Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

My, niżej podpisani, apelujemy o szerokie, ponadpartyjne poparcie dla zapowiedzianej nowej ustawy o ochronie zwierząt, w szczególności dla włączenia MSWiA do nadzoru nad jej przestrzeganiem, zakazu hodowli zwierząt na futra, ograniczenia uboju rytualnego wyłącznie do potrzeb lokalnych mniejszości, ograniczenia prawa do prowadzenia schronisk do samorządów lub odpowiednich organizacji pożytku publicznego, zakazu eksploatacji zwierząt w cyrkach i ustanowienia humanitarnych norm trzymania psów.

Jesteśmy przekonani o uniwersalnej wartości etycznej planowanych zmian, które zaoszczędzą ostrego cierpienia milionom zwierząt rocznie. Jednocześnie doceniamy ich znaczenie dla wizerunku Polski, zwłaszcza w porównaniu z naszymi zachodnimi i południowymi sąsiadami, oraz wielorakie pozytywne skutki społeczne zaprzestania czy radykalnego ograniczenia praktyk budzących szeroki sprzeciw powodujących dyskomfort psychiczny (dystres empatyczny) wielu Polaków, a zwłaszcza Polek, oraz zatruwających dosłownie i przenośnie lokalne społeczności w okolicach ferm i rzeźni.

Poprzednia, nieudana próba wprowadzenia takich zmian wykazała, że ważne pozytywne zmiany ustawodawstwa chroniącego zwierzęta wymagają szerokiego, ponadpartyjnego wsparcia wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od sympatii i antypatii politycznych i różnic w poglądach na inne sprawy publiczne. Wierzymy, że taki sojusz wokół zaproponowanych zmian jest możliwy, jeżeli ich przygotowanie i treść będą wolne od wszelkich obciążeń politycznych i światopoglądowych. Dlatego z całym przekonaniem apelujemy o jak najszersze poparcie w dziedzinie podniesienia standardów traktowania zwierząt, które powinno stanowić przedmiot etycznego konsensusu, a nie politycznych sporów.

Inicjalni sygnatariusze:

Olga Tokarczuk, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018,

Prof. dr hab. Jerzy Axer, Uniwersytet Warszawski, Czł. korespondent PAN,

Prof. dr hab. Adam Chmielewski, Uniwersytet Wrocławski, Czł. ZG Polskiego Towarzystwa Etycznego,

Prof. dr hab. Jan Czesław Dobrowolski, Narodowy Instytut Leków i Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,

Dr hab. Tomasz Pietrzykowski, profesor i prorektor Uniwersytetu Śląskiego.

Podpisali:

Prof. dr hab. Maciej Abramowicz, Uniwersytet Warszawski,

Dr hab. Antoni Amirowicz, profesor Instytutu Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk,

Dr hab. Monika Bakke, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

Dr hab. Piotr Bębas, profesor Uniwersytetu Warszawskiego,

Dr hab. Michał Bilewicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego,

Prof. dr hab. Zbigniew M. Bocheński, Polska Akademia Nauk (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt),

Dr hab. Przemysław Chylarecki, Polska Akademia Nauk (Muzeum i Instytut Zoologii),

Prof. dr hab. Przemysław Czapliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, Uniwersytet Warszawski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Etycznego,

Prof. dr hab. Andrzej Friszke, Polska Akademia Nauk (Instytut Studiów Politycznych), Czł. korespondent PAN,

Prof. dr hab. Wojciech Gasparski (em.), Akademia Leona Koźmińskiego, członek honorowy Komitetu Naukoznawstwa PAN,

Prof. dr hab. Paweł Golik, Uniwersytet Warszawski,

Dr hab. Joanna Hańderek, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Robert Hasterok, Uniwersytet Śląski,

Prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński (em.), Uniwersytet Jagielloński, Czł. rzeczywisty PAN,

Prof. dr hab. Jacek Hołówka, Uniwersytet Warszawski,

Dr hab. Maria Hołyńska, profesor Muzeum i Instytutu Zoologii, Polska Akademia Nauk,

Prof. dr hab. inż. Bogdan Jaroszewicz, Uniwersytet Warszawski,

Prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski (em.), Uniwersytet Warszawski, Czł. rzeczywisty PAN,

Dr hab. Paweł Koperski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego,

Dr hab. Przemysław Kordos, Uniwersytet Warszawski,

Prof. dr hab. Maciej Luniak (em.), Muzeum i Instytut Zoologii, Polska Akademia Nauk,

Prof. dr hab. Barbara Łukomska, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk,

Dr hab. Hanna Mamzer, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,

Dr hab. Tomasz Mazgajski, profesor i dyrektor, Muzeum i Instytut Zoologii, Polska Akademia Nauk,

Prof. dr hab. Joanna Mąkol, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

Prof. dr hab. Jan Miernowski, Uniwersytet Warszawski oraz University of Wisconsin at Madison,

Prof. dr hab. Tomasz S. Osiejuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

Dr hab. Jerzy Osiński, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego,

Prof. dr hab. Piotr Ostaszewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Wydział Medycyny Weterynaryinej),

Prof. dr hab. Antonina Ostrowska, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski, Uniwersytet Wrocławski,

Prof. dr hab. Joanna Pijanowska, Uniwersytet Warszawski,

Dr hab. Ewa Podrez, profesor Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czł. ZG Polskiego Towarzystwa Etycznego,

Prof. dr hab. Maria Poprzęcka, Uniwersytet Warszawski,

Dr hab. Dorota Probucka, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Etycznego,

Ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej, Uniwersytet Opolski i Uniwersytet Warszawski,

Dr hab. Antoni Schollenberger, profesor (em.) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Wydział Medycyny Weterynaryjnej), red. naczelny „Życia Weterynaryjnego",

Prof. dr hab. Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski,

Prof. dr hab. Krzysztof Staroń (em.), Uniwersytet Warszawski,

Dr hab. Robert Sucharski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego,

Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Warszawski,

Prof. dr hab. Marek Trippenbach, Uniwersytet Warszawski,

Dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek, profesor Uniwersytetu Śląskiego, red. naczelna "Zoophilologica",

Dr hab. Mirosław Wyrzykowski, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego,

Prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek, Uniwersytet Wrocławski,

Dr hab. Michał Żmihorski, Instytut Biologii Ssaków, Polska Akademia Nauk.

***

Wyborcza to Wy! Piszcie do nas: listy@wyborcza.pl!

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.