita"

48. Stowarzyszenie Zielone Dzieci

49. Wiosna bez Barier

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem