Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS z najwyższym niepokojem odnotowuje wzmożone działania przedstawicieli władzy państwowej podejmowane wobec sędziów i prokuratorów, a ostatnio również wobec adwokatów, krytycznie odnoszących się do sposobów sprawowania władzy przez aktualną większość rządzącą.

Zatrzymanie adwokata Romana Giertycha przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na wniosek Prokuratury Regionalnej w Poznaniu w przeddzień posiedzenia w sprawie aresztowej, w której pan mecenas występuje jako obrońca, budzi wiele wątpliwości z punktu widzenia standardów ochrony praw człowieka.

Szczególnie istotne z punktu widzenia ochrony praw i wolności konstytucyjnych, w tym poufności

informacji przekazywanych adwokatowi przez klienta, jest naruszenie tajemnicy adwokackiej poprzez przystąpienie do przeszukania kancelarii pod nieobecność adwokata i bez obecności przedstawiciela Okręgowej Rady Adwokackiej.

Zatrzymanie adwokata podczas pełnienia czynności zawodowych oraz powód tego zatrzymania w sposób oczywisty nie realizują celów postępowania karnego.

Podczas zatrzymania adw. Roman Giertych zasłabł i następnie został hospitalizowany. Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS podkreśla, że podejmowanie czynności przesłuchania wobec osoby, która znajduje się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia, może wypełniać znamiona tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania określonego w art. 40 Konstytucji RP i art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 

Podjęte wobec mecenasa Romana Giertycha czynności zmierzają do zastraszenia, pozyskania materiałów objętych tajemnicą adwokacką i odwrócenia uwagi opinii publicznej od nieudolności organów państwowych w rozwiązywaniu problemów związanych z epidemią.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS ze szczególną uwagą będzie śledził dalsze działania władzy w tej sprawie.

Partnerzy KOS: Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenie Sędziów „Themis”,Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”, Inicjatywa Wolne Sądy, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Archiwum Osiatyńskiego, Stowarzyszenie Amnesty International, Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych, Forum Współpracy Sędziów.

Czekamy na wasze listy, opinie, komentarze. Wyborcza to WY. Piszcie: Listy@wyborcza.pl

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.