Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowny Panie Premierze

Edukacja i nauka stanowią jeden z najważniejszych, a zarazem najbardziej złożonych i delikatnych obszarów życia społecznego i polityki państw. Tam także decyduje się ich przyszłość. Dlatego z głębokim niepokojem przyjęliśmy informację o planach powołania pos. Przemysława Czarnka na stanowisko ministra edukacji i nauki.

Poseł Przemysław Czarnek dał się poznać polskiej opinii publicznej jako osoba, która nie spełnia ani merytorycznych, ani etycznych wymogów potrzebnych do sprawowania tej wyjątkowej funkcji.

Tego rodzaju stanowisko i odpowiedzialność wymagają nieporównanie szerszego przygotowania i doświadczenia. Ponadto, Panu pos. Czarnkowi brak jest niezbędnej na tym stanowisku intelektualnej i moralnej rzetelności. W marcu 2018 r. podczas manifestacji ONR z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Przemysław Czarnek zarzucił przedstawicielom polskiego środowiska akademickiego, że są „pseudonaukowcami ukąszonymi Heglem” i dlatego atakują Polskę. W sierpniu 2018 r. uznał upamiętnienie przez przedstawicieli mniejszości ukraińskiej zbrodni w Sahryniu, gdzie w 1944 r. ukraińscy mieszkańcy tej ziemi zginęli z rąk partyzantów Armii Krajowej, za „znieważenie narodu polskiego” i „zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów”.

Ponadto, w ciągu ostatnich dwu lat Przemysław Czarnek wielokrotnie złożył dowody głębokiej nietolerancji czy wręcz nienawiści wobec osób o odmiennej orientacji psychoseksualnej.

We wrześniu 2018 krytykował I Marsz Równości w Lublinie, uznając, że służy promocji „zboczeń, dewiacji, wynaturzeń”. W czerwcu 2020 r. w kontekście dyskusji o społeczności LGBT w Polsce stwierdził, że trzeba skończyć z „idiotyzmami o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości”, gdyż przedstawiciele tej społeczności „nie są równi ludziom normalnym”.

Przemysław Czarnek nie tylko otwarcie opowiedział się w ten sposób za dyskryminacją części obywateli Polski, ale zakwestionował potwierdzone w konstytucji fundamenty ustrojowe, w szczególności te uznające Polskę za dobro wszystkich jej obywateli (art. 1), a także zobowiązującą ją do zapewnienia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli (art. 5). Lista wypowiedzi ujawniających moralną oraz ideową niedojrzałość kandydata jest długa.

Jedną z ostatnich rzeczy, których potrzebuje polska szkoła, to przenoszenie do niej wojny kulturowej toczonej obecnie w polskiej polityce, to pogłębianie zgubnych podziałów czy inspirowanie klimatu nienawiści wobec „innych”.

Wobec powyższego uważamy, że pos. Czarnek nie może brać na siebie odpowiedzialności za wychowanie i kształcenie młodego pokolenia, za wspieranie badań naukowych w naszym kraju. Dlatego zwracamy się z apelem o poważną refleksję nad tą kandydaturą i ostatecznie o niepowoływanie go na stanowisko ministra edukacji i nauki.

Trudno uwierzyć, że w obozie władzy nie można znaleźć rzetelnych merytorycznie, a przy tym nie tak szkodliwych ideowo i politycznie kandydatów na to stanowisko.

Warszawa, 2 października 2020 roku

Podpisali:

Henryk Jankowski (Instytut Orientalistyki Uniwersytet im. A. Mickiewicza)

Tomasz Knopik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. dr Jan Władysław Woś (emerytowany profesor Historii Europy Wschodniej

Uniwersytet Trydencki)

Jan Barcz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) 

Barbara Barszcz-Przełożny (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej) 

Teresa Bela (Uniwersytet Jagielloński) 

Luiza Bialasiewicz (University of Amsterdam) 

Karolina Bielenin-Lenczowska (Uniwersytet Warszawski) 

Agata Bielik-Robson (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) 

Marek Bieńczyk (Instytut Badań Literackich PAN) 

Stanisław Biernat (Uniwersytet Jagielloński) 

Aleksander Bilewicz (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej) 

Michał Bilewicz (Uniwersytet Warszawski) 

Dominika Blachnicka-Ciacek  (Uniwersytet SWPS ) 

Andrzej Jacek Blikle 

Marta Błaszczyńska (Instytut Badań Literackich PAN) 

Barbara Bokus (Uniwersytet Warszawski) 

Zofia Boni (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Grażyna Borkowska (Instytut Badań Literackich PAN) 

Paweł  Borkowski (Instytut Studiów Politycznych PAN) 

Włodzimierz  Borodziej (Uniwersytet Warszawski) 

Anna Weronika Brzezińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Michał Buchowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Aleksander Bursche (Uniwersytet Warszawski) 

Agnieszka Chwieduk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Lidia Cierpiałkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Przemysław Czapliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Joanna Czarnota-Bojarska (Uniwersytet Warszawski) 

Mikołaj Cześnik (Uniwersytet SWPS) 

Marek  Czyżewski (Uniwersytet Łódzki) 

Tomasz Derda (Uniwersytet Warszawski) 

Wladyslaw Dowbor (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) 

Wojciech Drąg (Uniwersytet Wrocławski) 

Olga Dryla (Uniwersytet Jagielloński) 

Elżbieta Dryll (Uniwersytet Warszawski) 

Ewa  Dryll (Uniwersytet Warszawski) 

Wojciech Dudzik (Uniwersytet Warszawski) 

Aneta Dybska (Uniwersytet Warszawski) 

Marek Dziekan (Uniwersytet Łódzki) 

Grzegorz Ekiert (Harvard University) 

Anna  Engelking (Instytut Slawistyki PAN) 

Barbara Engelking (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) 

Dominika Ferens (Uniwersytet Warszawski) 

Malgorzata Fidelis (University of Illinois at Chicago) 

Magdalena Figlerowicz (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) 

Marta Figlerowicz (Yale University) 

Małgorzata Fuszara (Uniwersytet Warszawski) 

Włodzimierz Galewicz (Uniwersytet Jagielloński) 

Magdalena Gawin (Wydział Filozofii UW) 

Jerzy Gołosz (Uniwersytet Jagielloński) 

Hanna Gosk (Uniwersytet Warszawski) 

Joanna Goszczyńska (Instytut Slawistyki PAN) 

Dominika Górska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Grzegorz Grochowski (Instytut Badań Literackich PAN) 

Janusz Grzelak (Uniwersytet Warszawski) 

Ryszard Grzesik (Instytut Slawistyki PAN) 

Igor Hałagida (Uniwersytet Gdański) 

Ewa  Haman (Uniwersytet Warszawski) 

Maciej Haman (Uniwersytet Warszawski) 

Jan  Hartman (Uniwersytet Jagielloński) 

Jan Hertrich-Woleński (Uniwersytet Jagielloński) 

Aleksandra Hnatiuk (Uniwersytet Warszawski) 

Lilla Hryniewiecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

Marek Jabłonowski (Uniwersytet Warszawski) 

Iwona Jakubowska-Branicka (Uniwersytet Warszawski) 

Joanna Janik (Uniwersytet Warszawski) 

Krzysztof Jasiewicz (Washington and Lee University) 

Ignacy Jóźwiak (Uniwersytet Warszawski) 

Sławomir Kalinowski (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN) 

Eliza Karmińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Paulina Kewes (University of Oxford) 

Anna Kędziorek (Uniwersytet Warszawski) 

Jan Kiełbasa (Uniwersytet Jagielloński) 

Katarzyna Kijania-Placek (Uniwersytet Jagielloński) 

Marta Kindler (Uniwersytet Warszawski) 

Tomasz Kitliński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) 

Grażyna Kmita (Uniwersytet Warszawski) 

Adela Kobelska (Uniwersytet Warszawski) 

Jerzy Kochanowski (Uniwersytet Warszawski) 

Zofia Kolbuszewska (Uniwersytet Wrocławski) 

Dorota Kołodziejczyk (Uniwersytet Wrocławski) 

Izabela Kończak (Uniwersytet Łódzki) 

Jan Kordys (Instytut Badań Literackich PAN) 

Agata Korzeńska (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach) 

Mateusz Kot (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) 

Tadeusz Kowalski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) 

Stanisław Krajewski (Uniwersytet Warszawski) 

Marcin Kula (Uniwersytet Warszawski) 

Waldemar Kuligowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Jacek Kurczewski (Uniwersytet Warszawski) 

Piotr Kurpiewski (Uniwersytet Gdański) 

Iwona Kurz (Uniwersytet Warszawski) 

Katarzyna Kuś (Uniwersytet Warszawski) 

Roman  Kuźniar (Uniwersytet Warszawski) 

Marlis Lami (Uniwersytet Jagielloński) 

Paweł Leszkowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Jadwiga Linde-Usiekniewicz (Uniwersytet Warszawski) 

Ewa  Linek (Uniwersytet Łódzki) 

Zuzanna Ładyga-Michalska (Uniwersytet Warszawski) 

Ewa  Łętowska (Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności) 

Władysława Łuczka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 

Urszula Ługowska (Uniwersytet Warszawski)  

Agnieszka E. Łyś (Uniwersytet Warszawski) 

Janusz A.  Majcherek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej) 

Maria Małanicz-Przybylska (Uniwersytet Warszawski) 

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Uniwersytet Jagielloński) 

Mirosława Marody (Uniwersytet Warszawski) 

Paulina Matera (Uniwersytet Łódzki) 

Lidia Matuszewska (Uniwersytet Warszawski) 

Elzbieta Matynia (The New School for Social Research) 

Sylwia Męcfal (Uniwersytet Łódzki) 

Dominika Michalak (Instytut Slawistyki PAN) 

Wojciech Michera (Uniwersytet Warszawski) 

Ewa  Michna (Uniwersytet Jagielloński) 

Jacek Migasiński (Uniwersytet Warszawski) 

Zbigniew  Mikołejko (Uniwersytet Warszawski) 

Małgorzata Nycz (Uniwersytet Jagielloński) 

Ryszard Nycz (Uniwersytet Jagielloński) 

Stanisław Obirek (Uniwersytet Warszawski) 

Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański) 

Andrzej Osęka 

Dawid Maria Osiński (Uniwersytet Warszawski) 

Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic (Uniwersytet Warszawski) 

Katarzyna  Paprzycka-Hausman (Uniwersytet Warszawski) 

Helena Patzer (Uniwersytet Warszawski) 

Karolina Pawlik (Shanghai Jiao Tong University, University of Southern California) 

Marta Petrusewicz (Università della Calabria) 

Przemysław Pietrzak (Uniwersytet Warszawski) 

Anna Pochmara (Uniwersytet Warszawski) 

Krzysztof Podemski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Barbara Podolak (Uniwersytet Jagielloński) 

Dorota Rancew-Sikora (Uniwersytet Gdański) 

Joanna Rączaszek-Leonardi (Uniwersytet Warszawski) 

Anna Reczyńska (Uniwersytet Jagielloński) 

Robert Reisigová-Kielawski (Uniwersytet Wrocławski) 

Magdalena Rembowska-Płuciennik (Instytut Badań Literackich PAN) 

Paweł Rodak (Uniwersytet Warszawski) 

Grażyna Romańczuk-Woroniecka (Uniwersytet Warszawski) 

Shoshana Ronen (Uniwersytet Warszawski) 

Monika Rudaś-Grodzka (Instytut Badań Literackich PAN) 

Wojciech Sadurski (University of Sydney, Uniwersytet Warszawski) 

Piotr Salustowicz (Uniwersytet SWPS ) 

Justyna Sarnowska (Uniwersytet SWPS) 

Piotr Schollenberger (Uniwersytet Warszawski) 

Roma Sendyka (Uniwersytet Jagielloński) 

Tomasz Sikora (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej) 

Grażyna Skąpska (Uniwersytet Jagielloński) 

Joanna Sośnicka (Politechnika Łódzka) 

Józef Spałek (Uniwersytet Jagielloński) 

Bartłomiej Starnawski (Instytut Badań Literackich PAN) 

Tadeusz Stegner (Uniwersytet Gdański) 

Piotr Stępień (Uniwersytet Warszawski) 

Joanna Syrda (University of Bath ) 

Zbigniew E. Szafrański (Uniwersytet Warszawski) 

Tomasz Szarek (Politechnika Warszawska, Instytut Matematyczny PAN) 

Magdalena Szczypiorska-Chrzanowska  (Instytut Badań Literackich PAN) 

Maria H. Szeptycka 

Andrzej Szeptycki (Uniwersytet Warszawski) 

Maria Szmeja (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) 

Andrzej Szostek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

Teresa Szostek (Uniwersytet Wrocławski) 

Grażyna Szwat-Gyłybowa (Instytut Slawistyki PAN) 

Karol  Tarnowski 

Joanna Tokarska-Bakir (Instytut Slawistyki PAN) 

Piotr Tomaszewski (Uniwersytet Warszawski) 

Anna Treska-Siwoń (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera) 

Małgorzata Tryuk (Uniwersytet Warszawski) 

Agata Trzcińska (Uniwersytet Warszawski) 

Danuta Ulicka (Uniwersytet Warszawski) 

Jakub Urbanik (Uniwersytet Warszawski) 

Adam Walaszek (Uniwersytet Jagielloński) 

Joanna Walaszek (Uniwersytet Jagielloński) 

Marek Węcowski (Uniwersytet Warszawski) 

Piotr Węgleński (Uniwersytet Warszawski) 

Alfred Wierzbicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

Ewa  Wipszycka-Bravo (Uniwersytet Warszawski) 

Anna Witeska-Młynarczyk (Uniwersytet Warszawski) 

Nina Witoszek (Oslo University) 

Ludwika Włodek (Uniwersytet Warszawski) 

Krzysztof Wohlfeld (Uniwersytet Warszawski) 

Anna  Wojciuk (Uniwersytet Warszawski) 

Witold Wojtowicz (Instytut Badań Literackich PAN) 

Dariusz Wójcik (University of Oxford) 

Kazimierz  Wóycicki (Uniwersytet Warszawski) 

Łukasz Wróbel (Uniwersytet Warszawski) 

Mirosław  Wyrzykowski (Uniwersytet Warszawski) 

Krystyna Zachwatowicz-Wajda 

Krzysztof Zajas (Uniwersytet Jagielloński) 

Jakub Zakrzewski (Uniwersytet Jagielloński) 

Ania Zalewska (University of Bath) 

Marina Zalewska (Uniwersytet Warszawski) 

Łukasz Zaremba (Uniwersytet Warszawski) 

Urszula Zbrzeźniak (Uniwersytet Warszawski) 

Maria Zielińska (Uniwersytet Zielonogórski) 

Grażyna Zygadło (Uniwersytet Łódzki) 

Jacek Żakowski (Collegium Civitas) 

Tomasz Żukowski (Instytut Badań Literackich PAN) 

Łukasz Żurek (Uniwersytet Warszawski) 

Sławomir Jacek Żurek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

Wyborcza to Wy! Piszcie: listy@wyborcza.pl!

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.