Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zwracamy się do Was, osób LGBT+, i do Was, zastanawiających się nad swoją orientacją psychoseksualną i tożsamością płciową.

My, psychoterapeuci i psychoterapeutki, psycholożki i psycholodzy udzielający wsparcia, diagnozujący, opiniujący, pracujący na rzecz nauki i edukacji - zdajemy sobie sprawę z opresji społecznej, która Was dotyka.

Nasza praktyka i badania naukowe konfrontują nas z tym, jak często doświadczacie odrzucenia oraz przemocy ze strony osób najbliższych, wśród rodzin, rówieśników, w miejscu pracy i w przestrzeni publicznej. Chcemy Was zapewnić, że zarówno w życiu osobistym, jak i w naszej działalności zawodowej nie zamierzamy zostać narzędziami tej opresji. Szanując przede wszystkim każdą osobę, jej godność i prawo do samostanowienia, prawa człowieka i ustalenia nauki – zachowamy uważność, by nie przyczyniać się do cierpienia.

Nie ma czegoś takiego jak przywracanie naturalnej orientacji płciowej

Sprzeciwiamy się pomysłom terapii konwersyjnej w jakiejkolwiek postaci i pod jakąkolwiek nazwą („leczenie homoseksualizmu”, „przywracanie naturalnej orientacji płciowej”, „wsparcie duchowe dla osób LGBT” itp.).

Stanowczo przeciwstawiamy się deprecjonującym Waszą godność narracjom, których już tak wiele powstało i funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Klimat społeczny, w jakim przyszło nam żyć sprawia, że szczególnie w dzieciństwie i młodości musicie się mierzyć z lękiem przed odrzuceniem oraz z niepewnością co do własnej wartości. Im większe problemy z akceptacją ma środowisko, w którym dorastacie, tym większe spotykają Was przejawy wrogości i tym większe cierpienie staje się Waszym udziałem, prowadząc do różnych problemów natury psychicznej aż do prób samobójczych. Głęboko nas to porusza, a odpowiedzialność za ten stan rzeczy lokujemy poza Wami.

Uważajcie na uprzedzonych psychologów

Jako środowisko czujemy zobowiązanie, by szerzyć wiedzę naukową o ludzkiej seksualności i płciowości oraz by przeciwstawiać się przemocy i pomagać wydobywać się ze skutków, jakie ona przynosi. Niestety, uprzedzenia spotkacie również w gabinetach i poradniach. Pytajcie przed podjęciem współpracy z osobą świadcząca pomoc psychologiczną o to, jakie ma kwalifikacje, doświadczenie oraz czy akceptuje osoby LGBT+. Macie prawo o siebie zadbać i ustalić na wstępie, czy osoba ta kieruje się nauką, czy własnym światopoglądem i jaki on jest w odniesieniu do spraw orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Szukajcie rekomendacji ze strony organizacji społecznych działających na rzecz mniejszości seksualnych, pytajcie wprost, oczekujcie udokumentowania kwalifikacji.

Przepraszamy za te sytuacje, gdy w ramach pomocy spotkały Was złe słowo, pełna ocen diagnoza, odrzucenie lub przesycone ideologią „leczenie”. To nie powinno się zdarzyć i będziemy w naszym środowisku przypominać o standardach pomocy psychologicznej i ustaleniach naukowych.

Kodeksy etyczne zobowiązują nas do bardzo uważnego podejścia do człowieka, którego spotykamy. Wymagajcie od nas bezwzględnego poszanowania tych zasad:  

Naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka.Psycholog uznaje prawo każdego człowieka do kierowania się własnym systemem wartości, dokonywania własnych wyborów, jak również prawo do intymności.

Kodeks etyczny psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Psychoterapeuta szanuje autonomię, godność i system wartości pacjenta oraz dąży do zachowania i ochrony fundamentalnych praw człowieka, a podstawowym celem jego działań jest dobro pacjenta.
Psychoterapeuta w pracy terapeutycznej nie ma prawa wyrażać ocen moralnych ani kierować się zasadami ideologii politycznej. Ma obowiązek powstrzymywania się od działań wynikających z jego postaw dotyczących przekonań religijnych, uprzedzeń rasowych, narodowych, do płci, wieku, orientacji seksualnej i innych, zarówno podczas prowadzenia psychoterapii, jak i w innej działalności naukowej.
Psychoterapeuta jest obowiązany przestrzegać zasad wynikających z Karty Praw Człowieka.
Psychoterapeuta nie może brać udziału w działaniach, które prowadzą do zachowań dyskryminujących ze względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, religię, światopogląd, pochodzenie, niepełnosprawność czy orientację seksualną.

Kodeks etyczny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

W naszym gronie również są osoby LGBT+, tak jak i osoby z grup większościowych, świadome swojej uprzywilejowanej pozycji. Podpisując ten list, wszystkie i wszyscy solidaryzujemy się z Wami, doświadczającymi aktualnie przemocy strukturalnej i kulturowej, a nierzadko też bezpośredniej. Chcemy w tym szczególnym momencie historii stać się Waszymi skutecznymi sojuszniczkami i sojusznikami. 

Mieliście do czynienia z terapią konwersyjną? Co myślicie o pomysłach Episkopatu na tworzenie "poradni konwersyjnych"? Czekamy na Wasze listy, opinie, komentarze. Wyborcza to Wy. Piszcie: Listy@wyborcza.pl

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.