Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Piszcie: listy@wyborcza.pl

Mężów zaufania zgłaszają komitety wyborcze obu kandydatów. Ich zadaniem jest monitorowanie przebiegu wyborów i liczenia głosów w danej komisji (szczegóły uprawnień poniżej).

Z najnowszych danych wynika, że wciąż opozycji wciąż brakuje mężów zaufania w 222 komisjach. Jeszcze trzy dni temu brakowało ponad 4 tys. osób. Chętni zmobilizowali się na ostatniej prostej. 

- Zróbmy wszystko, aby uzupełnić te braki. Na bieżąco informujemy, gdzie należy się zgłaszać - apeluje Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Podkreśla, że jako mąż zaufania można pracować poza komisją, w której się głosowało. - Można rano pójść zagłosować, a potem pojechać, nawet do innej miejscowości czy województwa i obserwować prace komisji jako mąż zaufania - mówi.

Do obsadzenia są komisje na Podkarpaciu (97), na Mazowszu (42), w województwach: lubelskim (26), lubuskim (21), podlaskim (6) i świętokrzyskim (30).

Mapę komisji, które czekają na mężów zaufania, publikuje pod tym adresem OSK

Jeśli jesteś gotowy pełnić tę funkcję, wejdź na stronę komitetu Rafała Trzaskowskiego poświęconej mężom zaufania

Znajdziesz tam ogólnopolski numer telefonu ( 22 257 22 00), pod którym usłyszysz wszystkie informacje w tej sprawie. Są tam również kontakty telefoniczne do sztabów w każdym województwie, które również udzielą ci precyzyjnych informacji.

Co robi mąż zaufania

Do każdej komisji wyborczej można wyznaczyć po jednym mężu zaufania. Tę funkcję może pełnić każdy, kto ukończył 18 lat, jest obywatelem polskim i nie jest pozbawiony praw publicznych.

Mężowie zaufania zostają wyznaczeni przez pełnomocników wyborczych kandydatów na prezydenta lub upoważnione przez nich osoby. Każdy, kto chce zostać mężem zaufania, powinien zgłosić się do komisji wyborczej i złożyć dokument tożsamości i zaświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego.

Do obowiązków męża zaufania należy:

  • obecność podczas wszystkich czynności komisji, do której zostali wyznaczeni,
  • obecność w lokalu wyborczym w czasie przygotowania do głosowania (komisja ma obowiązek zebrać się nie później niż o 6 rano w dniu głosowania), w trakcie głosowania i podczas ustalania wyników głosowania oraz sporządzania protokołu,
  • obserwowanie liczenia głosów przez komisję i ustalania przez nią wyników głosowania,
  • zgłaszanie przewodniczącemu komisji na bieżąco uwag i zastrzeżeń,
  • obecność przy sprawdzaniu prawidłowości ustalenia wyników głosowania,
  • wnoszenie uwag do protokołu głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów (wpisuje się je w pkt 20. protokołu),
  • otrzymanie uwierzytelnionego przez przewodniczącego komisji lub jego zastępcę kopii protokołu z głosowania,
  • obecność przy wprowadzaniu danych z protokołu do sieci elektronicznego przesyłania danych,
  • obecność przy przewożeniu i przekazywaniu protokołu głosowania.
Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.