Dla kobiet pokrzywdzonych na skutek wydania omawianego rozstrzygnięcia przez TK otwiera się zatem droga do złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - piszą eksperci prawni Fundacji im. Stefana Batorego.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Stanowisko w sprawie rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji z 26 października 2020

W rozstrzygnięciu z 22 października 2020 r. (sygn. akt K 1/20) Trybunał Konstytucyjny (TK) orzekł, że przepis dopuszczający przerwanie ciąży przez lekarza w sytuacji, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z Konstytucją RP.

Wady prawne orzeczenia TK

Omawiane rozstrzygnięcie TK obarczone jest istotnymi wadami prawnymi, w tym przede wszystkim:

 • · TK orzekał w pełnym składzie, a w wydaniu rozstrzygnięcia brały udział osoby wybrane przez Sejm VIII kadencji na uprzednio obsadzone już prawidłowo stanowiska sędziowskie, a więc osoby, które nie mogą w TK orzekać. Dotyczy to Mariusza Muszyńskiego, Jarosława Wyrembaka i Justyna Piskorskiego – sprawozdawcy w sprawie K 1/20. Osoby te są nieuprawnione do rozpoznawania spraw w Trybunale Konstytucyjnym, co musi prowadzić do wniosku o nieważności postępowania w sprawie i wystąpienia tzw. wyroku nieistniejącego.
 • · składowi Trybunału przewodniczyła Julia Przyłębska, powołana na stanowisko Prezes TK w procedurze obarczonej poważnymi naruszeniami przepisów prawa. Okoliczności te Zespół Ekspertów Prawnych bliżej opisywał m.in. w stanowisku w sprawie Trybunału Konstytucyjnego z 26 stycznia 2017 r. i w raporcie dotyczącym władzy sądowniczej z marca 2018 r. Zespół w pełni podtrzymuje wyrażone tam argumenty.

Uwagi do treści rozstrzygnięcia

Uważamy, że omawiane rozstrzygnięcie nie uwzględnia konieczności ochrony przyrodzonej i niezbywalnej godności kobiety oraz że narusza zakaz okrutnego traktowania i tortur, prawo do ochrony życia prywatnego oraz prawo do ochrony zdrowia. Jest ono sprzeczne z polską Konstytucją (w szczególności jej art. 30, 40, 47, 68 i ochroną, jaką normy te powinny zapewniać kobiecie) oraz z zobowiązaniami wynikającymi z Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z 10 grudnia 1984 r., z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ z 19 grudnia 1966 r. i z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Rady Europy z 4 listopada 1950 r.

Wrocław. Protest przeciwko zakazowi aborcji i wyrokowi trybunału Julii Przyłębskiej
Wrocław. Protest przeciwko zakazowi aborcji i wyrokowi trybunału Julii Przyłębskiej  fot. Patrycja Lisiecka

Polska jest stroną wymienionych konwencji i niedopuszczalne jest obniżanie standardów ochrony praw człowieka w nich wyrażonych poprzez sprzeczne z nimi normy prawa krajowego.

Usunięcie z polskiego systemu prawnego możliwości wykonania aborcji z przyczyn embriopatologicznych, a tym samym wprowadzenie karalności za przeprowadzenie takiego zabiegu lub za udzielenie kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży w takiej sytuacji (art. 152 kodeksu karnego) będzie naruszało prawa i wolności człowieka, w tym wynikające ze wspomnianej Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W szczególności możliwe jest sformułowanie zarzutu o naruszenie art. 3 Konwencji (zakazu tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania), art. 8 (prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) oraz art. 13 (prawo do skutecznego środka odwoławczego).

Dla kobiet pokrzywdzonych na skutek wydania omawianego rozstrzygnięcia przez TK otwiera się zatem droga do złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Uważamy, że sądy krajowe powinny skorzystać z dostępnych im mechanizmów ochrony praw i wolności człowieka, w tym do rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa oraz jego prokonstytucyjnej wykładni.

Po pierwsze, sądy powinny brać pod uwagę skutki prawne udziału w składzie orzekającym TK osób niebędących sędziami.

Po drugie, sądy powinny oceniać czy zastosowanie przepisów, w szczególności sankcji karnych, w konkretnych okolicznościach nie naruszałoby zobowiązań Polski wynikających z wiążących aktów prawa międzynarodowego, a także zasad, norm i wartości konstytucyjnych, które zostały przez TK pominięte lub zignorowane.

Niezależnie od wymienionych wad prawnych orzeczenia TK z 22 października należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 190 Konstytucji wyrok Trybunału Konstytucyjnego podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw i wchodzi w życie w dniu tego ogłoszenia. Dopóki nie ogłoszono rozstrzygnięcia w dzienniku urzędowym, zgodnie z prawem można przeprowadzać zabiegi przerwania ciąży na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny.

Ponadto w toku procedury medycznej zmierzającej do oceny w konkretnej sytuacji, czy zachodzą przesłanki do przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży w oparciu o art. 4a ust. 1 ustawy o planowaniu rodziny, jak i w ewentualnych postępowaniach sądowych wszczętych w związku z tymi przypadkami, można rozważać przeniesienie oceny na przesłankę dopuszczającą przerwanie ciąży embriopatologicznej wówczas, gdy ciąża taka stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej. Wystąpienie przesłanki embriopatologicznej może bowiem nieść za sobą nieodwracalne i niezwykle poważne konsekwencje także dla życia i zdrowia kobiety ciężarnej.

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego:

dr hab. Piotr Bogdanowicz, Katedra Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Łukasz Bojarski, prezes zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRiS, były członek Krajowej Rady Sądownictwa

Jacek Czaja, prezes Towarzystwa Prawniczego w Lublinie, były wiceminister sprawiedliwości

dr hab. Monika Florczak-Wątor, profesor w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jarosław Gwizdak, prawnik, działacz społeczny, członek zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS

dr hab. Wojciech Jasiński, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Piotr Kładoczny, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

dr hab. Marcin Matczak, profesor w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego, partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

mec. Magda Krzyżanowska-Mierzewska, radca prawny, pracowała jako prawnik w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, a także w latach 1993-1998 jako prawnik w Sekretariacie Europejskiej Komisji Praw Człowieka

dr hab. Tomasz Pietrzykowski, profesor w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego

dr hab. Anna Rakowska-Trela, profesor w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego, adwokatka

dr hab. Anna Śledzińska-Simon, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Tomasz Zalasiński, członek zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

prof. dr hab. Fryderyk Zoll, Katedra Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Uniwersytetu w Osnabrück
---
Pisze: listy@wyborcza.pl

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
  TVN już się nauczył nie Trybunał Konstytucyjny tylko Trybunał Przyłębskiej
  @Taikun12
  bardzo słusznie. Trybunał pod kierownictwem Julii Przyłębskiej.
  Trzeba odróżnić tę instytucję sprzed 2015 roku i teraz, wydmuszkę poprzednich lat
  już oceniałe(a)ś
  5
  0
  @konstancjap
  Jeżeli ktoś używa skrótu TK, to po 2015 roku oznacza to już Trybunał Kościelny.
  już oceniałe(a)ś
  4
  0
  a dr Duda jako główny szatniarz w tym bajzlu mówi, że nie ma tej kapoty a jego koleżanka w szatni jeszcze wskazuje na tabliczkę, że "za rzeczy pozostawione w szatni nie odpowiadają" i w ogóle dodaje, że są na chorobie a nowy regulamin szatni jest zgodny z prawem i sprawiedliwościom
  @maszynista_orzechowski
  NSDAP -> Narodowo Socjalna Duda Anżej Partei
  już oceniałe(a)ś
  7
  0
  Panie prezesie premiera, panie wicepremierze, proszę uważnie przeczytać co o faktach wyżej napisano, proszę się zdymisjonować, pańska misja zapada się z hukiem, czy pan oślepł czy będzie pan brnął jak jakiś Asad w Syrii!
  @swistak
  Dopowiem, że tam w Syrii odbyły się najpierw jedna, potem druga i następne demonstracje, pierwsze były tylko rozpędzane, potem do nich strzelano, a do dziś pół miliona ludzi nie żyje, kilka milionów uciekło, a Asad dalej twierdzi, że to wszystko dzieje się prawie i sprawiedliwie. Psuje pan wszystko czego się tknie, to że ma pan poparcie milionów Polaków wcale nie znaczy, że ma pan prawo wraz z nimi pogarszać byt nas wszystkich.
  już oceniałe(a)ś
  13
  0
  @swistak
  będzie brnął, aż zabrnie - w bagno :/
  już oceniałe(a)ś
  4
  0
  Spokojnie, nowy rzecznik praw obywatelskich już nam zaraz udowodni, że przecież kobieta to nie człowiek, więc żadne prawa nie przysługują... (Oczywiście ironia)
  @JednaNozkaBardziej
  Masz na myśli tego Rzeźnika Praw Obywatelek, który kandyduje?
  już oceniałe(a)ś
  2
  0
  Gdzie byliście kiedy Zoll i spółka zakazywali arbitralnie aborcji? Bo większość tych pierdół Przyłebskiej jest oparta na skandalu Zolla. A.... Jeszcze tak z ciekawości - które pokolenie Zollów wykłada prawo na UJ? Ja nie z tej części Polski to pytam.
  @tksiazek
  Trzecie
  już oceniałe(a)ś
  14
  0
  @Taikun12
  Nie, no SZACUN :)).
  już oceniałe(a)ś
  8
  0
  @Taikun12
  Bo się zastanawiałem czy Zoll to nie jakiś tytuł naukowy albo stopień chociaż
  już oceniałe(a)ś
  6
  5
  @tksiazek
  Ja tam się nie znam....
  już oceniałe(a)ś
  0
  3
  @Taikun12
  Czwarte
  już oceniałe(a)ś
  6
  0
  @beata.zoll
  To może czas przeprosić za to co stało się w 1997?
  już oceniałe(a)ś
  4
  4
  @tksiazek
  Sprawdź daty urodzenia tych ludzi. Dowiesz się gdzie byli.
  już oceniałe(a)ś
  5
  0
  @smieszne_zarty
  Gdzie był Zoll wiem. Starszy Zoll. Czas już... wielkie PRZEPRASZAM.
  już oceniałe(a)ś
  2
  2
  Zauwazcie panstwo,ze w czasie rzadow tej ekipy tzn.PIS, ZIOBROWCOW I GOWINOWCOW- MADRYCH, WYKSZTALCONYCH LUDZI SIE NIE SLUCHA. WSTYD, HANBA.
  @Eleni8
  Wykształcony Zoll i koledzy zafundowali Polkom zakaz aborcji. Pawłowicz też ma wykształcenie. Tak że ja bym uważał...
  już oceniałe(a)ś
  0
  2
  @tksiazek
  Bo wykształcony i mądry to nie to samo. Można posiadać całe stada literek przed nazwiskiem i wcale mądrym nie być. Można nie posiadać tych literek i być mądrzejszym od niejednego z literkami. Wykształcenie się zdewaluowało, dziś jest tylko kwestią posiadania dyplomu ukończenia uczelni.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  Kaczych ch.. nie obchodzi prawo! Kato-narodowo-socjalistyczne ścierwa nowego fuehrera z GÓWINEM prosto z DU.Y spuściły konstytucje.. Wyprowadzenie ludzi na ulicę w czasie pandemii to ZBRODNIA NA NARODZIE POLSKIM. p.s. to że zamiast przygotować się na druga falę zachorowań, szumowiny uwłaszczały się na pieniądzach podatnika okradając chorych to jest to MORDOWANIE przez parszywą bandę Kaczyńskiego.
  już oceniałe(a)ś
  19
  0
  Powiadają na mieście, że Kaja Godek jest córką rzeźnika. Niech jej zatem nie ciężkim będzie i nie zimnym, ostrze katowskiego topora. Jak rewolucja, to rewolucja.
  @DariuszDar
  Napisałem, co powyżej, żeby wskazać, że wielu dziś jest idiotami, jeśli przeszkadza im słowo wypier...alaj.
  już oceniałe(a)ś
  9
  0