Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Chciałbym poinformować, że 14 przedstawicieli/lek Ruchu „Obywatele RP” złożyło zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście-Północ w sprawie działań funkcjonariuszy policji 1 sierpnia 2020 r. Naszym zdaniem doszło do przekroczenia uprawnień przez policję, która zatrzymała pokojowych uczestników zgromadzenia Obywateli RP. Znajdując się pod pomnikiem Powstania Warszawskiego od godziny „W”, przedstawiciele naszego Ruchu zostali brutalnie usunięci z placu, kiedy do niego dochodził marsz narodowców.

Uważamy, że przewodniczący zgromadzenia IX Marsz Powstania Warszawskiego organizowanego przez stowarzyszenie Marsz Niepodległości oraz Roty Marszu Niepodległości wiedział, że znajdujący się na pl. Krasińskich Obywatele RP nie naruszają przepisów ustawy, nie uniemożliwiają mu przeprowadzenia zgromadzenia. Jednak przekroczył przewidziane w Prawie o zgromadzeniach uprawnienia przewodniczącego zgromadzenia, bo zażądał opuszczenia zgromadzenia przez Obywateli RP, a następnie zwrócił się o wyegzekwowanie tego polecenia do funkcjonariuszy policji, którzy wykonali bezprawne żądanie przewodniczącego zgromadzenia.

Naszym zdaniem funkcjonariusze policji dopuścili się przestępstwa, ponieważ przekroczyli swoje uprawnienia, naruszając przepisy art. 19 ust. 5 ustawy Prawo o zgromadzeniach, art. 5, art. 14 ust. 1 w zw. z art. 11 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, art. 45 §1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w zw z art. 31 ust. 2, 32 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonali bezprawne żądanie przewodniczącego zgromadzenia IX Marsz Powstania Warszawskiego, by pokrzywdzeni opuścili plac Krasińskich, użyli wobec pokrzywdzonych siły fizycznej z powodu niepozostającego w związku z realizacją zadań ustawowych policji, następnie pozbawili wskazanych pokrzywdzonych wolności poprzez uniemożliwienie swobodnego przemieszczania się pod pozorem wykonywania niemającej oparcia w przepisach prawa czynności służbowej legitymowania, po czym dokonali nielegalnego i niezasadnego zatrzymania pokrzywdzonych, czym działali na szkodę interesu prywatnego pokrzywdzonych.

 Chodzi o popełnienie przestępstw opisanych w art. 231 §1 k.k. i art. 189 §1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. oraz w art. 231 §1 k.k. i art. 189 §1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 21 §2 k.k.

Piszcie, komentujcie: listy@wyborcza.pl

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.